Rušenje obrazovnog zida između BiH i EU

Autor/ica 3.1.2012. u 16:14

Rušenje obrazovnog zida između BiH i EU

Tokom prve godine mandata na poziciji ministra obrazovanja i nauke, Emir Suljagić otvorio je brojna pitanja, ali i donio odluke koje su izazvale burne reakcije. Kako ocjenjuje svoj rad, te kakvi su planovi za 2012. g samo su neka od pitanja na koje je kantonalni ministar obrazovanja i nauke odgovorio u intervju za  Slobodnu Evropu

RSE: Obrazovni sistem, kao najslabija karika bh društva, u Evropi je prepoznat kao sistem segregacija. Godinama se ništa konkretno nije uradilo u ovom području. Mi u Slobodnoj Evropi cijenimo da su najkonkretniji potezi u obrazovanju pošli iz Vašeg Ministarstva. Ako se osvrnete godinu dana unazad, gospodine Suljagiću, šta je po Vašem mišljenju najbolji potez u Vašem radu?

Suljagić: Ne postoji jedna stvar koju bih ja volio izdvojiti. Ono što na nivou principa mislim da je jako važno je da je ovo ministarstvo od januara do danas uradilo to što je dirnulo u neke tabue. Što je neke debate koje se do sad nisu nikad vodile konačno povelo i što je povelo te debate u ime onih građana ovog kantona i ove zemlje koji su na ovaj ili onaj način bili diskriminirani, čija su prava bila zakinuta i koji nisu bili jednaki pred zakonom.

RSE: Kako ocjenjujete sistem obrazovanja koji ste zatekli na početku mandata?

Suljagić: Da vam pravo kažem, ja sam godinu dana, od januara do danas, proveo pokušavajući, ako tako mogu reći, da ispravim najveće prepreke koje sam naslijedio. Naslijedio sam, i sad ću to reći vrlo otvoreno jer ne mogu više da šutim o ovome, naslijedio sam gomilu toksičnog otpada koja je rezultat toga što se godinama nije ništa radilo.

RSE: Prvi put Ministarstvo obrazovanja i nauke KS uradilo je analizu nastavnih planova i programa. Analiza je na javnoj raspravi sa zaključcima, koja bi trebala biti okončana krajem januara 2012.godine. Šta je pokazala analiza i hoće li doći do promjene nastavnih planova?

Suljagić: Krenućemo u proces izmjena nastavnih planova i programa za koje smo ustanovili da su stari, neadekvatni, da su međusobno nepovezani i da ih treba inovirati i modernizirati. Nastavni plan i program treba fokusirati na dijete, na ishode i ciljeve, drugim riječima na vještine i znanja koje naše dijete mora imati kad izađe iz osnovne škole.

​​RSE: Vaš jednogodišnji rad izazvao je najveće reakcije vjerskih zajednica, stoga, gospodine Suljagiću kakvo je Vaše mišljenje o sprezi vjere i obrazovanja?

Suljagić: Nije moj rad izazvao najveće reakcije, činjenica da ja radim je izazvala najveće reakcije. Dakle, činjenica da se ja miješam u svoj posao, da sam ozbiljno shvatio ono što smo obećali narodu. Ovdje ljudi ne razumiju samo jednu stvar, jednu vrlo temeljnu činjenicu o politici; naime politika je biznis stvaranja nove stvarnosti, ja sam u tom biznisu. Crta između države, odnosno obrazovanja i vjere u svakoj zemlji povučena je na drugačiji način. Ja vjerujem, odnosno provodim politiku koja kaže; sekularna država – pluralno društvo. U društvu mora biti mjesta za svakoga sve dok se ne krše zakoni ove države. Država mora ostati sekularna.

RSE: Iako ste takoreći na početku mandata, kakva su Vaša očekivanja, šta želite ostaviti iza sebe?

Suljagić: Ja želim da iza sebe ostavim državnu maturu, odnosno tzv. eksternu maturu. To je stvar koja je delegirana na koordinaciju kantonalnih ministara i mi imamo zakonski rok od dvije godine da uvedemo državnu maturu. Ko hoće da nam se pridruži dobro je došao, ko neće, mi imamo novaca za to. To je ukidanje ‘obrazovnog šengena’, to je rušenje obrazovnog zida koji stoji između ove zemlje i zemalja bližeg ili daljeg okruženja, zemalja EU.

RSE: Na kraju šta bi bila Vaša poruka đacima, nastavnicima, ali i svima koji su uključeni u sistem obrazovanja?

Suljagić: Očekujem i želim više rada i tražiću više rada, nametaću svakome kao i sebi više obaveza i neću se uopšte pozivati na svoja prava. Samo se rad isplati, jer rad samo rad uključuje i miran san. Sve ostalo se može isplatiti brže od poštenog i čestitog rada, ali uključuje malo nemirniji san. Dakle, radite na sebi, učite i nemojte se stiditi toga što ste pametni i što nešto znate

RSE

Autor/ica 3.1.2012. u 16:14