„Prvi mart“ ponudio platformu za zajedničku listu za Opće izbore 2014.

tačno.net
Autor/ica 9.4.2013. u 09:54

„Prvi mart“ ponudio platformu za zajedničku listu za Opće izbore 2014.

Građanska koalicija „Prvi mart“ ponudila je danas tekst platforme za zajedničku listu političkim partijama koje ne poriču genocid i druge pravodsudno utvrđene činjenice o onome što se događalo u BiH između 1992. – 1995. godine.

Ponuđeni dokument predstavlja najmanji zajednički sadržilac državotvornih političkih partija u BiH, te je upućen na adrese: Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Savez za bolju budućnost BiH, Stranka za BiH, Stranka dijaspore BiH, Bosanskohercegovačka patriotska stranka, Hrvatska demokratska zajednica BiH, Hrvatska demokratska zajednica 1990, Hrvatska stranka prava BiH, Narodna stranka radom za boljitak, Socijaldemokratska unija, Naša stranka, Demokratska fronta, Hrvatska seljačka stranka – Nova hrvatska inicijativa i Posavska stranka.

U pismu upućenom uz platformu se navodi:

Poštovani,

Imajući u vidu dosadašnji rad građanske inicijative „Glasaću za Srebrenicu“, te koalicije organizacije civilnog društva „Prvi mart“, preko trideset organizacija povratnika, udruženja žrtava, asocijacija boraca, te brojnih skupina, pokreta i inicijativa izbjeglih, raseljenih lica i prognanih sa prostora entiteta Republika Srpska, obraćamo Vam se sa zahtjevom za podršku jedinstvenoj, zajedničkoj i multietničnoj listi za izborne jedinice u entitetu Republika Srpska za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Primarni razlog za ovaj zahtjev jeste nedovoljna politička zastupljenost interesa povratnika i njihovih političkih predstavnika u entitetu RS. U takvim uslovima borba za funkcionalnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu postaje sve teža, uz brojne prepreke koje se u današnjem političkom kontekstu čine nepremositivim.

Svakim danom se narušavaju osnovna ljudska prava, građanske i političke slobode građana nesrpske nacionalnosti u RS-u, ograničavaju im se prava na slobodu kretanja, slobodu udruživanja, slobodu izbora prebivališta, institucionalno se diskriminiraju, ne uvažava se njihovo pravo na zastupljenost u institucijama u skladu sa rezultatima Popisa stanovništva iz 1991. godine, te im je ugroženo osnovno ljudsko dostojanstvo i sjećanje.

Ostajemo uvjereni da je osnov procesa povratka osiguranje ostvarivanja biračkog prava za sve prognane, interno raseljene osobe i izbjeglice, te da je isto pokazatelj demokratskog napretka naše države i glasa protiv legitimitanja kreiranja većine uz pomoć etničkog čišćenja i genocida.

Na tom putu moramo biti jedinstveni, kao snage koje se bore za opstanak Bosne i Hercegovine kao države, budući da u trenutnom omjeru snaga, ne postoji šansa da bilo koja politička stranka sama može osigurati zastupljenost i izbor u Parlamentarnu skupštinu BiH iz izbornih jedinica u RS-u.

Vodeći računa o političkim principima koje ste naznačili u Vašim programima, Vaše iskrenu i nedvosmislenu podršku koju ste do sada pružali radu naše Koalicije, te vjerujući u Vašu spremnost da stranačke interese stavite po strani, imajući u vidu najmanji zajednički sadržilac – borbu protiv negiranja genocida, borbu za opstanak države i iskreno nastojanje za povratak, dostavljamo Vam ovaj dokument i tražimo Vašu potporu.

 Tražimo od predstavnika Vaše političke stranke da se očituju o našem prijedlogu, daju podršku zajedničkoj listi i dostave prijedlog termina sastanka na kojem ćemo upriličiti potpisivanje dokumenta „Principi političke platforme za zajednički nastup na Općim izborima 2014. godine za Parlamentarnu skupštinu BiH u izbornim jedinicima u entitetu RS i Narodnoj skupštini RS-a“ (koji dostavljamo u prilogu).

 Očekujemo Vaš zvanični stav do 30. april, kada ćemo obavijestiti javnost o listi političkih stranka potpisnicama Platforme, a u svrhu utvrđivanja zajedničke strategije djelovanja u entitetu Republika Srpska.

