Ured za državnu reviziju: Crkva krši zakon! Gdje su otišle pare?

Autor/ica 30.5.2011. u 10:02

Ured za državnu reviziju: Crkva krši zakon! Gdje su otišle pare?

Glavni državni organ koji se bavi nadzorom potrošnje novca poreznih obveznika naglo se sjetio pitati Crkvu na što troši novac koji dobiva od države!

Naime, u zadnjem izvješću Državne revizije navodi se kako je Crkva neprofitna organizacija, kojoj je država u 2010. godini uplatila oko 317 milijuna kuna za raznorazne namjene. A, kako kaže Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija, ako je ta organizacija nešto imućnija, onda je dužna podnijeti financijski izvještaj državnim tijelima. Točnije, financijske izvještaje i slične dokumente ne moraju podnositi one organizacije čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od sto tisuća kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od sto tisuća kuna na razini godine.

Imovina Crkve i njezini prihodi mnogostruko nadmašuju iznos od sto tisuća kuna. Međutim, Državna revizija prvi put u povijesti naše mlade države uviđa da:
“Pravne osobe Katoličke crkve ne dostavljaju financijske izvještaje nadležnim institucijama (FINA za Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju) koji su propisani odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija”.

Budući da Crkva to ne radi, znači da krši spomenutu uredbu te se ne pridržava odredbi Ugovora Hrvatske i Svete stolice o tome da će poštivati zakone Republike Hrvatske, ističu revizori, koji predlažu sljedeće rješenje.

“Državni ured za reviziju nalaže u komunikaciji s nadležnim predstavnicima Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica pokrenuti radnje u cilju upisa u Registar neprofitnih organizacija te sastavljanja i dostave financijskih izvještaja onih pravnih osoba koje ispunjavaju kriterije propisane Uredbom”, zaključuju revizori.

Autor/ica 30.5.2011. u 10:02