Osobe sa intelektualnim teškoćama se aktivno uključuju u zaštitu životne okoline i podizanja svijesti o ekološkoj osviještenosti

tačno.net
Autor/ica 21.7.2016. u 16:20

Osobe sa intelektualnim teškoćama se aktivno uključuju u zaštitu životne okoline i podizanja svijesti o ekološkoj osviještenosti

KOMORA sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine i Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama SUMERO potpisali su strateški sporazum o saradnji, sa ciljem sprovođenja zajedničkih aktivnosti  na  podizanju svijesti javnosti o osobama sa intelektualnim teškoća te s ciljem podizanja  njihovih kapaciteta o zaštiti životne sredine i ekološkoj osviještenosti u svakodnevnom životu .

„Osobe sa invaliditetom kao najugroženije kategorije društva u BiH će kroz ovu saradnju dobiti znanja i vještine o važnosti zaštite okoliša“,   zajednička je izjava potpisnika Sporazuma, direktora Saveza Sumero, Haverić Harisa i predsjednika Komore sanitarnih inžinjera FBiH, Ibrulj Amara.

„Čast nam je ali i odgovornost prema osobama s invaliditetom da nakon potpisivanja sporazuma o saradnji sa Savezom SUMERO i praktično implementiramo niz ekoloških i društveno korisnih aktivnosti u  cilju uključivanja  i upoznavanja ove populacije sa savremenim trendovima iz oblasti ekologije i zaštite okoliše“, naglasio je gosp. Ibrulj.

„Istakao bih kao veliku važnost i potrebu da se strukovne organizacije što više uključuju  u aktivnosti  usmjerene ka osobama s invaliditetom, s jedne strane zbog jačanja same svijesti ove populacije i s druge strane zbog opšte društvenog dobra koji će proteći kroz potpisivanje ovog sporazuma i aktivnosti koje će se implementirati na bazi uspostavljene saradnje“, rekao je gosp. Haverić.

U sklopu zajedničkih aktivnosti, osobe sa intelektualnim teškoćama će dobiti znanja  i vještine o zaštiti okoliša te biti uključene u direktne ekološke aktivnosti u lokalnim zajednicama,  kao što su  uređenje  javnih  parkova i zelenih površina, upravljanje  otpadom, zeleni ured,  kao i  pošumljavanje te upoznavanje sa novim i obnovljivim izvorima energije.

tačno.net
Autor/ica 21.7.2016. u 16:20