PROJEKCIJE VIŠESTRUKO NAGRAĐIVANOG DOKUMENTARNOG FILMA “SLOBODNI“ U BANJOJ LUCI, MOSTARU I SARAJEVU

tačno.net
Autor/ica 24.10.2016. u 14:38

PROJEKCIJE VIŠESTRUKO NAGRAĐIVANOG DOKUMENTARNOG FILMA “SLOBODNI“ U BANJOJ LUCI,  MOSTARU I SARAJEVU

Projekcije višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma “Slobodni“, autora Tomislava Žaje, održat će se ove sedmice u Banjoj Luci (25. oktobar Panevropski univerzitet Aperion 11:30), Sarajevu (26. oktobar Kinoteka BiH 12:00) i Mostaru (27. oktobar Hotel Mostar 11:30) u organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnih teškoćama FBiH – SUMERO te uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Film prati ljude zatvorene u institucijama za osobe s intelektualnim teškoćama i njihov put u samostalan život, što je jedna od obaveza svih država potpisnica UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a nakon projekcija održat će se i diskusije na temu deinstitucionalizacije i mogućnostima poboljšanja statusa osoba s intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini.

Naglašavajući da je aktivno uključivanje vlasti, lokalne zajednice, nevladinih organizacija i drugih interesnih skupina u proces deinstitucionalizacije dugoročni cilj ovih aktivnosti, direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, istakao je da je veoma značajno da istoimeni proces zaživi i pronađe svoje mjesto u Bosni i Hercegovini.

“Projekcija filma ‘’Slobodni’’ nije klasična filmska prezentacija. Radi se o ispovijestima kojima je cilj pokazati ljudskost osoba sa invaliditetom koji na delikatan način promatraju sebe i život koji žive, te se hrabro suočavaju sa važnim pitanjima. Zauzvrat, od publike očekujemo da se aktivno uključi u proces diskusije i da se osobe s invaliditetom prepoznaju kao bitan dio društva i procesa deinstitucionalizacije u Bosni i Hercegovini“, naveo Haverić te dodao da osobe sa intelektualnim teškoćama imaju pravo na adekvatan životni standard i socijalnu zaštitu te pravo na jednako učešće u javnom životu.

Na području BiH još uvijek preovladava tradicionalno zbrinjavanje osoba s intelektualnim teškoćama u institucijama azilnog tipa. To predstavlja oblik segregacije i getoizacije koji u savremenom svijetu nije prihvaćen, te transformacija klasičnih institucija postaje zahtjevom niza UN-ovih deklaracija i ulazi u područje poštovanja ljudskih prava. U BiH postoji 6 ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima je smješteno 2000 osoba, od kojih je 120 maloljetne djece. Prebukiranost ustanova, što je utvrdilo i istraživanje ureda Ombudsmana za ljudska prava iz 2009. godine, korisnicima onemogućava bilo kakav terapeutski rad.

Osobe koje imaju sreću da ostanu u lokalnoj zajednici obično nakon školovanja ostaju u kući, isključeni iz društvene zajednice, zbog nedostatka servisa koji bi im omogućili aktivniju uključenost i socijalizaciju u društvenu zajednicu.

Dokumentarni film “Slobodni“ do sada je prikazan na festivalima u Los Angelesu, New Yorku, Torontu, Lisabonu, Veneciji i Kanu, a nagradu za najbolji dugometražni dokumentarac osvojio je na filmskoj sedmici u Veneciji, Filmskom Arthouse festivalu u Hong Kongu te na Top Indie Film Awards.

Savez SUMERO promoviše ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, a sve sa ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici. Trenutno je kroz proces deinstitucionalizacije 50 ljudi započelo život u lokalnim zajednicama širom FBiH.

tačno.net
Autor/ica 24.10.2016. u 14:38