Populacija ptica u Severnoj Americi smanjila se za četvrtinu

HINA
Autor/ica 14.10.2019. u 11:00

Populacija ptica u Severnoj Americi smanjila se za četvrtinu

Foto: AP/David Zalubowski

Broj ptica u Severnoj Americi i Kanadi opao je od 1970. godine za začuđujućih 29 odsto, odnosno za skoro tri milijarde ptica, objavili su naučnici ocenjujući da su takvi nalazi zapravo potvrda raširene ekološke krize.

Najugroženije su ptice koje obitavaju uz pašnjake, a razlog tome je nestanak livada i prerija i širenje obradivih površina, kao i rastuća upotreba insekticida koji ubijaju insekte i to se onda prenosi na celi prehrambeni lanac.

Ali, negativan trend u broju populacije beleži se i kod šumskih ptica, kao i kod onih koje obitavaju u drugim, različitim vrstama staništa.

“Vidimo da se ista stvar događa širom sveta, širenje poljoprivrede i promene u korišćenju zemlje stvorile su pritisak na populaciju ptica”, kaže ornitolog sa Univerziteta “Cornell” Ken Rosenberg.

“Sada vidimo nepregledna polja kukuruza sve do horizonta, sve je sanirano i mehanizirano, nema prostora za ptice, faunu i prirodu”, ističe on.

Više od 90 posto smanjenja ptičje populacije odnosi se na 12 ptičjih vrsta, među kojima i na vrapce, slavuje, kosove i zebe.

Slične brojke zabeležene su i drugde, na primer, u Francuskoj, gde je Nacionalna opservatorija za bioraznolikost procenio da je broj ptica koje obitavaju uz pašnjake opao između 1989. i 2017. za 30 posto.

Američka studija kombinovala je dva izvora podataka. Prvi je bio godišnje istraživanje koje se provodi svakog proleća, tokom sezone parenja, a koje od 1970. sprovode na hiljade volontera uz primenu identične metodologije.

Volonteri zastaju svakih 800 metara, na putu kroz unutrašnjost zemlje dugom 40 km, i broje price koje vide u razdoblju od tri minute. Istraživači potom kompiliraju i analiziraju rezultate.

Drugi izvor su posmatranja koja se sprovode na 143 radarske stanice, koja mogu detektovati jata ptica tokom migracija koje se odvijaju tokom noći.

Više od polovine severnoameričkih ptičjih vrsta migrira ili u južne krajeve SAD-a ili pak u Južnu Ameriku.

Radarske informacije pokazale su se manje precizne te su pokazale pad populacije od 13,6 posto između 2007. i 2017., s marginom greške od 9 posto.

Patke i guske predstavljaju veliki izuzetak: nakon razdoblja kada je njihov broj opao, ta je populacija od 1970. u porastu.

Njihov boj raste zahvaljujući povećanoj svesti među lovcima koji podržavaju zaštitne mere, navodi Rosenberg.

Ornitolozi spominju i druge faktore, kao što su mačke koje su ostavljene da lutaju, ili pak javljaju o tome da ptice umiru udarajući u prozore kuća.

Broj ptica koje stradaju na ove načine nipošto nije beznačajan: istraživači su 2014. procenili taj broj na između 365 miliona i milijardu ptica godišnje.

National Geographic Srbija

HINA
Autor/ica 14.10.2019. u 11:00