Nermin Nikšić: Megakantoni su megapodvala

tačno.net
Autor/ica 20.12.2015. u 09:59

Nermin Nikšić: Megakantoni su megapodvala

Na jučerašnjoj sjednici Glavni odbor Socijaldemokratske partije BIH zauzeo je stav da, trenutna, politička, ekonomska, sigurnosna i društvena situacija u Bosni i Hercegovini nije nikada bila teža od završetka rata.

Glavni odbor još jednom je potvrdio opredjeljenje SDP BiH da aktivno sudjeluje u aktivnostima na ispunjavanju uslova za ubrzanje puta BiH prema EU i NATO-u. Istovremeno, konstatovano je da bh. vlasti ove procese vode netransparentno, ignorišući javni interes da svi građani budu informisani o tome.

Pozvano je Vijeće ministara i entitetske vlade da javnosti hitno predoče navodni dogovor u vezi mehanizma koordinacije. Ne sporeći ingerencije svih nivoa vlasti, izraženo je protivljenje najavama institucionalnog izjednačavanja kantona sa višim nivoima vlasti. Pozvane su institucije na svim nivoima na ubrzanje i deblokadu knjiženja perspektivne vojne imovine, kako bi taj neophodni preduslov za aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO-u konačno bio ispunjen.

Neprihvatljivim je ocijenjen prijedlog Zakona o Ustavnom sudu BiH koji predviđa etnički model glasanja u toj instituciji, jer se na taj način Ustavni sud BiH pretvara u novi politički organ koji ne bi donosio odluke na osnovu pravnih argumenata.

Odbijen je prijedlog Bakira Izetbegovića o stvaranju “megakantona” i takva nastojanja smatramo “megapodvalom” aktuelne vlasti, koja pod krinkom navodnih ušteda želi Federaciju BIH podijeliti na bošnjački i hrvatski dio. Još jednom je afirmisan raniji stav SDP-a da će najveće uštede biti postignute ukoliko se kantoni u potpunosti ukinu.

Članovi Glavnog odbora su pozdravili usuglašavanje Opšteg kolektivnog ugovora o radu između Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH, koji osigurava dostojanstvo rada i socijalno održiv položaj radnika, te podržava konkurentnost realnog sektora privrede. Stoga se čini nerazumnim osporavanje tog ugovora od strane Vlade FBiH, tim više što je premijer Fadil Novalić govorio da je za Vladu prihvatljiv svaki dogovor između Sindikata i poslodavaca.

Stav Vlade FBiH o tome kako je minimalna plata od 406 KM previsoka i da je potrebno u potpunosti ukinuti odredbe koje regulišu minimalne iznose naknada koje nemaju karakter plate, te odredbe o načinu obračuna minulog rada, shvatamo kao podršku onom dijelu poslovnog sektora koji bi da radnike stavi u položaj ekstremnog izrabljivanja i da se na njihov račun ostvaruju visoki profiti i demonstrira neprimjereno rastrošno ponašanje.

Glavni odbor SDP BiH smatra da Zakon o radu u Republici Srpskoj ne može biti donesen bez dogovora sa socijalnim partnerima. Pozivamo Vladu RS da pokaže veću socijalnu osjetljivost i uvažavanje teške socioekonomske situacije u ovom bh. entitetu, koja je, između ostalog, i ogledalo rada aktuelne vlasti.

Pružamo punu podršku sindikatima u BiH u njihovoj borbi za zaštitu radničkih prava i zadužujemo zastupnike na svim nivoima vlasti da nastave sa započetim aktivnostima, kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje radničkih prava.

tačno.net
Autor/ica 20.12.2015. u 09:59