Prvomartovski zakon za ostvarenje našeg prava na državu

tačno.net
Autor/ica 29.4.2013. u 14:35

Prvomartovski zakon za ostvarenje našeg prava na državu

Danas je na Skupštini Kantona Sarajevo usvojen Zakon o pravima lica koja se vraćaju u svoje prijeratno prebivalište iz Kantona Sarajevo u entitet Republika Srpska, uz jednoglasnu potporu svih prisutnih zastupnika. Usvajanjem ovog Zakona stvoreni su uslovi za zadržavanje svih prava iz oblasti zdravstvene, boračko-invalidske i socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo za sva lica koja ostvare povratak u RS iz ovog kantona.

Posebno važnim želimo istaći da su integralni dio izrade i zagovaranja Zakona bili aktivisti građanske koalicije „Prvi mart“ u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, te Vladom Kantona Sarajevo.

Ovaj Zakon sadrži jasne upute i procedure primjene, te u sebi sadrži ranije odredbe privremenih odluka Skupštine Kantona Sarajevo, čime je zapravo utvrdio prava povratnika kao trajno zaštićenu kategoriju. Građanska koalicija „Prvi mart“ će izvršiti i prilagodbu usvojenog Zakona, te isti dostaviti drugim zainteresiranim kantonima, kako bi se ovim propisima obuhvatili svi povratnici u RS.

Građanska koalicija „Prvi mart“ koristi se ovom prilikom da pozove i ostale kantonalne i federalne vlasti da krenu putem ka efikasnijem provođenju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je krenula Vlada Kantona Sarajevo, te riješe prava povratnika u što skorijem periodu. Ovom prilikom najavljujemo da ćemo nastaviti sa zagovaranjem novih zakonskih rješenja, prvo u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu, a potom u ostalim kantonima te na razini entiteta Federacije BiH.

Koalicija “Prvi mart” će nastaviti raditi na osiguranju zaštite ljudskih prava, te stvaranju uslova za olakšanu registraciju povratnika i prognanih sa prostora entiteta Republika Srpska, borbi protiv diskriminacije povratnika, te ostvarivanju građanskih i političkih sloboda za povratničku zajednicu u RS-u. Pozivamo građane da nas podrže u našim nastojanjima, registriraju se na prijeratnim adresama i dočekaju oktobar 2014. godine spremni za ključni dan u post-dejtonskoj historiji Bosne i Hercegovine i Opće izbore na kojima ćemo izboriti naše pravo na državu.

tačno.net
Autor/ica 29.4.2013. u 14:35