Naše različitosti su naše najveće bogastvo i to bi trebala da bude osnovna programska smjernica i programska shema svih javnih emitera i javnih medija u BiH

tačno.net
Autor/ica 31.5.2016. u 12:35

Naše različitosti su naše najveće bogastvo i to bi trebala da bude osnovna programska smjernica i programska shema svih javnih emitera i javnih medija u BiH

Predsjedništvo SDU BiH sa indigancijom odbacuje svaki vid politizacije i namjernog dovođenja javnog servisa pred gašenje od strane aktuelne vlasti. Ako je ovo način da se BHRT  kao javni emiter redefinira po političkoj matrici tri nacionalna kanala, onda je to skandalozno i apsolutno nedopustivo ponašanje aktuelnih vlasti i državnih institucija u BiH.  Smatramo da je ideja o  uvođenju nacionalnih kanala, trasiranje puta ka stvaranju eksluzivno nacionalnih teritorija – entiteta u BiH koje će biti samo paravan za lično bogaćenje, organizovani kriminal i korpuciju političkih elita koje budu rukovodile s njima.

SDU BiH izražava svoj stav da javni RTV servis mora da bude integrativni faktor unutar BiH društva i mora da bude u potpunosti depolitiziran, nažalost kao što vidimo to danas nije slučaj. Sa druge strane nacionalne političke elite bi svoja naglašena evropska opredjeljenja trebali da pokažu kroz stvarnu političku volju i spremnost da se rješe pitanje finansiranja javnog RTV servisa BiH i da uspostave jedinstven medijski prostor u BiH u skladu sa najvišim evropskim standardima i praksom.

Isto tako Predsjedništvo SDU BiH osuđuje ponašanje aktulene vlasti koja se mjesecima oglušuje o dramatično stanje sa BHRT-om koji kao javni RTV servis BiH, ne može da pokrije troškove poslovanja i nalazi se u teškoj finansijskoj krizi. Umjesto rješenja sa kojim će se efikasno prevazići ta situacija, aktuelna vlast namjerno ignoriše finansijsku krizu na BHRT-u i nudi neartikulisane prijedloge Zakona o javnim emiterima koji nemaju nikakvog osnova, a još manje smisla.

Predsjedništvo SDU BiH zahtjeva od entitetskih javnih emitera da odmah i bez odlaganja izmire dug prema BHRT-u u iznosu od 25 miliona KM i time omoguće opstanak BHRT-a. Pozivamo i Ured Visokog predstavnika u BiH i Valentina Inzka da se, s obzirom da je na pragu juni mjesec, probudi iz zimskog sna i u skladu sa svojim obavezama i ingerencijama interveniše u slučaju najavljenog privremenog gašenja programa BHRT-a. Pozivamo i javnost da osudi ponašanje političkih elita na vlasti zbog grubog zanemarivanja državnog javnog emitera zbog isključivo usko-stranačkih interesa.

Nacionalna podjela medijskog prostora je siguran put ka daljem rastakanju i ono malo multietničke susptance našega društva što je preživjelo teška iskušenja agresije, rata, genocida i stradanja.

Naše različitosti su naše najveće bogastvo i to bi trebala da bude osnovna programska smjernica i programska shema svih javnih emitera i javnih medija u BiH.

tačno.net
Autor/ica 31.5.2016. u 12:35