Kineska medicina

René Bormann
Autor/ica 27.3.2020. u 09:33

Kineska medicina

Foto: DPA – Danas tako više ne ide

Radikalnim koracima Kina je zaustavila širenje virusa. Koje mjere su bile uspješne i šta sad dolazi.

Foto: René Bormann

Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Kina je masivnim pristupom mogla smanjiti broj novih infekcija. Lokalne specifične osebujnosti bile su suodgovorne za ovaj uspjeh. Kroz izolaciju posebno pogođenih regiona kao i prekidom skoro svih socijalnih i gospodarskih aktivnosti u cijeloj zemlji moglo se spriječiti nekontrolisano eksponencijalno širenje. Osim toga strogo primijenjeno i kontrolisano posmatranje i po potrebi izolacija ljudi koji se kreću u zemlji ili u nju dolaze također je minimalizovalo broj novih infekcija.

Rigorozno je pokušano da se spriječi prenos virusa kod neophodnih kontakata. Tako su ljudi bili obavezani da nose maske na javnim mjestima i da prihvate kontrolu temperature prilikom ulaska u trgovine i javne ustanove.

Za pojedine regione naređene su i provedene zabrane putovanja a nakon jednog putovanja ljudi su morali u samoizolaciju u vlastitom stanu. To je bilo kontrolisano i kontroliše se od strane policije, lokalne uprave i organa samouprave. Ovdje treba spomenuti relativno dobru saradnju svih različitih nivoa partijskog i vladinog aparata uključujući i njihov najniži nivo, ulične komitete.

Istovremeno su poduzeti veliki napori da se identifikuju mogući izvori infekcije i lanci prenosa. Pozitivno je za identifikaciju potencijalno zaraženih osoba i provođenje karantine bilo to da je u Kini za kupovinu karata za autobus, željeznicu ili avion bio potreban lični dokument i tako je bilo poznato ko se kada i gdje kreće. Osim toga vrjednovani su podaci o plaćanjima i kretanju mnogih individua dostavljeni od banaka i velikih IT i E- Commerce firmi kao Alibaba i Tencent.

Pojedini klasični trgovci ali i online trgovci pokušali su sa poskupljenjima iskoristiti veliku potražnju za maskama, dezinfekcionim sredstvima i djelimično prehrambenim namirnicama.

Izolacija cijelih regiona imala je za cilj da se prenošenje virusa lokalno ograniči. Sa aspekta visokih stopa inficiranja trebalo je izbjeći da zdravstveni sistem u cijeloj zemlji bude preopterećen. Kako pokazuje razvoj širenje se prema zvaničnim statistikama moglo ograničiti i tako veliki dio stanovništva zaštititi od daljeg inficiranja. Kakvi su to bili napori pokazuju zvanični podaci. Tako je za kratko vrijeme iz cijele zemlje oko 40 000 ljekara i bolničkog osoblja poslano u provinciju Hubei. Za tri tjedna izgrađene su dvije bolnice a veoma brzo 16 prostora za masovnu karantinu za osobe sa lakšim simptomima.

Širom zemlje zdravstveni sistem je rano bio reorganizovan. Tako su osobe sa simptomima mogle biti testirane i liječene samo u specijalnim bolnicama – koje ipak nisu bile prisiljene da zaustavljaju ostale funkcije bolnice.

Pojedini klasični trgovci ali i online trgovci pokušali su sa poskupljenjima iskoristiti veliku potražnju za maskama, dezinfekcionim sredstvima i djelomično prehrambenim namirnicama. Međutim to je brzo spriječeno od vlasti na svim nivoima. Snabdijevanje maskama preneseno je na najniži lokalni nivo i tako je garantovano da svi stanovnici imaju na raspolaganju minimalne zalihe po povoljnim cijenama.

Obdaništa, škole i univerziteti su i dalje zatvoreni. Od početka marta škole i univerziteti nude online nastavu. Tehnički to ipak nije sasvim jednostavno i može posebno roditelje djece iz osnovnih škola stavljati pred veliki izazov. Usto dolazi da E-Learning pretpostavlja jedan smartfon ili PC po djetetu. Konačno i nastavno osoblje nije bilo pripremljeno na ovaj novi kanal i mora savladati porasli obim rada i skrbi. Online ponuda imala je međutim i veoma pozitivne efekte: Izvještava se da su djeca siromašnijih porodica ili djeca sa sela ovim putem prvi puta mogla naći pristup visoko kvalitetnim nastavnim sadržajima.

Kineska industrijska proizvodnja bila je u januaru i februaru 2020. oko 13,5 posto ispod vrijednosti iz prošle godine a trgovina na malo imala je 20,5 posto manji promet.