Sadržaj platforme:

PRINCIPI POLITIČKE PLATFORME ZA ZAJEDNIČKI NASTUP NA OPĆIM IZBORIMA 2014. GODINE ZA PARLAMENTARNU SKUPŠTINU BOSNE I HERCEGOVINE U IZBORNIM JEDINICIMA U ENTITETU REPUBLIKA SRPSKA I NARODNU SKUPŠTINU REPUBLIKE SRPSKE

Opredijeljeni za izgradnju prosperitetne i funkcionalne države Bosne i Hercegovine u kojoj će ravnopravnost i sigurnost njenih građana biti osigurana na cijelom njenom prostoru,

Djelujući na osnovu Ustavom zagarantiranih principa slobode kretanja, slobode udruživanja, slobode izbora prebivališta, zabrane diskriminacije,

Čvrsto vjerujući u obavezu svih institucija i političkih predstavnika u stvaranje trajnih uslova za povratak i poništavanje rezultata etničkog čišćenja i zločina genocida u Republici Srpskoj,

Uvjereni da osnov procesa povratka predstavlja osiguranje ostvarivanja biračkog prava za sve prognane, interno raseljene osobe i izbjeglice te pokazatelj demokratskog napretka Bosne I Hercegovine,

Snažno se zauzimajući za dostojanstvo prava žrtava genocida i drugih ratnih zločina, te osiguranje sjećanja i borbe za istinu o ratu u Bosni i Hercegovini 1992. – 1995. godine,

Spremni na borbu protiv onih koji genocid i ratne zločine koriste u svrhu ostvarivanja većine i preuzimanja vlasti na prostoru Republike Srpske,

Dajemo podršku i pristanak na formiranje zajedničke multietničke liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na Općim izborima 2014. godine, te zajedničkog nastupa političkih stranaka i organizacija civilnog društva koje se bore protiv negiranja genocida i činjenica utvrđenih od strane Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Suda Bosne i Hercegovine

Osnov zajedničkog nastupa na Općim izborima 2014. godine bit će ispunjenje sljedećih ciljeva:

  1. 1.     Osiguranje jednakosti pred zakonom i osiguranje prava svih građana Bosne i Hercegovine na cijelom njenom prostoru bez obzira na nacionalnu, etničku ili vjersku pripadnost;
  1. 2.     Ukidanje diskriminatornih praksi pri zapošljavanju, obrazovanju, pristupu socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, pravosuđu, javnom informiranju i medijima, obavljanju privrednih djelatnosti, te sveukupnog učešća u javnom životu za povratnike u Republici Srpskoj;
  1. 3.     Donošenje zakonskog okvira kojim će se sankcionirati i institucionalno zabraniti negiranje genocida utvrđenog pravosnažnim presudama Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Suda Bosne i Hercegovine;
  1. 4.     Usvajanje  zakonskog okvira kojim će se zabraniti svi oblici organiziranog djelovanja koji se povezuju sa javnim pozivanjem na nasilje, međuetničku mržnju, negiranjem genocida, zločina protiv čovječnosti i kršenja pravila i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini;
  1. 5.     Osiguranje isključive nadležnosti Tužilastva BiH i Suda BiH za krivično gonjenje i procesuiranje optuženih za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja pravila i običaja ratovanja, a u cilju osiguranja vladavine prava, jednakog pristupa pravdi te utvrđivanja pravne sigurnosti za sve građane Bosne i Hercegovine;
  2. 6.     Zabrana političkog i javnog angažmana osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja pravila i običaja ratovanja  od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Suda Bosne i Hercegovine;
  1. 7.     Usklađivanje politike zapošljavanja u institucijama države, entiteta i jedinica lokalne samouprave, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima sa rezultatima Popisa stanovništva iz 1991. godine, vodeći se principima afirmativne akcije i zaštite povratničke populacije u Republici Srpskoj;
  1. 8.     Usvajanje sistematskog, trajnog i održivog zakonskog rješenja kojima će se regulirati status, prava i beneficije povratnika u Republiku Srpsku bez obzira na nacionalnu, etničku ili vjersku pripadnost;
  1. 9.     Revizija državljanstava Bosne i Hercegovine izdatih od strane Republike Srpske, s ciljem utvrđivanja broja i oduzimanja državljanstava onim licima koja su državljanstvo stekla bez valjanog pravnog osnova;

10. Započinjanje procesa ustavnih reformi sa krajnjim ciljem stvaranja funkcionalne države i otklanjanja prepreka za napredak Bosne i Hercegovine ka euro-atlantskim integracijama.

tačno.net
Autor/ica 9.4.2013. u 09:54