Javni poziv za učešće u istraživanju – o pitanjima identiteta, psihosocijalnog razvoja i društvene integracije mladih iz BiH

tačno.net
Autor/ica 17.7.2016. u 11:48

Javni poziv za učešće u istraživanju – o  pitanjima identiteta, psihosocijalnog razvoja i društvene integracije mladih iz BiH

urbandystrophy.com

U okviru projekta Evropske unije „Children Born of War – Past, Present and Future“, Amra Delić, doktorantica Univerziteta u Greifswaldu (Njemačka) provodi istraživanje o pitanjima identiteta, psihosocijalnog razvoja i društvene integracije mladih iz Bosne i Hercegovine.

U istraživanju učestvuju mladi rođeni u periodu 1992-1999. godina, koji pripadaju jednoj od sljedeće tri grupe:

  • djeca, tj. mladi čiji su očevi bili pripadnici stranih snaga stacioniranih tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini (UNPROFOR/IFOR/SFOR), a majke državljanke BiH, 
  • djeca, tj. mladi čiji su očevi bili strani humanitarni radnici pri organizacijama i UN agencijama koje su djelovale tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini, a majke državljanke BiH, 
  • djeca, tj. mladi čiji su očevi i majke pripadali različitim stranama u sukobu.

Istraživanje je odobreno od strane Etickog komiteta Univerziteta u Greifswaldu i dio je šireg projekta Evropske Unije “Children Born of War – Past, Present and Future“, koji se provodi u više zemalja svijeta. Učestvovanje u istraživanju je na dobrovoljnoj osnovi i uz informirani pristanak. Provodi se pomoću upitnika za čije je popunjavanje potrebno u prosjeku dva sata, a za izdvojeno vrijeme učesnici će dobiti naknadu u iznosu 20 KM. Ukoliko pripadate nekoj od navedenih grupa, bili bismo Vam veoma zahvalni za učestvovanje u ovom istraživanju.

Dobijeni podaci će biti korišteni za analize koje će ukazati na potrebe psihosocijalnog razvoja i nivo društvene integracije mladih iz navedenih grupa u BiH, a koje će donosiocima odluka i javnih politika omogućiti planiranje daljih aktivnosti i mjera.

Tajnost i povjerljivost dobijenih informacija su zagarantirane jer će se podaci dobijeni iz upitnika posmatrati i analizirati samo grupno, dok će ime i prezime učesnika/ica, grad/mjesto ili bilo koja druga lična referenca biti zaštićeni.

Molimo Vas da molbu za učešće u istraživanju proslijedite Vašim poznanicima/ma koji/e pripadaju jednoj od gore navedenih grupa.

Za sva dodatna pitanja i za prijavu za učešće u ovom istraživanju, kontakt osoba je Amra Delić. Možete nas kontaktirati pozivom na broj telefona 062 810 268 ili putem e-maila: chibow_bih@yahoo.com

tačno.net
Autor/ica 17.7.2016. u 11:48