Obrana prve doktorske disertacije na temu lobiranja u BiH

tačno.net
Autor/ica 7.3.2015. u 11:38

Obrana prve doktorske disertacije na temu lobiranja u BiH

Elma Kovačević-Bajtal, bivša ambasadorica BiH u Kraljevini Norveškoj, zaposlenica Vanjskotrgovinske komore BiH, inicijator organiziranja obrazovnog seminara poslovne zajednice u BiH na temu lobiranja na kojoj su pored ostalih sudjelovali dr. Mate Granić, prvi predsjednik HDL-a i mr.sci. Natko Vlahović, aktualni predsjenik HDL-a, u siječnju 2015. godine na  Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu obranila je doktorsku disertaciju na temu: Lobiranje kao instrument suvremene politike.

Posebna pažnja je posvećena lobiranju u Buxellesu i Washingtonu, te nedovoljnom korištenju potencijala za lobiranje BiH u zemlji i inozemstvu. Na osnovu provedenog istraživanja i višegodišnjeg rada na disertaciji, Kovačević-Bajtal je na kraju rada dala i određene kratke praktične preporuke koje se daju programski šire konceptualizirati sukladno društvenom kontekstu i potrebama te vrste. Navodimo samo neke od njih:

–          Potrebno je raditi na pravilnoj promociji lobističke djelatnosti jer je i samim lobistima stalo do zaštite njihove profesije. Potrebno je educirati i lobiste i donosioce odluka o prijetnjama i izazovima lobističke djelatnosti.
–          Neophodno je ohrabriti građane da sudjeluju u promjenama i da utječu na donosioce odluka.
–          Organizirano i putem koordinacije poslovnog, javnog i NVO sektora raditi na donošenju Zakona o lobiranju na nivou države.
–          Potrebno je otvoriti bh. lobističke urede u centrima odlučivanja (Washingtonu i Bruxellesu) kako bi se mogle prikupljati informacije o međunarodnoj legislativi, projektima suradnje i fondovima na samom izvoru.
–          Putem medija redovito izvještavati o uspjesima lobističkih djelovanja u zemlji i inozemstvu i time omogućiti široj javnosti da na pravi  način shvati važnost lobističke djelatnosti.
–          Uspoređivati dostupne teorijske okvire i pokušati dati jedan sveobuhvatan prikaz međusobne povezanosti stupnja razvoja demokratskog društva i razvoja institucija koje će kontrolirati političko djelovanje lobista,  sudionika u političkom životu, nivoa korumpiranosti društva, transparentnosti i političke kulture.
–          Radi osposobljavanja mladih ljudi za stručno i kvalitetno obavljanje lobističke djelatnosti koja će biti neophodna prilikom pripreme zemlje za ulazak i članstvo u euroatlantskim integracijama i vođenje neophodnih pregovora prilikom pristupnog procesa, nije naodmet uključiti Lobiranje odnosno Zagovaranje javnih politika u nastavne planove fakulteta političkih znanosti, pravnih i ekonomskih fakulteta u BiH

Uzajamna edukacija i ozakonjena regulacija, prepoznavanje i sankcioniranje koruptivnih aktivnosti, poticanje građanskog aktivizma u  traženju i nalaženju kompromisnih rješenja; rad sa političarima uz vraćanje povjerenja u funkcioniranje pravnog sistema i njegovu transparentnost, niz je preduvjeta da lobistička djelatnost intenzivnije zaživi i bude shvaćena na pravi i društveno najkorisniji način u Bosni i Hercegovini. 

Hrvatsko društvo lobista (HDL)

Foto: bosanskaposta.no

tačno.net
Autor/ica 7.3.2015. u 11:38