OTS – VETERINARSKA STRUKA U BH PROTIV IZMJENA ZAKONA O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINJA

tačno.net
Autor/ica 12.11.2013. u 17:25

OTS – VETERINARSKA STRUKA U BH PROTIV IZMJENA ZAKONA O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Foto: 24 sata

SARAJEVO, 12. novembra (OTS) – Veterinarska Komora BH oglasila se po pitanju predloženih izmjena zakona o zaštiti I dobrobiti životinja, jasno se, kao struka, očitujući protiv predloženih izmjena zakona o zastiti I dobrobiti životinja.

Obraćanje Parlamentu BH Veterinarske Komore dostavljamo u integralnoj verziji.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Veterinarska komora F/BiH
Zmaja od Bosne 90
71.000 Sarajevo
Tel: 033 663 515, Mob.061 130 823, 061 714 763
E-Mail:veterinarskakomorafbih@hotmail.com
Broj: 54/13
Datum: 06.11.2013.god.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Predstavnički dom
Ustavno pravna komisija

Predmet: Stav Veterinarske komore FBiH u vezi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

Poštovana Gospodo,

Koristimo priliku da Vam u ime Veterinarske komore Federacije BiH kao najautoritativnijeg reprezenta veterinarske struke, dostavimo naš zvaničan, stručno- meritoran stav vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, predlagača zastupnice Gospođe Nermine Zaimović Uzunović, koji je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio u prvom čitanju 28.10.2013.god. a koji se sada nalazi u komisijskoj amandmanskoj fazi pred drugo čitanje u Predstavničkom domu.

Kao predstavnici veterinarske struke, koja djeluje u domeni veterinarske medicine, smatramo Prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Zakona, nedorađenim, nekonsistentnim, neprovodivim i stručno neutemeljenim, te smatramo da bi eventualno usvajanje istog, unutar veterinarske struke unijelo još samo veće nedoumice i dalju konfuziju vezano za provedbu, te da Prijedlog ni na koji način ne afirmira ukupan ambijent i ne doprinosi boljem uređenju materije iz oblasti zaštite i dobrobiti životinja.

U daljoj elaboraciji želimo istaći da smo u više navrata eksponirali naš profesionalni kodeks bolje rečeno stručno – meritorni stav, na koji se i u ovom aktuelnom trenutku referiramo i kažemo da su hirurški zahvati sterilizacija i kastracija izmedju ostalih najefikasnije mjere u postupku smanjenja populacije pasa i mačaka. Drugim riječima ove mjere nemaju alternativu i globalno su u cijeloj Evropi i svijetu prihvaćene.U konkretnom slučaju, ne radi se o rješavanju jednog problema, ovdje se radi o krajnje kompleksnoj problematici, slobodno možemo reći senzitivne naravi.Pored svih evidentnih problema moramo se referirati na još jedan koji se visoko rangira a odnosi se na pitanje skloništa i smještaja životinja koje nemaju svoj dom. Također, u više navrata smo kao struka ukazivali i upravo potencirali tu činjenicu da se u BiH sve više govori i eksploatiše vezano za pojam skloništa, mada je svima dobro poznata činjenica da ista nisu uređena u skladu sa Zakonom, da kao takva ne predstavljaju ugodan i adekvatan smještaj, da je u istim iz naprijed navedenih razloga nemoguće provoditi i promovirati preventivne mjere za kontrolu populacije, a sa druge strane postavlja se pitanje koliko bi trebalo biti skloništa da bi moglo primiti sve potencijalne pse koji se nalaze na ulici i one koji su napušteni.Nameće se misao, da se namjena i uloga skloništa kao model rješavanja problema u BiH potpuno pogrešno percipira.Sa stanovišta struke, mi smo preferencijelno bili za koncept formiranja manjih skloništa, uređenih u skladu sa Zakonom, koja bi mogla poslužiti kao jedan od primjera dobre prakse, unutar kojih bi se sa životinjama radilo kontinuirano, iste bi se nakon medicinskih usluga i tretmana, registrirale i čipovale, hirurški obradile, podvrgnule tretmanu dehelmintizacije itd., udomljavale i definitivno kao takve nalazile novi dom.

Sa stručnog gledišta dobro nam je poznato, da na veličinu populacije pasa na ulici, značajan utjecaj ima i veličina ljudske populacije, klima, bolesti, i tzv. prostorni kapacitet ili carrying capacity koji predstavlja gornju granicu na kojoj jedna populacija može da raste, a na koju utiče dostupnost izvora hrane i vode, kontrola otpada, stopa prirodne smrtnosti i rađanja, migracije između Općina, stopa sterilisanih/kastriranih vlasničkih i napuštenih životinja, te procenat udomljavanja.

