Zabrinutost za tradiciju bosanskohercegovačkog društva

tačno.net
Autor/ica 6.9.2019. u 14:53

Zabrinutost za tradiciju bosanskohercegovačkog društva

Feministički antimilitaristički kolektiv (FAK) izražava zabrinutost spram iznesene podrške Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo (SSOOiO FBiH – KO KS) manifestaciji „Dan tradicionalne porodice“. Također smo zabrinute zbog činjenice da javne institucije ne problematiziraju ovu manifestaciju koja je najavljena za 7. septembar 2019. godine, a koju, kako je navedeno, organizuje U.G. Svjetlo, a podržavaju: UKC Gradačac, OU Tempo Vogošća, OU Veritas, OU Šeher (Sarajevo), OU Zora, OU Savjet, OU Sehara, OU Amber, OU Palma, Udruženje Svjetlost Maglaj, Oaza Zavidovići, U.G. Ponos, Udruženje Emanet, O.U. Sebilj.

Iako smatramo da postoje jasni elementi[1] za osporavanje navedenog skupa prema članu 5. Zakona o javnom okupljanju (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 32/2009 i 11/2011) i to po tačkama 1 i 2[2], namjera ovog pisma nije da inicira zabranu događaja. Međutim, osjećamo potrebu da istaknemo našu zabrinutost zbog nadolazećih posljedica koje će bosanskohercegovačko društvo imati zbog nedostatka reakcija struktura čiji bi se smisao djelovanja trebao očitovati u zagovaranju i promoviranju nediskriminatornih politika, a nipošto u jeziku mržnje i nasilja.

Posmatrajući i analizirajući nastalu situaciju i reakcije, poput podrške koju upućuje SSOOiO FBiH – KO KS, pitanje koje ovim pismom postavljamo jeste: ko zapravo stoji iza najavljenog skupa? Da li navedene nevladine organizacije neo-selefijskog profila ili vladajuće strukture koje za sprovođenje svojih diskriminatornih i klerofašističkih agendi koriste predstavnike i sljedbenike religijsko-fundamentalističkih udruga, a zauzvrat obezbjeđuju promociju istih?

Zašto smatramo da je skup pod nazivom “Dan tradicionalne porodice“ problematičan i njegovo neosporavanje još problematičnije?

Zato što ovaj skup, kao i prateća huškačka retorika, neosporivo poziva i podstiče na mržnju spram LGBTIQ osoba, kao i drugih koji podržavaju osnovne slobode, a koje bi trebale biti zagarantovane Ustavom BiH. S obzirom na osjetljivost prava LGBTIQ osoba u BiH, smatramo da iniciranje ili promocija ovakvog skupa ne ide u pravcu tolerancije već promocije nasilja, mizoginije, homofobije i ksenofobije, te narušava sigurnost LGBTIQ osoba, kao i svih drugih koji ne dijele servirano mišljenje i razumijevanje tzv. tradicionalne bosanskohercegovačke porodice.

Također, zato što skup „Dan tradicionalne porodice“, kako je navedeno u najavi, predvode udruženja građana neo-selefijskog profila. Ova udruženja nerijetko promovišu radikalne fundamentalističke ideje, koje nemaju mnogo dodirnih tačaka sa bosanskohercegovačkom historijom, kulturom, niti tradicijom. Iste organizacije su osnovali predstavnici tzv. „Selefijske zajednice u BiH“, okupljeni oko portala Minber.ba. koji svoju ideologiju šire putem mnogobrojnih javnih predavanja, često u vidu ‘life coaching’ seansi (seansi tzv. ‘životnog treninga’), dok je logistika osigurana radom udruženja. Svoj kontinuitet nalaze u promoviranju jednoumlja, nekritičkog razmišljanja, mizoginije, šovinizma i ksenofobije.

Nadalje, zato sto smatramo da definisanje porodice navedenih grupa nije primjereno bh. stvarnosti. Naime, kako se navodi: “Porodica obuhvata emocionalni sistem od najmanje tri generacije živih srodnika povezanih krvnim, zakonskim i historijskim vezama. U porodicu se ulazi rođenjem, a izlazi smrću. U nekim porodicama čak ni tada, jer učešće u psihodinamici porodičnog života nastavlja se i poslije smrti nekih članova, i zato se kaže da je porodica članstvo bez izbora i izlaza. Porodica ima strukturu, hijerarhijsku organiziranost, uloge i podsisteme – roditeljski subsistem i podsistem siblinga (djece). Značaj porodice ogleda se u njenoj nezamjenjivosti za razvoj pojedinca zato što nijedan drugi sistem nije u mogućnosti obezbijediti potrebnu ljubav i toplinu koju može pružiti biološka porodica.”[3] Bez ulaženja u pojedinačna značenja navedenih ideja, želimo podsjetiti da su u ratu ugašene po tri generacije nekih porodica; pitamo šta je sa „krvnom“ porodicom djece rođene iz silovanja; šta je sa domovima u kojima je praksa da se srodnici odvajaju prilikom usvajanja; šta je sa djecom žrtvama porodičnog nasilja, te da li je i djeci, koju su do smrti pretukli članovi njihove biološke porodice, ta porodica obezbijedila “ljubav i toplinu kakvu samo može pružiti biološka porodica?”

