JAVNA KAMPANJA „GRAĐANI I NOVINARI ZAJEDNO U BORBI ZA ISTINU“

tačno.net
Autor/ica 2.5.2016. u 14:38

JAVNA KAMPANJA „GRAĐANI I NOVINARI ZAJEDNO U BORBI ZA ISTINU“

JAVNA KAMPANJA „GRAĐANI I NOVINARI ZAJEDNO U BORBI ZA ISTINU“ utorak, 03. maja/svibnja 2016. g. u 14 gradova u Bosni i Hercegovini od 11.00 – 14.00h

Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), povodom 03. maja/svibnja – Svjetskog dana slobode medija, organizuje Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“.

Javna kampanja će biti realizovana 03. maja/svibnja 2016. godine, u 14 gradova u BiH.

Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH i ASuBiH će na info-štandovima u centralnim gradskim zonama upoznati građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH.

Tokom kampanje će se sprovesti i anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ jeste upoznati i potaknuti građane da koriste svoje pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, sve češćim prijetnjama i napadima na novinare i važnosti poštivanja ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja.

Od početka 2016. godine Vijeće za štampu u BiH, zaprimilo je 186 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 24 žalbe odnose na komentare posjetilaca internet portala.

Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi, 50 je riješeno samoregulacijom tj. objavom demantija, reagovanja, ispravke ili izvinjenja, odnosno uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, huškanje ili diskriminaciju.

Uprkos sve većim ugrožavanjima slobode izražavanja i pritisaka na rad medija, veliki broj žalbi riješenih samoregulacijom pokazuje da printani i online mediji u BiH sve više prihvataju samoregulaciju medija.

Javna kampanja “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” održaće se u: Banja Luci, Bihaću, Brčkom, Cazinu, Gacku, Goraždu, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Posušju, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici.

Dobro nam došli!

tačno.net
Autor/ica 2.5.2016. u 14:38