Bez konkursa u javni sektor zaposlila sestru i još šest osoba pa kažnjena sa 2.500 KM

tačno.net
Autor/ica 15.12.2016. u 09:22

Bez konkursa u javni sektor zaposlila sestru i još šest osoba pa kažnjena sa 2.500 KM

foto: klix.ba

Belma Baždar je, dok je obavljala funkciju v. d. direktorice JU “Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo”, zaposlila u ovu instituciju bez konkursa svoju sestru i još šest osoba. Iako je protiv nje podnesena krivična prijava, Baždar je tek prekršajno kažnjena i to sa 2.500 KM.

Piše: N. Novalić/Klix.ba

Belma Baždar je 7. januara 2015. godine, samo 15 dana prije nego što će joj isteći šestomjesečni mandat v. d. direktorice JU “Centar za socijalni rad KS”, u ovu ustanovu na neodređeno vrijem zaposlila svoju sestru Aldijanu Aslani te Nadiru Ćerimi, Ajlu Tahirović, Samru Gušić i Belmu Pašalić. Istog dana na određeno je u istu ustanovu zaposlila i Amru Arnautović te Amelu Tutun.

Svih sedam osoba Baždar je zaposlila bez konkursa, a prilikom zapošljavanja prekršeno je i više zakona, kao i odluka i zaključaka Vlade KS.

Tako je prekršen Zaključak Vlade KS iz 2005. koji zadužuje sve javne ustanove da popunu upražnjenih radnih mjesta vrše sukladno svojim pravilnicima, a isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade KS.

Vlada KS donijela je 16. decembra 2014. Zaključak kojim se zabranjuje novo zapošljavanje u svim javnim službama KS. Također, istog dana Skupština KS donijela je odluku o privremenom finansiranju potreba KS za period od 1. januara 2015. do 31. marta 2015. Prema Zakonu o budžetima FBiH, u vrijeme dok je na snazi odluka o privremenom finansiranju, ne smije se povećati broj zaposlenih u odnosu na stanje zatečeno 31. decembra.

Baždar je od Vlade KS tražila saglasnost za zapošljavanje pomenutih osoba, ali joj je zahtjev odbijen. Sve pobrojano nije smetalo Belmi Baždar da u januaru 2015. zaposli sedam osoba. Kada je cijeli slučaj dospio pred Općinski sud u Sarajevu Baždar je izjavila:

“Namjerno sam i uinat ministru zaposlila sedam osoba”, a rad inspekcije koja je uočila nezakonitosti ocijenila je korektnim. Plaće za zaposlenih sedam osoba KS mjesečno iznose blizu 14.000 KM, što znači da je na godišnjem nivou KS, a u krajnjoj liniji građani, oštećen za skoro 200.000 KM godišnje.

Tadašnji ministar za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Muamer Bandić podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu KS protiv Belme Baždar još 12. marta 2015.

No, Tužilaštvo KS je 14. jula 2015. ocijenilo da Baždar nije počinila krivično djelo, već prekršaj. Tužilaštvo je navelo da se radi o prekršaju koji je propisan članom 35. stav 5 Zakona o budžetima FBiH.

“Uvidom u pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU ‘Kantonalni centar za socijalni rad’ opisani su poslovi direktora centra, među kojima su i poslovi imenovanja i razrješenja šefova službi te zaključivanje ugovora o radu i prestanku rada, u kojem pravilniku nije predviđena procedura javnog proglašavanja prilikom zaposlenja novih radnika, što su potvrdili i saslušani svjedoci”, napisao je tada nadležni tužilac.

Pojednostavljeno, statutom javne ustanove direktorici je dato pravo da prima radnike bez obaveze raspisivanja konkursa.

Nova ministrica rada, socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica Karolina Karačić na ovakvu odluku Tužilaštva KS ulaže žalbu 22. jula 2015. Karačić je navela da je tačno da je Baždar počinila prekršaj, ali da taj prekršaj nadilazi propise prekršaja jer je navedenu radnju počinila u namjeri sticanja koristi te je pri tome nastupila nesaglediva šteta za društvenu zajednicu, tj. KS.

Glavna tužiteljica Tužilaštva KS odbacila je ovaj prigovor 23. oktobra 2015. pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava koji smatra da se za isto djelo osoba ne može goniti i prekršajno i krivično. U slučaju kada je djelo predmet i prekršajnog i krivičnog postupka, pristupa se postupku koji je brži i efikasniji te koji je prije pokrenut.

Na kraju, cijeli slučaj je završio na Općinskom sudu u Sarajevu. Belma Baždar je 13. januara 2016. kažnjena zbog kršenja člana 35. stav 5 Zakona o budžetima u FBiH. Sud joj je “odmjerio” i kaznu za zapošljavanje sestre i još šest osoba – dužna je platiti 2.500 KM.

Ovim sistem šalje jasnu poruku – nepotizam se isplati.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 15.12.2016. u 09:22