Iako u javnosti nisu objavljene nikakve izjave o poteškoćama domaćih trgovaca i malih preduzeća ova prinudna pauza vodila je do vala bankrota i otpuštanja. Lokalne i centralne vladine instance su zato pokrenule aktivne mjere potpore, naprimjer u formi smanjenja najamnina i zakupnina – djelimično čak u visini od 100 posto – kao i odgode plaćanja socijalnog osiguranja. Međutim, istovremeno ima i izvještaja o nedovoljnoj potpori u drugim regionima.

Da bi se osiguralo da preduzeća ostaju zatvorena obnavljanje proizvodnje moralo se tražiti individualno. Ovdje se izvještava o veoma različitim i kompleksnim regionalnim procesima sa značajnim  preprekama. Međutim, ova vrlo različita pravila otežavala su i otežavaju razmjenu roba i pristup personala radnom mjestu. Tako je u Wuhanu rad mogao ponovo otpočeti pod uslovom da radnici koji stupe u fabriku iz razloga zaštite od infekcije ne mogu nazad kući, što je u slučaju nedostatka smještaja u prostorijama fabrike obnavljanje rada faktički činilo nemogućim.

Kineska industrijska proizvodnja bila je u januaru i februaru 2020. oko 13,5 posto ispod vrijednosti iz prošle godine a trgovina na malo imala je 20,5 posto manji promet. Time je Corona virus doveo do najjačeg gospodarskog pada u novijoj istoriji Narodne Republike Kine. Sada nadanja leže na ponovnom pokretanju proizvodnje. Međutim sa aspekta proširenja virusa širom svijeta upitno je kada će se to dogoditi i u kojoj mjeri će kinesko gospodarstvo biti pogođeno padom potražnje širom svijeta. Time preduzeća, radna mjesta i radnici dolaze dugoročno pod pritisak. Dakle pored pojedinačnih mjera za stabilizaciju preduzeća i za potporu unutrašnje potražnje potrebna je kompletna gospodarska strategija. Treba se nadati da će jedna takva uskoro dobiti formu na nacionalnom nivou.

Zaštita zviždača mora se pojačati, minimalno se moraju izgraditi sigurni kanali za prenos informacija.

Iako se sa izuzetkom provincije Hubei nacionalni zdravstveni sistem, prema zvaničnim izjavama, mogao nositi sa brojem zaraženih, krizne kapacitete treba u narednom vremenu sigurno dalje razvijati. Ovo posebno važi jer su različiti glasovi već prije krize ukazivali na uska grla i praznine u lancu snabdijevanja.

Dinamičan razvoj događaja uz istovremene nejasne podatke, egzistencija povremenih bez simptoma ali ipak zaraznih nosilaca bolesti i zakašnjele mjere vlade izazvalo je razumljivo veliku nesigurnost u stanovništvu. To je vodilo kroz aktuelene mogućnosti komunikacije ka više fake news, epidemiji informacija i međusobnom nadmetanju sa senzacionalnim temama. To zahtjeva od medija i vladinih institucija veću ponudu informacija baziranih na podacima ali i drugačije korištenje, vrednovanje i vaganje informacija od svih učesnika.

U borbi protiv pandemije potrebno je pravovremeno otkrivanje, otvoreno izvještavanje, fokusirano djelovanje i kontinuirano praćenje. Zaštita zviždača mora se pojačati, minimalno se moraju izgraditi sigurni kanali za prenos informacija. Ovo mora biti praćeno sa pravovremenom i što je moguće objektivnijom informacionom politikom, da bi se suzbili strahovi, nesporazumi ali i teorije zavjere ili da bi se bar osporili.

Efikasnost se mora ponovo vredovati. Kriza je pokazala da jednostrano usmjeravanje svih procesa u gospodarstvu, politici i administraciji prema efikasnosti srednje i dugoročno proizvodi visoke troškove. Sigurnost snabdjevanja i psihička otpornost moraju dati veću težinu uključujući, u slučaju potrebe, nove mogućnosti finansiranja. Međutim, ovo zahtjeva prilagođavanje mehanizama poticaja.

Kinesko gospodarstvo je na prelomu. Kod mnogih novih poslova, posebno u inovativnim područjima ne radi se o stalnim radnim mjestima nego o (prividnoj) samostalnosti. U vremenu krize samostalno zaposleni su pred posebnim izazovima posebno ako njihov prijem jedva omogućava pokrivanje troškova života. Dakle, stabilizovati gospodarstvo i rad ne znači samo davati povoljne uslove za preduzeća ili razvijati instrumente za stabilizaciju potražnje. Neophodni su odgovori na pitanja kako se u vrijeme nakon Corone može osigurati da rad vodi adekvatnom dohotku i kako se svi ljudi mogu zaštititi od rizika kao što su nezaposlenost i bolest.

ipg-journal.de

René Bormann
Autor/ica 27.3.2020. u 09:33