FHMZ: Kvalitet zraka ozbiljno narušen na gotovo svim mjernim mjestima

tačno.net
Autor/ica 12.12.2016. u 10:48

FHMZ: Kvalitet zraka ozbiljno narušen na gotovo svim mjernim mjestima

U Tuzli su osim koncentracija lebdećih čestica, prekoračene ponovo i granične vrijednosti za sumpordioksid. U Zenici su trenutno izvan funkcije svi analizatori sumpordioksida, ali na osnovu meteorološke slike i nepromijenjenih drugih uslova u odnosu na prethodne dane, može se tvrditi da su koncentracije ovog polutanta slične onima koje su izmjerene u Tuzli i da postoje redovna prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti.

U Sarajevu osim koncentracija lebdećih čestica PM10 jučer su zabilježena i prva prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracija azotnih oksida.

“S obzirom na to da smo ušli u zimski period i prije dolaska kalendarske zime, može se očekivati ovakvo stanje kvaliteta zraka kao redovna pojava”, navodi se u saopćenju.

Tokom današnjeg dana može doći do osciliranja u koncentracijama zagađujućih materija jer se očekuje nešto jači vjetar nego prethodnih dana, praćen mjestimičnom slabom kišom. Nažalost, ne može se očekivati da će ova kratkotrajna destabilizacija imati veći uticaj na poboljšanje kvaliteta zraka. U danima koji slijede opšti meteorološki uslovi kada je riječ o kvalitetu zraka su nepovoljni.

Negativni efekti na zdravlje sa aspekta kvaliteta zraka se povećavaju produžavanjem ovakve situacije.

tačno.net
Autor/ica 12.12.2016. u 10:48