Kreativnom radionicom u borbi protiv nasilja nad djecom

tačno.net
Autor/ica 17.10.2013. u 12:59

Kreativnom radionicom u borbi protiv nasilja nad djecom

Borba protiv nasilja nad djecom promovirana je kroz dječiju radionicu koja je održana u Potočarima u okviru projekta “Recimo NE nasilju nad djecom”.

Veliki broj djece je zajedno sa roditeljima kroz aktivnosti kreativne radionice kao što su bojanje, crtanje, rukotvorine i igre, naučilo o svojim pravima, ličnom prostoru i načinu kako da reagiraju i iskomuniciraju moguću zloupotrebu i zlostavljanje.

Ovom prilikom, organizatori su građanima dijelili informativne materijale i sakupljali potpise za peticiju kojom građani od vlasti traže da ispune svoje obaveze vezane za zaštitu djece od svih vidova nasilja koje je država preuzela ratificiranjem UN konvencije o zaštiti djece od nasilja.

“Cilj ovog projekta je da informiše i podigne svijest o pravima djeteta, te zaštiti djecu kao jednu od najranjivijih kategorija društva, od svih oblika mentalnog i fizičkog nasilja, povreda, zloupotrebe, zanemarivanja, nemarnog odnosa, maltretiranja, eksploatacije, kao i seksualne zloupotrebe djeteta” – rekao je Omir Tufo, Projekt menadžer CPCD-a i dodao da su bh. vlasti dužne da na svim nivoima  implementiraju UN konvenciju, posebno njen član 19, te da aktivno učestvuju u prevenciji i rješavanju pitanja nasilja nad djecom.”

Bosna i Hercegovina je prihvatajući obaveze iz člana 19 UN Konvencije o pravima djeteta obavezna da preuzme sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere radi zaštite djeteta od svih oblika nasilja, zanemarivanja I zlostavljanja.

Projekat sprovodi Mreža NVO za eliminaciju nasilja nad djecom (NEVAC), a finansira ga UNICEF u BiH.

 

tačno.net
Autor/ica 17.10.2013. u 12:59