Sa našeg stručnog gledišta, cijenimo da ovaj projekat i njemu slični apsolutno nemaju alternativu, bolje rečeno od strateškog je značaja napraviti konačno iskorak, „ preći Rubikon“ i učiniti sve da se značajno poveća procenat sterilizacija/kastracija, što bi u krajnjem afirmiralo projekat do potpunog obuhvata, sa krajnim ciljem stvaranja realnih pretpostavki registracije svih pasa na prostoru BiH, poznatog i nepoznatog vlasnika što u perspektivnom planu znači ustanovljavanje centralne baze podataka, čipovanje svih pasa, striktna antirabična zaštita i dehelmintizacija, što bi doprinijelo sprečavanju pojave i širenja opakih zaraznih bolesti zoonotičnog karaktera tj. onih koje se sa životinja prenose na ljude, što može izazvati teške posljedice po zdravlje ljudi, životinja i velike ekonomske i materijalne gubitke.

Odgovorno tvrdimo da u usporedbi sa drugim zemljama, koje također imaju velike probleme, mi posjedujemo i evidentno je da imamo stručno znanje, energiju, podršku nevladinog sektora, svih ambasada, što je za našu struku dodatan motiv da sve naše probleme što kvalitetnije riješimo.

Naša stručna rješenja su temeljena na cijelovitom i profesionalnom pristupu koji polazi od striktne primjene i provedbe Zakona u okviru kojeg se definišu između ostaloga preventivne mjera, identifikacija vlasništva, izvora populacije, registracija, čipovanje, kontinuitet hirurških operacija, sterilizacija/kastracija, permanentne edukacije, kontrola otpada itd.Sve ovo je naučno i empirijski dokazana praksa i iskustva na desetine zemalja koje su se suočavale sa sličnim ili pak identičnim problemima, zašto mi ne bi cijeneći naše stručne kvalitete radili bolje učeći se na greškama drugih, nudeći dobra, kvalitetna, stručno utemeljena i racionalna rješenja.

Dosadašnja iskustva, te rezultati naših provedenih aktivnosti ukazuju na činjenicu, da je napravljen veoma značajan kvalitativan pomak, posebno u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru, Bihaću, Orašju i td, gdje se već u dobroj mjeri vidi i uočava stabilizacija populacije, mada za potpune efekte neophodno je vrijeme i kao što smo već ranije istakli striktna provedba Zakona od strane svih aktivnih, aktuelnih i drugih relevantnih subjekata koji učestvuju u realizaciji ovog izuzetno kompleksnog projekta.Ako se postavi pitanje da li već sada možemo govoriti o određenom benefitu, naš odgovor je pozitivan jer smo uspjeli provedbom hirurških sterilizacija/kastaracija postići do sada najveću vakcinisanu populaciju pasa protiv najopakije zarazne bolesti bjesnoće, tako da je procentualno značajno veći broj obuhvaćen nego što je to u strukturi vlasničkih pasa.

Kada se tiče struke, svi smo duboko potreseni i konsternirani činjenicom da se pitanje pasa lutalica pokušava riješiti na globalnoj razini ubijanjem, zapravo, sigurni smo da se postiže upravo suprotan efekat jer se tim činom uklanjaju već socijalizirane jedinke i otvara novi prostor za dolazak novih nesocijaliziranih životinja. Naše tvrdnje su i u skladu sa rezultatima objavljenih studija, čiji rezultati zorno pokazuju da se nakon sedam godina kontinuiranog ubijanja stopa populacije se jedva smanjila za 32,5% zbog toga se i kaže da se začarani krug ubijanja nikad ne zatvara i upravo zbog toga ova metoda se smatra daleko najnefikasnijom i najskupljom.

Na kraju, poštovana Gospodo Zastupnici, još jednom Vas molimo i apeliramo na Vas, da dobro razmislite prije konačnog izjašnjavanja, da svoju energičnost i kreaciju usmjerite na način kako bi tražili poštivanje, striktnu i cjelovitu primjenu objavljenih Zakona, u konkretnom slučaju referiramo se na Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja( Sl. glasnik BiH broj 25/09) tako da ćete definitivno dati svoj pečat tj. svoj doprinos i ono što je najvažnije podržat ćete struku.Smatramo da smo mi najpozvaniji da damo ocjenu globalnog stanja, te da uz Vašu pomoć kao predstavnika Parlamenta ponudimo optimalna rješenja koja će doprinijeti i afirmirati ukupan ambijent, kako bi se definitivno upornim provođenjem sistemskih mjera, napravio kvalitetan pomak na nivou države BiH.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

prof.dr.sc. Jasmin Ferizbegović

Dostavljeno

Svi Zastupnici
Svi Klubovi
Svim Ambasadama
Svim nevladinim organizacijama
Svim medijima
a/a

Aida Feraget
PR&Marketing Manager| Dogs Trust BH
Gorica 61, Sarajevo 71000, Bosnia-Herzegovina
Tel: +387(0)62 112 318| Fax: +387(0)33 832-634| Skype: DogsTrustBosnia |http://www.dogstrust.ba/

OVAJ TEKST MOŽETE PRONAĆI I NA WEB STRANICI
http://www.fena.ba/Public2/ots/

(Izvorni tekst: za sadržaj odgovara isključivo izvor informacije)

(Fena)

tačno.net
Autor/ica 12.11.2013. u 17:25