Zato što tvrdnja da udruženja ovog profila i ideoloških postulata predstavljaju tradicionalne vrijednosti bh. društva nije istinita jer isključuje tradicionalne bh. LGBTQ, heteronormativne, samohrane i druge porodice (jer i bosanske LGBTQ, kao i druge porodice, pripadaju bosanskohercegovačkoj tradiciji). Tvrdnju o zastupanju tradicionalne bh. porodice problematizujemo i spram činjenica da neo-selefijska idelogija zagovara mnogoženstvo, osporava zakonom zagarantovana, historijski i društveno utemeljena ženska prava, kao i porodična prava, osporava zvanične i naučno utemeljene metode liječenja, pristup osnovnom obrazovanju (npr. muzički i tjelesni odgoj), animozira poštivanje drugih ili drugačijih vjera i vjerovanja, te promovira retrogradne, radikalne i ekstremno konzervativne ideje i ideologije koje su suprotne tradicionalnim vrijednostima bh. društva.

Zapravo, na djelu je manipulacija pojmovima tradicije ili tradicionalnosti, kako bi se pridobile simpatije bh. javnosti, ali i kako bi se u isto vrijeme značenje tradicije redukovalo i dovelo u simbiotički odnos sa fundamentalizmom i klerofašizmom. Time se ove retrogradne ideje žele nametnuti kao vodeće ili normativne, a bez ikakvog realnog utemeljenja. Slične pojave smo primijetile u susjednim zemljama – Hrvatskoj i Srbiji, ali i globalno, gdje predstavnici ekstremne desnice koriste religije i tradicije kako bi ograničili prava prvenstveno žena, ali i muškaraca i ostalih, a u korist neoliberalnih i neokonzervativnih elita. Podrška, čini se prve masivnije manifestacije neo-selefijske zajednice, zajedno sa već ustaljenim nacionalističkim, radikalno desničarskim i militarističkim skupovima, ovaj put pod okriljem bh. tradicionalnih porodičnih vrijednosti, a čiji motiv jeste u osporavanju osnovnih sloboda i prava, je izuzetno zabrinjavajuća pojava u našem društvu.

Spram iznesenog smatramo da je poruka koju je iznio Saudin Sivro, ispred Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, u vidu podrške skupu “Dan tradicionalne porodice”, te poziva upućenom članstvu SSOOiO FBiH – KO KS, a koju sačinjavaju prvenstveno uposlenici obrazovnih institucija, skandalozna i neprihvatljiva, i da predstavlja despotsku zloupotrebu položaja. Ovakve diskriminatorne, retrogradne, radikalne i ekstremne ideologije koje promovira i zastupa predsjedavajući SSOOiO FBiH – KO KS bi morale naići na čvrst otpor i biti apsolutno neprihvatljive kako članstvu Sindikata, tako i široj bh. javnosti. Ovim putem pozivamo Sindikat da sa svog portala izbriše tekst podrške i uputi javno izvinjenje zbog navedenog istupa, a Saudina Sivru pozivamo da podnese ostavku sa pozicije predstavnika SSOOiO FBiH – KO KS.

Čvrstog smo stava da je bh. društvo otvoreno društvo koje baštini i poštuje osnovna ljudska prava za koja su se građanke i građani borili i borile kroz historiju, da se zasniva na toleranciji i međusobnom uvažavanju, i da zna da samo te vrijednosti mogu dovesti do prosperiteta svih nas.

Feministički antimilitaristički kolektiv (FAK)

 [1] Navedeni organizatori u svom obraćanju MUP KS[1] su svjesno izostali ključni motiv za organizaciju ovog događaja. Taj motiv postaje jasan čim se pročitaju komentari i izjave, koje daju putem medija i različitih društvenih mreža i koje se zasniva se na osporavanju prava na slobodu okupljanje osoba koje podržavaju poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, i usmjereni su protiv događaja pod nazivom ‘BH Povorka ponosa’ koji će se desiti 08.09.2019.

[2] : (1) Samo ovim Zakonom mogu se propisati ograničenja slobode javnog okupljanja koja su nužna u demokratskom društvu radi zaštite ustavnog poretka, prava i sloboda drugih ljudi i zdravlja ljudi. (2) Sloboda govora i javnog istupanja na javnom okupljanju ograničena je zabranom svakog pozivanja i podsticanja na oružani sukob ili upotrebu nasilja, na nacionalnu, rasnu, vjersku ili drugu mržnju.

[3] U članku: https://www.klix.ba/vijesti/bih/nova-najava-protesta-protiv-prve-povorke-ponosa-u-sarajevu/190829009

tačno.net
Autor/ica 6.9.2019. u 14:53