DOGS TRUST UČESTVUJE U UDARU NA USTAVNI POREDAK BIH, KAO I ORGANIZOVANOM KRIMINALU

tačno.net
Autor/ica 23.9.2014. u 23:03

DOGS TRUST UČESTVUJE U UDARU NA USTAVNI POREDAK BIH, KAO I ORGANIZOVANOM KRIMINALU

Uloga fondacije Dogs Trust se do kraja razjasnila tokom aktuelnih dešavanja oko nezakonite odluke Vlade Kantona Sarajevo da se formira šinteraj u sklopu KJKP „Rad“.

Piše: Dalida Kozlić dipl. iur.

Očigledno je da fondaciju Dogs Trust u BiH zanima sve osim dobrobiti i zaštite napuštenih pasa. Prema riječima Ahmeda Đipe iz KJKP „Rad“, kao i sopstvenom priznanju uposlenika Dogs Trust – a BiH, ova fondacija finansira i provodi obuku šintora KJKP „Rad“, kao i nabavku opreme za ilegalne aktivnosti šintorske službe. Dogs Trust je javno podržao donošenje zaključka Vlade Kantona Sarajevo o aktiviranju ilegalnog šintorskog servisa u sklopu KJKP „Rad“.

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici odrzanoj 11. 09. 2014. god. donijela zaključak broj 02 – 05 – 24162 – 14/14 kojim je naložila Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša da aktivira nekadašnji šinteraj koji je djelovao u sklopu KJKP “Rad”.

26.02.2009. godine Parlametarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja i isti zakon je objavljen u Službenom glasniku BiH br. 25/09. Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH je zabranjen svaki vid torture prema životinjama, te da su jedinice lokalne samouprave dužne za iste osigurati smještaj.

Dana 18. 05. 2009. godine, Veterinarska inspekcija Kantona Sarajevo je donijela rješenje broj 07 – 06 – 24 – ČS – 295 kojim se nalaže KJKP “Rad” d. o. o. da svoj rad usklade sa propisima Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH (Sl. glasnik BiH 25/09). U navedenom rješenju se konstatuje da KJKP “Rad” nema dozvolu za rad higijenskog servisa izdatu od nadležnog kantonalnog organa. Od donošenja navedenog rješenja kafilerijska služba (šinteraj) KJKP “Rad” d. o. o. Sarajevo nije se registrovala za djelatnost higijenskog servisa niti je za istu dobila dozvolu za rad.

Vlada Kantona Sarajevo će biti uvućena u ilegalne aktivnosti, samo iz razloga što je inozemna organizacija obećala novac za ilegalne aktivnosti. Vlasti u Kantonu Sarajevo ne trebaju i ne smiju da dozvole da im nezakonitu politiku diktira bogata fondacija, koja ima namjere koje su protivne odredbama Krivičnog zakona FBiH i Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH.

Finansiranjem i opremanjem ilegalnog šintorskog servisa u sklopu KJKP “Rad” Dogs Trust učestvuje u pripremanju i izvršenju niza krivičnih djela. S obzirom da se fondacija Dogs Trust direktno svrstala na stranu nezakonitih aktivnosti u BiH, postavlja se pitanje da li je zaključak kojim Vlada Kantona Sarajevo nalaže aktiviranje ilegalnog šintorskog servisa donesen samoinicijativno ili je pritisak na Vladu Kantona Sarajevo upravo izvršila fondacija Dogs Trust koja već dvije godine vrši nezakonite aktivnosti na području Kantona Sarajevo, a sve sa ciljem provedbe svoje nezakonite politike i finansijskog poslovanja koje mora da bude predmet istražnih radnji organa gonjenja.

Dogs Trust insistira da se parcijalno provodi Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i to na način da kamuflirajući određene aktivnosti pod krinkom provedbe zakona direktno uvlaći organe vlasti u kriminalne aktivnosti.

Dogs Trust sudjeluje u mnogim kriminalnim aktivnostima u Kantonu Sarajevo. Kampanje masovnih kastracija/sterilizacija organizirane su bez ikakvog poštovanja pravnog sustava BiH.

Osnivanje skloništa za napuštene životinjama i registracija pasa i mačaka su zakonska obveza. Lokalne vlasti su dužne graditi skloništa za napuštene životinje u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja i dobrobiti, kao i Pravilnikom o formiranju i uvjetima koji skloništa za napuštene životinje moraju ispunjavati. Također, zakonska obveza lokalne vlasti je da uspostavi higijenske servise, koje su dužni prikupljati napuštene i izgubljene životinje i smjestiti ih u lokalna skloništa, u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i Pravilnikom o formiranju i uvjetima koji moraju ispunjavati higijenski servsi.

Ne postoje zakonski formirana skloništa za napuštene životinje i higijenski servisi.

