U tenderima je jedinstvo: Budžetom do podrške Islamske Zajednice

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 28.11.2018. u 16:00

U tenderima je jedinstvo: Budžetom do podrške Islamske Zajednice

foto: zavnews.net

IC Štamparija firma u vlasništvu Medžlisa Islamske Zajednice Mostar kontinuirano dobija tendere javnih preduzeća na čijem čelu se nalaze istaknuti kadrovi SDA i Islamske zajednice.

Za nadležne ovi podaci nisu sporni. Nema sukoba interesa niti je sporna činjenica da je IC Štamparija 2014. godine dobila tender vrijedan 250.000 KM od Vlade HNK. U tom trenutku predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa IZ i podpredsjednik Sabora IZ BIH Ramiz Jelovac obnašao je i poziciju predsjednika Skupštine HNK kao kandidat SDA.

Medžlis IZ Mostar u svom vlasništvu posjeduje nekoliko firmi. Društvo Contact travel d.o.o. osnovano je 2008. godine, a raspolaže vakufskom imovinom, Hotelom „Kapetanovina“, novoizgrađenim studentskim domom, restoranima „Mlinica“ te restoranom na Blagajskoj Tekiji.

Direktor „Contact travel“ je Džafer Alić čovjek od povjerenja Ramiza Jelovca. Alić, je ovogodišnji kandidat SDA za Skupštinu HNK-a te  pomoćnik predsjednika Medžlisa IZ Mostar. Prema navodima koji dolaze iz samog vrha mostarskog SDA upravo su zadnji izbori pokazali uticaj Ramiza Jelovca na sadašnje rukovodstvo SDA u Mostaru obzirom da Alić dobija 4.500 preferencijskih glasova.

Pored ove firme u vlasništvu Medžlisa su i pokopno društvo Bašluk d.o.o, dječiji vrtić Zemzem, te IC Štamparija.

Godinama omiljena štamparija SDA stranke i kadrova IZ-a

Prema dostupnim podacima Agencije za javne nabavke javna preduzeća u okviru kojih IC Štamparija kontinuirano pobjeđuje na tenderima za štampanje materijala su: Hidroelektrane Jablanica, opština Jablanica, Univerzitet Džemal Bijedić, JP Komunalno d.o.o. Mostar, Mostar Bus d.o.o, Federalni zavod za Mirovinsko i Invalidsko osiguranje, JU Kantonalna bolnica „DR. Safet Mujić“, te Vlada HNK-a.

Hidroelektrane Jablanica, na čijem čelu se nalazi Ramiz Zahirović istaknuti član SDA Jablanica te predsjednik Medžlisa IZ Jablanica, u proteklih 3 godine direktnim sporazumima dodijelila je 27.986 KM firmi IC Štamparija.

Ramiz Zahirović/ foto: FB

Opština Jablanica kroz 9. direktnih ugovora u periodu od 2015. god. do danas za usluge štampanja IC Štampariji isplatila 27.277 KM. Indikativno je da se na čelu Opštine Jablanica već nekoliko godina također, nalazi kadar SDA stranke Salem Dedić.

Salem Dedić/foto: Novasloboda

Univerzitet Džemal Bijedić u periodu od 2016. godine do danas na osnovu raspisanih tendera, IC Štampariji je dodijelio ugovore u vrijednosti 34.668 KM. Prema informacijama koje dolaze iz ove obrazovne institucije, Univerzitet Dzemal Bijedić predstavlja jedan od bastiona SDA u Mostaru.

Bakir Izetbegović i nekadašnji rektor dr. Sead Pašić/foto: starmo

Esad Pobrić direktor JP Komunalno Mostar te ovogodišnji kandidat Skupštinu HNK-a ispred stranke SDA također koristi usluge IC Štamparije kojoj je u toku 2016. godine kroz 2 direktna sporazuma isplaćeno 11.928 KM.

Esad Pobrić/foto: FB

IC Štamparija kontinuirano dobija tendere u gradskom preduzeću Mostar BUS od 2015. do danas vrijednost tendera iznosi 68 162 KM, Federalnom Zavodu za MIO/PIO u vrijednosti 107.065 KM kroz 4 ugovora. Dugogodišnji direktor ove institucije Zijad Hrnjić također, dolazi iz stranke SDA.

Prema dostupnim podacima za usluge štampanja i kancelarijskog materijala IC Štamparija je pobjedila na tenderima u vrijednosti 101 265 KM u okviru Kantonalne bolnice Dr Safet Mujić.

Indikativno je da je upravo supruga Ramiza Jelovca, Majda Jelovac, prije penzionisanja bila u Upravnom odboru, te je bila zadužena za javne nabavke. Također, prema informaciama koje dolaze iz JU Safet Mujic, direktor bonice dr. Zlatko Guzin održava veoma prisne kontakte sa sadašnjim rukovodstvom SDA stranke u Mostaru.

