YIHR BH organizira javne rasprave o ustavnim promjenama u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu

Autor/ica 22.8.2012. u 13:39

YIHR BH organizira javne rasprave o ustavnim promjenama u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BH) uz potporu Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, organizirat će javne rasprave na temu ustavnih promjena u Banja Luci (Dom omladine – 25.08., 12h), Mostaru (OKC Abrašević – 26.08., 11h) i Sarajevu (Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije: Kampus Univerziteta – 27.08., 11h).

Predavači-panelisti na skupu bit će Mary Ann Hennessey – šefica ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, Edin Šarčević – profesor i direktor Centra za javno pravo, Peđa Kojović – zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i delegat u Domu naroda Federacije BiH i Dennis Gratz – doktor pravnih nauka i predsjednik Naše stranke.

Cilj organiziranja javnih rasprava je pružanje šanse nedovoljno zastupljenim idejama ustavnih promjena, otvaranje prostora za neposrednu komunikaciju između akademske zajednice te političkih stranaka na vlasti i onih u opoziciji sa mladim ljudima, uvezivanje ideja i viđenja stanja u Bosni i Hercegovini, te prepoznavanje razlika između percepcije problema u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu.

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini djeluje na zagovaranju ustavnih reformi u skladu sa postavljenim principima organizacije, među kojima je prioritet dat transparentnosti procesa javne rasprave, racionalnom rješavanju postojećih problema te svijesti o realnom kontekstu bosanskohercegovačkog društva.

Pored uvodničara Dennisa Gratza koji će predstaviti pitanje ustavne reforme iz političke perspektive opozicionih stranaka, Peđa Kojović će govoriti više o praktičnim problemima u zakonodavnim tijelima, a profesor Edin Šarčević će predstaviti širu platformu prijedloga rješenja za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine.

Šefica ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, Mary Ann Hennessey, dat će pregled stanja iz perspektive misije Vijeća Evrope, te će time otvoriti prostor za diskusiju.

Na skup su pozvani predstavnici omladinskih ogranka političkih stranaka, aktivisti organizacija civilnog društva, članovi akademske zajednice, te svi građani i građanke zainteresirani za temu reforme Ustava Bosne i Hercegovine.

Predviđeno trajanje javnih rasprava je dva sata, uz mogućnost produženja za slučaj većeg interesa javnosti i aktivnog učešća prisutnih. 

Autor/ica 22.8.2012. u 13:39