Metoda uhvati – steriliši – pusti je prelazna zakonska mogućnost. Do trenutka formiranja legalnih skloništa za napuštene životinje i higijenskih servisa u BiH, veterinarske stanice mogu, u suradnji s nadležnim općinskim tijelima, obavljati akcije sterilizacija i kastracija, kao i označiti napuštene životinje, posebno napuštene pse. S obzirom da se masovne kastracije/sterilizacije provode bez zakonski provedene procedure i odobrenja, nego preko javnih tendera za učestvovanje u navedenim akcijama, rad Dogs Trust – a u BiH spada u domen eksperimentisanja na životinjama. Odabir veterinarskih stanica koje vrše kastracije/sterilizacije se provodi bez dozvola nadležnih institucija iz oblasti veterinara.

Pravni sustav u BiH ne odobrava nikakvu institucionalnu nadležnost nevladnim organizacijama u BiH tj. nevladine organizacije se ne mogu miješati u ingerencije organa vlasti, kako to radi Dogs Trust. Dogs Trust pokušava da odigra ulogu spasioca u Kantonu Sarajevo na način da ignorišu odredbe Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i sugerišući vlastima da postupaju protivno zakonskim odredbama. Prisustvujući konferenciji za medije na kojoj je između ostalog se obraćao i Muriz Alić, vlasnik logora za napuštene životinje u Praći, za čiji rad i poslovanje se vodi i istraga od strane Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, predstavnici Dogs Trust – a su potvrdili da ih ne zanimaju logori za napuštene životinje, nego samo pritiskanje organa vlasti da ulaze u nezakonite aktivnosti.

Također, tokom aktuelne kampanje masovnih kastracija/sterilizacija svakodnevne su pritužbe kako veterinara, tako i osoba koje dovode pse na kastracije/sterilizacije koje jasno i nedvosmisleno (potkrepljeno i materijalnim dokazima) dokazuju da Dogs Trust i uposlenici Dogs Trust – a u BiH zahtjevaju da se bolesni, povrijeđeni i stari psi eutanaziraju. Samo ovlašteni službeni veterinar može narediti eutanaziju životinja sukladno odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH. Ovakvim kriminalnim radnjama Dogs Trust ne samo da ulazi u ingerencije ovlaštenih službenih veterinara, nego i čini krivično djelo iz člana 318 Krivičnog zakona FBiH (Mučenje i ubijanje životinja), kao i podstrekavanje na izvršenje krivičnog djela.

Dogs Trust BiH je također direktno uključen u formiranje ilegalnog higijenskog servisa J. P. „Lokom“ d. o. o. Novi Grad Sarajevo. Navedeni ilegalni higijenski servis je direktno nastao pod patronatom koordinatora Dogs Trust – a, a šintori koji rade u ilegalnom higijenskom servisu su prošli obuku Dogs Trust – a, a postoje i materijalni dokazi da su opremu dobili upravo od Dogs Trust – a.

Također u Dogs Trust – ovim kampanjama kastracija/sterilizacija je mjesecima učestvovao Mustafa Mrkulić najpoznatiji ekzekutor napuštenih pasa u Kantonu Sarajevo.

Također Dogs Trust je neovlašteno objavio broj od preko 11 000 napuštenih pasa koji se nalaze na ulicama Kantona Sarajevo. Jedino Ured za veterinarstvo BiH ima ovlaštenje da prebrojava i objavljuje podatke o broju napuštenih pasa na ulicama kako Kantona Sarajevo, tako i cijele BiH. Ovo jedan u nizu poteza koji pokazuje da Dogs Trust ne samo da ne poštuje zakone države u kojoj djeluje, nego i direktno i sa umišljem potkopavaju rad državnih institucija. Nezakonitim licitiranjem sa brojem napuštenih pasa na ulicama Kantona Sarajevo, direktno su prouzrokovali uznemirenje kod građana Sarajeva, kao i „argument“ pojedinim medijima koji već dvije godine vode hajku na napuštene životinje. Istovremeno vode agresivnu kampanju protiv gradnje zakonitih skloništa za napuštene životinje u BiH, a što je zakonska obveza vlasti u BiH. Na taj način direktno stvaraju ozračje da ne postoji rješenje za smanjenje populacije napuštenih pasa tj. da oni jedini imaju rješenja – koja nisu sukladna zakonskim propisima države u kojoj djeluju!

Za sve nelegalne aktivnosti Dogs Trust – a u BiH će biti podnesene krivične prijave i dostavljeni dokazi nadležnim tužiteljstvima, kako protiv fizičkih osoba, rukovodstva Dogs Trust – a, tako i protiv Dogs Trust – a kao pravne osobe.

 

tačno.net
Autor/ica 23.9.2014. u 23:03