KAKO DOĆI DO 40% ŽENA U VLADAMA?

tačno.net
Autor/ica 28.5.2013. u 10:11

KAKO DOĆI DO 40% ŽENA U VLADAMA?

Sarajevski otvoreni centar vas poziva na diskusiju

KAKO DOĆI DO 40% ŽENA U VLADAMA?

OPŠTI IZBORI 2014.

 

četvrtak, 30. maj 2013, 16 sati

Kino Meeting Point, Hamdije Kreševljakovića 13, Sarajevo

 

Učestvuju:

Besima Borić, poslanica, Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Ismeta Dervoz, poslanica, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

Katica Čerkez, poslanica, Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Segmedina Srna, zastupnica, Skupština Kantona Sarajevo; delegatkinja, Dom naroda Parlamenta FBiH

 

Moderira:

Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar

Sarajevski otvoreni centar organizuje diskusiju pod nazivom Kako doći do 40% žena u vladama? Opšti izbori 2014. koja će biti posvećena izmjenama Izbornog zakona BiH koje se tiču pitanja odnosa učešća žena i muškaraca na izbornim listama, koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH u martu 2013. godine.

U proteklih nekoliko mjeseci gotovo da se nije govorilo o ovoj temi. Izmjene Izbornog zakona omogućavaju povećanje „ženske kvote“ sa 30% na 40% i time pružaju mogućnost većeg učešća žena na pozicijama odlučivanja. Kako politička praksa pokazuje, određeni broj žena i bude biran u parlamente na različitim nivoima, ali ti parlamenti, dalje, rijetko biraju žene da budu dio vlada. Svjedoci smo da, na primjer, u Vijeću ministara BiH nema ni jedne ministrice, a u federalnoj vladi je samo jedna ministrica, od 16 ministarskih mjesta.

Saša Gavrić će moderirati diskusiju, na kojoj će se otvoriti teme vezane za rodnu ravnopravnost u kontekstu političke participacije, zajedno sa parlamentarkama sa različitih nivoa vlasti: Besimom Borić (Predstavnički dom PF BiH, SDP BiH), Ismetom Dervoz (Predstavnički dom PS BiH, SBB BiH), Katicom Čerkez (Predstavnički dom PF BiH, HDZ BiH) i Segmedinom Srnom (Skupština KS i Dom naroda PFBiH, SDP BiH).

Diskusija je na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Prevod na engleski nažalost nije obezbjeđen.


Kontakt: Arijana Aganović, arijana@soc.ba

tačno.net
Autor/ica 28.5.2013. u 10:11