Vlada HNK-a također koristi usluge IC Štamparije. U trenutku dok je Ramiz Jelovac bio predsjednik Skupštine HNK-a firma u vlasništvu Medžlisa IZ Mostar čiji je predsjednik Izvršnog odora upravo Ramiz Jelovac, dobija tender u vrijednosti 250.000 KM. Odlaskom Jelovca sa pozicije predsjednika Skupštine HNK-a firma nastavlja dobivati tendere. 2015. godine u vrijednosti 50.028 te 2017. godine u vrijednosti 128.972 KM.

Izvor iz Vlade HNK-a naglašava da je raspodjela budžetskog novca kroz javne nabavke unaprijed dogovorena te da se prije raspisivanja tendera zna koje firme će dobiti poslove.

Na nepravilnosti u okviru javnih nabavki HNK-a kantona upozoravao je  i Ured za reviziju institucija FBIH u svom Izvještaju o finansijskoj reviziji HNK-a za 2017. godinu.

Navodi o namještanju tendera su nebuloze

Ramiz Jelovac dugogodišnji predsjednik IO Medžlisa IZ te istaknuti član SDA stranke, navode o favoriziranju IC Štamparije prilikom dodijela tendera smatra neosnovanim.

„Svake godine je IC Štamparija na tenderu, legalno se prijavljuju, ima komisija od strane Vlade koja to vrednuje. I mi se čudimo na koji način IC Štamparija prolazi. Prolazimo tamo gdje je sve u redovnoj zakonskoj proceduri, a sve što je ispod žita tu nemamo šansi.“

Ramiz Jelovac/ foto: Bljesak.info

Činjenica da je Majda Jelovac, supruga Ramiza Jelovca bila u Upravnom odboru Bolnice Dr Safer Mujić koja već godinam koristi usluge IC Štamprije, Jelovac ne smatra relevantnom.

„To nema nikakve veze. Štamparija je dobijala tendere od Konjica do Stoca. Uvijek ima negdje neko i to nema nikakve veze. Moja žena je radila tamo u ekonomsko-financijskom djelu. I to nema nikakve veze. Nije samo štamparija dobijala tendere. To nema ama baš nikakve veze.“

Ibrahim Rahimić

Ibrahim Rahimić, od trenutka osnivanja 1995. godine obnaša funkciju direktora. Govoreći o tenderu Vlade HNK-a iz 2014. godine u iznosu od 250.000 KM ističe da Ramiz Jelovac kao predsjednik Skupštine HNK-a nije mogao uticati na odabir ponuđača.

„To nemojte vezivati jer je svaki put premijer koji odlučuje bio Hrvat i to nema veze jedno sa drugim. Mi se grčevito borimo za svaki tender i mi imamo konkurenciju, to su fratri Mostar i firme „FRAM ziral“. Svaki tender je završio na sudu. Da je neko imao moć mimo ureda za žalbe da uredi ja u to ne vjerujem. Prema tome mi smo u skladu sa zakonom dobili svaki tender. Zahvaljujući našim cijenama i našem znanju. To su nebuloze i ja bih volio vidjeti bilo koga ko mi je namjestio tender. Ja bih volio da imam taj komfor. Znači veze Ramiza Jelovca i IC Štamparije u kontekstu dobijanja poslova ne postoje.“

Navode o dobijanju tendera u institucijama koje su pod kontrolom stranke SDA smatra netačnim. Također, naglašava da su se tenderi mogli nekada namještati ali da je danas situacija drugačija.

„Danas imaš e-aukciju. Niko ti ne brani da budeš jeftiniji. Ja ću biti iskren, tenderi su se prije mogli i namještat, prije ureda za žalbe i sudova. Danas to nije tako. Kuriozitet je da smo mi dva tendera za Federalni zavod PIO/MIO dobili preko suda a eto tu je SDA. I to ugovore iz 2015. i 2016. godine jer je komisija dodijelila ugovore drugoplasiranom pa smo se mi žalili. Nema šanse da mi preko tih ljudi koje ste spomenuli možemo dobiti tendere.“

Također i javne ustanove i preduzeća koje koriste usluge IC Štamparije, a koje smo kontaktirali naglašavaju da su prilikom procesa odabira ponuđača ispoštovani svi zakonski propisi.

Uzmi štampariju u svoje ruke

IC Štamparija osnovana je 1995. godine sredstvima Islamskog kulturnog centra. Prema informacijama iz dokumenata dostavljenih IZ Mostar, a potpisanih od strane direktora ove institucije Saliha Čolakovića, štamparija je plaćena 400.000 u Frankfurtu te nakon toga transportovana u Mostar gdje je smještena u vakufske prostorije za čiju adaptaciju je Islamski kulturni centar izdvojio 100.000 KM.

