Održana promocija knjige „Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu“, autora Samira Aličića

Mirza Hebib
Autor/ica 14.12.2017. u 09:56

Održana promocija knjige „Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu“, autora Samira Aličića

U utorak, 12. 12. 2017. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je promocija knjige „Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu“, autora Samira Aličića, u izdanju University Pressa.

Knjiga „Imovinska šteta u rimskom klasičnom pravu: osnove koncepta štete u savremenom pravu“ predstavlja naučnu monografiju, sintezu višegodišnjeg rada dr Samira Aličića. Namijenjena je romanistima, civilistima, historičarima, lingvistima, ali i svim ostalim čitateljima koji se iz vlastitih pobuda intersiraju za rimsku pravnu zaostavštinu.

Na početku promocije, prisutne je pozdravio prof. dr Enes Durmišević, šef Katedre za pravnu historiju i komparativno pravo Pravnog fakulteta u Sarajevu. O knjizi su govorili: Prof. dr Zdravko Lučić, s Pravnog fakulteta u Sarajevu; prof. dr Salmedin Mesihović, s Filozofoskog fakulteta u Sarajevu; g. Dragan Marković, direktor izdavačke kuće Magistrat – University Press; prof. dr Samir Aličić, autor knjige. Moderator promocije bio je Mirza Hebib, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Promotori su ukazali na izniman naučni doprinos monografije te posebno elaborirali različitost lingvističkih, pravnih i historijskih metoda, koje je autor primjenjivao, kako bi na pravilan način obradio ovako kompleksnu temu. Ukazali su, između ostalog, na bezvremenske temelje koje je rimsko pravo postavilo za razvoj prava kakvo danas poznajemo, te govorili o kulturološkim doprinosima ove monografije.

Samir Aličić rođen je 1981. godine u Novom Sadu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2003. godine. Na istom fakultetu odbranio je s odlikom magistarsku tezu pod nazivom „Nevažnost testamenta i testamentarnih raspolaganja zbog nedostatka forme u Gajevim Institucijama“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Klasično značenje reči damnum (šteta) u poglavlju Digesta Ad legem Aquiliam (9.2)“ odbranio je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. U svojstvu nastavnika na naučnoj oblasti rimsko pravo bio je angažiran na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Univerzitetu u Sarajevu, te u svojstvu gosta predavača na nekoliko talijanskih univerziteta.

Do sada je objavio preko 30 naučnih radova te monografsku publikaciju prijevoda Devete knjige Justinijanovih Digesta. Sudjelovao je na više međunarodnih naučnih skupova u Italiji, Bugarskoj, Rusiji, Rumunjskoj, Tadžikistanu, Grčkoj, Hrvatskoj, Palestini, itd.

Prepuna Sala za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, jasno je ukazala koliko veliko interesovanje je izazvala promocija ove naučne monografije.

Mirza Hebib
Autor/ica 14.12.2017. u 09:56