OSCE objavio izvještaj o borbi protiv nekažnjivosti seksualnog nasilja u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Azra Mulahasanović
Autor/ica 22.6.2017. u 09:30

OSCE objavio izvještaj o borbi protiv nekažnjivosti seksualnog nasilja u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini jučer je predstavila u Sarajevu treći izvještaj o napretku pravosudnog sektora u BiH, u periodu od 2014. do 2016. godine, u rješavanju predmeta seksualnog nasilja počinjenog u ratnom sukobu od 1992. do 1995. godine, kao i preporuke kako unaprijediti procesuiranje ovih predmeta.

Izvještaj pod nazivom „Postizanje pravde za žrtve seksualnog nasilja u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini: Napredak ostvaren pred sudovima u BiH od 2014. do 2016. godine“ ukazuje na izazove na koje treba odgovoriti kako bi se osiguralo da se ti predmeti procesuiraju pravično, te da žrtve seksualnog nasilja u oružanom sukobu budu tretirane s poštovanjem u toku cijelog krivičnopravnog procesa.

„Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini nastavit će pružati podršku pravosudnom sektoru u provođenju preporuka iz ovog izvještaja, za koje vjerujem da će pomoći da se osigura najbolji mogući ishod za žrtve seksualnog nasilja i za pravosudni sistem u cjelini“, naglasio je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Jonathan Moore, obraćajući se predstavnicima pravosudnog sektora, međunarodne zajednice i drugih aktera iz ove oblasti.

Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson je rekao: „Od 2014. godine, Velika Britanija sarađuje sa sudovima i tužilaštvima u cijeloj BiH, kao i sa međunarodnim partnerima, na boljem zbrinjavanju žrtava seksualnog nasilja u oružanom sukobu. Ovaj izvještaj potvrđuje da su ti napori doveli do konkretnih rezultata. Došlo je do značajnog povećanja broja procesuiranih predmeta seksualnog nasilja. Izražavam naročito zadovoljstvo što je ostvaren napredak u smislu brige za dobrobit, sigurnost i dostojanstvo žrtava seksualnog nasilja. Čestitam svima koji su vrijedno radili na tome. Naš rad će se nastaviti, kako bismo osigurali da što veći broj žrtava ostvari pravdu, te da mogu ostvariti pristup podršci, uključujući finansijsku i psihološku pomoć.“

„Moram odati priznanje istinskom napretku u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju, kao što je to naznačeno u izvještaju“, naglasila je Michelle Jarvis, zamjenica tužioca pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. „Nema sumnje da ova država sada ima jednu od najrazvijenijih sudskih praksi na svijetu u procesuiranju predmeta seksualnog nasilja u oružanom sukobu. To proističe i iz obima procesuiranih predmeta, kao i iz složenih činjeničnih i pravnih pitanja koja su zahtijevala drugačiji pristup“.

Komentarišući važnost OSCE-ovog izvještaja za pravosuđe, Minka Kreho, sutkinja Suda BiH, je istakla: „Ovi su izvještaji izvrstan izvor koji nam pomaže da shvatimo ono što je učinjeno na odgovarajući način, ali i ono što se može poboljšati, te kako poboljšati i prilagoditi naš pravosudni sistem savremenom nacionalnom i međunarodnom pravu. Ovaj izvještaj će biti koristan ne samo za praktičare, nego i za akademske radnike i studente koji su zainteresovani za istraživanje ove teme.“

Analiza i preporuke predstavljene u ovom izvještaju o procesuiranju predmeta seksualnog nasilja u oružanom sukobu od strane krivičnopravnog sistema BiH su zasnovane na nalazima Programa praćenja sudskih procesa koji provodi Misija OSCE-a u BiH.

Tagovi:
Azra Mulahasanović
Autor/ica 22.6.2017. u 09:30