Islamski kulturni centar upravljao je IC štamparijom sve do 1999. godine kada firmu preuzima Medžlis Islamske zajednice Mostar. Zbog preuzimanja štamparije Salih Čolaković je pokrenuo i postupak pred nadležnim sudom.

O dešavanjima vezanim za IC Štampariju upozoravao je i Sejfo Kajmović nekadašnji generalni sekretar Medžlisa IZ Mostar 2012. godine. U pismu upućenom vrhovnim instancama reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, Rijasetu IZ BIH, Vakufskoj direkciji, Kajmović naglašava da Medžlis kao vlasnik štamparije u periodu od 1999. do 2012. godine od ovog privrednog subjekta „nije dobio niti jednu marku“.

„Direktor Štamparije na kraju svake godine uredno dostavlja završni račun i na tome završava komunikacija. Radi ilustracije navešću 2010. godinu u kojoj je ukupna realizacija 895.332,00 KM. Ukupni troškovi iznose 814.066,00 KM. Ostvarena dobit iznosi 69.077,00 KM. Kada ovo pomnožimo sa 14 godina dobićemo 967.078,00 KM. Prema statutu IC štamparije, Osnivač Medžlis ima pravo i obavezu da odlučuje o dobiti. Svaka nepismena nana bi, sasvim sigurno, za 14 godina postavila pitanje pa imam li ja išta od uloženog kapitala. To bi sigurno upitao i Ramiz Jelovac, koji je nesumnjivo dobar ekonomista, da je uložio vlastiti kapital. Top-menadžer Medžlisa Ramiz Jelovac nikad nije na Izvršni odbor iznio pitanje dobiti, niti je IC štampariji uputio zahtjev takve vrste. Bar ga mi u Medžlisu nismo čuli niti vidjeli. Štamparija je i sada u istim gabaritima, nije bilo značajnijih ulaganja, pa se opravdano sumnja da je dobit ili dio dobiti „pojela maca“.“

Odlomak iz pisma upućenog najvišim instancama IZ BIH 2012 god.

Prema vlastitim tvrdnjama Sejfo Kajmović je zbog sukoba sa Ramizom Jelovcem smijenjen sa pozicije generalnog sekretara, a nedugo nakon toga i penzioniran.

Kajmović i danas 6 godina nakon pisma upućenog autoritetima IZ tvrdi da su razlozi njegove smjene sa pozicije generalnog sekretara vezani za kritike rada Ramiza Jelovca kao i informacija koje je dostavio vezano za poslovanje IC Štamparije.

„Do oduzimanja od Islamskog kulturnog centra Štamparija je servisirala izdavanje dva mjesečna časopisa, „Evlad“ za djecu i „Kabes“ za odrasle, kao i desetak knjiga. Medžlis se obavezao da će nastaviti izdavanje časopisa, ali nije izdat ni jedan broj. Dok je Štamparija bila u vlasništvu IKC-a direktor nije imao ovlaštenja potpisivanja akata, plata i td. Kad je prešla u Medžlis posluje kao preduzeće sa punim ovlaštenjima direktora. Medžlis je imenovao Upravni odbor kojem je direktor podnosio izvještaj. Usvojen izvještaj dostavljan je u Medžlis, tako da su moja saznanja o poslovanju Štamparije bila u okviru tog izvještaja. Na osnovu tog izvještaja ja sam se obratio institucijama IZ-e. Epilog je moja smjena i degradiranje.“

Ramiz Jelovac naglašava da je upravo Kajmović kao generalni sekretar pripremo odluke i akte te postavlja pitanje zašto Kajmović na navodne neregularnosti nije reagovao prije.

„Sejfo Kajmović je bio deset godina sekretar Medžlisa. Danas je dvije godine u penziji. Mi znamo da je on iznosio informacije i dokumentaciju i pisao svakome živom. Dok je tamo radio bio je neka vrsta špijuna. I zaista se ja ne mislim sad baviti time.  Štamparija je 1999. godine izdvojena iz Islamskog kulturnog centra, a Kajmoviću je deset godina nakon što je prestao da bude sekretar palo napamet da ganja i tvrdi da je to oduzeto od Saliha Čolakovića. I oni su tu parnicu izgubili na sudu. O tome stvarno ne želim da više pričam.“

Jelovac naglašava i da dobit  od IC Štamparije završava na računu privrednog subjekta a ne osnivača Medžlisa IZ Mostar.

„Pare završavaju u Štampariji ona je preduzeće. Posluje zakonito u sistemu pdv-a, a kontrole iz Medžlisa i Štamparije ne izlaze.“

Ibrahim Rahimić direktor IC Štamparije također naglašava da je privredni subjekt još uvijek u 100% vlasništvu Medžlisa IZ Mostar. Međutim prema njegovim riječima „Odnosi između IC Štamparije i Medžlisa IZ Mostar su poslovna tajna.“

*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 28.11.2018. u 16:00