Gasi li se Finansijska policija FBiH, šta je vlast namijenila ovoj važnoj instituciji

tačno.net
Autor/ica 9.1.2021. u 12:13

Gasi li se Finansijska policija FBiH, šta je vlast namijenila ovoj važnoj instituciji

Vlada FBiH odbila je amandmane delegata Socijaldemokratske partije (SDP) Anera Žuljevića na Prijedlog Zakonu o računovodstvu i reviziji koji se odnose na rad Finansijske policije. Žuljević smatra da se ovako nastavlja ruiniranje ove važne federalne institucije.

Vlada u svom obrazloženju kaže kako Žuljevićeve konstatacije ne stoje, posebno da se s ovim zakonom implicira “tiho ukidanje Finansijske policije”, odnosno njeno gašenje jer u prijedlogu zakona ne postoji ništa takvo.

“Naglašavamo da nadležnosti Financijske policije u vršenju nadzora moraju jasno biti uređene isključivo materijalim zakonom (Zakonom o financijskoj policiji), a koji je uistinu davno prevaziđen i u praksi teško primjenjiv. Imajući u vidu široke ekonomske reforme i zahtjeve koje su te reforme nosile, posebno u financijskom sektoru, realnom sektoru i u javnom sektoru u ovih nepunih 26 godina, od kad je na snazi Zakon o financijskoj policiji, te su nužne izmjene ovog zakona usuglašene sa drugim materijalnim propisima koji su na snazi, a koji su više puta usuglašavani shodno ekonomskim kretanjima i zahtjevima tršišta, a posljednjih pet godina izvršeno je i njihovo postepeno usuglašavanje sa EU legislativom”, navodi se u obrazloženju Vlade FBiH.

Žuljević je ranije govorio da su se SDA i HDZ još 2018. godine dogovorile da ugase Finansijsku policiju, i to rade izmjenama zakona o računovodstvu koji je prošao na Predstavničkom domu Federalnog parlamenta i sada dolazi na Dom naroda.

U očitovanju na obrazloženje Vlade on kaže kako je “lako dokaziva činjenica da je višegodišnjom primjenom navedene Odluke Finansijska policija ostala bez više desetina visokokvalitetnih finansijskih inspektora i sa 150 sistematiziranih radnih mjesta svedena na 62 radna mjesta.

“Međutim to nije kraj, već početak razvlašćivanja Finansijske policije na način da joj se preko budžeta uskraćuje pravo na 62 državna službenika i namještenika i autorizira stvarna popunjenost od 38 državnih službenika i namještenika. Također joj se utvrđuju rashodi koji onemogućavaju efikasan i efektivan rad. npr. godišnja visina putnih troškova Finansijske policije već više godina je zamrznut na 10.000 KM”, navodi on.

Također, 2006. godine donošenjem Zakona o PDV-u i uspostavljanjem UIO BiH je nadzor nad izvršenim carinskim postupkom, obračunavanjem i plaćanjem carina i trošarina prešao sa Finansijske policije na UIO BiH, dodaje.

“Podsjećam Vas na postupak donošenja Zakona o Finansijskom poslovanju iz 2016.godine kada je na prijedlog delegata iz HDZ BiH iz odredbe člana 19. Zakona o Financijskom poslovanju brisana Financijska policija, a umjesto nje uvrštena Porezna uprava Federacije BiH. Posebno je upečatljivo neargumentirano obrazloženje podnesenog amandmana navedenog zastupnika koje se može pronaći u arhivi medija i federalnih institucija. Konačno Vlada FBiH nikada nije razmatrala Zakon o transformaciji Financijske policije u Ured za borbu protiv finansijskih prevara, koji su sačinili predstavnici Finansijske policije, Federalnog ministar”, smatra Žuljević.

klix.ba

tačno.net
Autor/ica 9.1.2021. u 12:13