Obilježavanje Dana ljudskih prava Sarajevo, Mostar, Prijedor

tačno.net
Autor/ica 10.12.2014. u 11:31

Obilježavanje Dana ljudskih prava Sarajevo, Mostar, Prijedor

Na dan obilježavanja ljudskih prava širom svijeta Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine  (YIHR BIH) će u 12 sati ispred Katedrale u Sarajevu i na Španskom trgu u Mostaru postaviti “stubove prava”, na kojim će biti istaknuti konkretni zahtjevi prema novoizabranim predstavnicima u vezi sa rješavanjem ključnih pitanja diskriminacije i kršenja ljudskih prava u zemlji.  Ovih pet zahtjeva aktivisti i aktivistice su polijepili noć pred 10. decembar preko poruka ‘Vrijediš li, postojiš li jesi li slobodan/na?’ u osam gradova cijele Bosne i Hercegovine uključujući Pale, Živinice, Prijedor, Ljubuški, Srebrenik, Mostar, Sarajevo i Banja Luku.

Danas je u Prijedoru u sklopu obilježavanja dana ljudskih prava najavljena protestna šetnja u 12 sati.

Pet zahtjeva koje su istakli mladih ispred Inicijative su:

1) Osigurati pravo na slobodu okupljanja, kroz uklanjanje loših praksi lokalnih vlasti kojima se zabranjuje ili ograničava organizacija javnih skupova, šetnji i protesta, a građani i građanke sankcioniraju zbog učešća na ovim događajima.

2) Poduzeti konkretne korake ka uklanjanju segragacije u obrazovanju, kroz usvajanje novih ili izmjenu postojećih nastavnih planova i programa, gdje će se umanjiti etnički ili vjerski ekskluzivitet pojedine zajednice, a pristup obrazovanju bez diskriminacije prestati vezivati za pripadnost većinskoj skupini na prostoru gdje građanin ili građanka živi.

3) Osnažiti kapacitete u monitoringu procesa pristupa zapošljavanju u institucijama, javnim ustanovama i preduzećima, gdje se nadležne institucije moraju aktivno uključiti u pronalaženje i utvrđivanje diskriminacije.

4) Osigurati adekvatno obilježavanje mjesta stradanja, te onemogućiti političkim liderima zloupotrebu javnih ovlaštenja u svrhu negiranja zločina ili opstrukcije rada udruženja žrtava.

5) Ohrabriti procese mobilnosti građana i građanki između dva entiteta, kroz osiguranje adekvatne zaštite prava jednakog pristupa obrazovanju, zdravstvu i drugim javnim servisima.

Pored ovoga, danas će se u Stocu održati javna tribina “Slobodni Stolac” u 17 sati, nakon čega slijedi nastup Kontre i DJ Soula u 20 sati, u stolačkom Locco Baru. U Gornjem Vakufu/Uskoplju, Inicijativa u saradnji sa Pozorištem mladih, organizirati predstavu “Samo nek’ ne puca”, reditelja Dine Mustafića po tekstu Emira Imamovića. Predstava počinje u 18:00 u prostorijama Doma kulture Gornji Vakuf-Uskoplje

tačno.net
Autor/ica 10.12.2014. u 11:31