Prvi mart: Bojkot Doma naroda ili izdaja na Zakonu o prebivalištu

tačno.net
Autor/ica 2.12.2013. u 11:01

Prvi mart: Bojkot Doma naroda ili izdaja na Zakonu o prebivalištu

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” je više puta upozoravala na opasnosti donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine. Izmjenama se predviđa davanje odriješenih ruku policiji entiteta Republika Srpska da briše i poništava prebivališta izbjeglih i raseljenih lica sa spiskova prijavljenog prebivališta, otvara prostor manipulacijama, a otežava i praktično poskupljuje registraciju građana.

Milorad Dodik je, kada je ovaj Zakon usvojen na Predstavničkom domu, rekao da je to ključni alat u borbi protiv ideje “Prvog marta”, budući da isti suštinski direktno ugrožava mobilizaciju građana za glasanje u mjestima prebivališta iz 1991. godine.

Ovaj Zakon je dva puta išao pred Ustavni sud BiH, kako bi se utvrdilo pitanje ugroženosti vitalnog interesa konstitutivnog naroda, te time spriječilo njegovo donošenje bez potpore većine bošnjačkih delegata u Domu naroda. Ustavni sud je utvrdio da izmjene nisu formalno štetne po interese konstitutivnog naroda, te je sada za njegovo donošenje dovoljna podrška većine delegata uz najmanje jednu trećinu iz svakog od entiteta. Međutim, bez kvoruma i učešća najmanje tri bošnjačka delegata na sjednici, Zakon ne može biti donesen.

Sada, kada su svi pravni mehanizmi iscrpljeni, jedino što može zaustaviti njegovo donošenje je neučešće bošnjačkih delegata na sjednicama Doma naroda na čijem dnevnom redu bude ovaj prijedlog. Pozivamo delegate Hasana Bećirovića, Sulejmana Tihića, Halida Genjca, Nerminu Kapetanović i Mehmeda Bradarića, da svojim prisustvom na bojkot sjednice, budući da bi svojim eventualnim prisustvom osigurali kvorum za donošenje jednog od najopasnijih zakona po budućnost političkog učešća i prava povratnika, izbjeglih i raseljenih lica.

tačno.net
Autor/ica 2.12.2013. u 11:01