Prof. dr. Anto Domazet: Aktualna Vlada Kantona Sarajevo i mi građani Kantona Sarajevo

Prof. dr. Anto Domazet
Autor/ica 26.12.2019. u 10:04

Izdvajamo

  • Ideološki profil vlade koliko lijevog, koliko građanskog, izostanak jednoznačnih odgovora na ova pitanja kao da je usud ili grijeh ove vlade. Istina je da vladu čine partije različitih profila liberalne, socijaldemokratske ili konzervativne orijentacije lijevog i spektra centra. Istina je da je zajednička vrijednost tih partija otpor korumpiranom SDA režimu i spremnost da grade demokratskije, bogatije i pravednije društvo. Vjerojatno je da bi se kroz koncept vlasti na KS i mnoge stranke pozicije jasnije profilirale na pozitivnoj praksi svog djelovanja. Inače, na ovim prostorima je beskrajno mnogo energije utrošeno na rasprave o ljevici i građanskom, a tako je malo pozitivnih empirijskih iskustava i znanja o tome kako voditi društvo i ekonomiju u korist građana.

Povezani članci

Prof. dr. Anto Domazet: Aktualna Vlada Kantona Sarajevo i mi građani Kantona Sarajevo

Foto: N1

Projekt građanske vlasti prevazilazi granice Kantona Sarajevo i njegova politička vitalnost nije njime iscrpljena. A što se tiče iseljavanja, sigurno je da će trojka, odnosno rušenje ove vlade, biti dodatni generator da hiljade mladih, najproduktivnijih ljudi krene ka obećanim zemljama Europe. Jer, povjerenje ima vremenski ograničen rok trajanja.

Prva godišnjica Vlade KS obično je povod za ocjene njenog rada i predviđanje narednih aktivnosti. Umjesto toga, politički plan SDA, DF i SBB za rušenja ove vlade nameće nove uglove i sadržaje razmatranja teme.

Legitimno je

obarati vladu, pa čak i onu demokratsku, čiji rezultati jasno pokazuju da radi za boljitak građana i ekonomije. Vladu koja je pokazala kako se može boriti protiv korupcije, a da to ne budu fraze i maske za nesmetano cvjetanje sistemske korupcije; kako se može poboljšati život građanima odmah i sad, a da to ne budu samo obećanja o ljepšoj budućnosti; kako se može unaprijediti poslovna okolina i poticaji poduzetništvu, a da to ne  bude samo privilegija za probrane i podobne.

Ali, treba biti

dostojanstven i navesti prave razloge koji trojku (SDA, DF i SBB) ojačanu profesionalnim preletačima navodi na rušenje ove vlade. Treba jasno i hrabro reći da ova vlada nije dobra i da će vlada koju će napraviti trojka biti bolja za građane i ekonomiju i da se zato ona ruši, a stvara nova vlada. Kad to izostane, onda građani mogu izvući zaključak o tri ključna razloga za rušenje ove vlade, prvo preuzeti institucije kantona i usmjeriti ih da rade u interesu bošnjačke političke elite i njene klijentele, drugo, ovladati javnim novcem u budžetu KS i vanbudžetskim fondovima KS od preko milijardu i četiri stotine miliona KM u 2020. godini  i, treće, ovladati sektorom javnih poduzeća KS kao baze za masovnu korupciju i zapošljavanje klijentele koja stoji iza trojke. To je standardni obrazac političkog ponašanja svih etničko profiliranih partija u ovoj zemlji u vršenju vlasti – vlast za elite, a ne za građane i njihovu dobrobit.

Svaka vlada,

naravno, mora ovladati institucijama i javnim resursima, da bi stvorila uvjete za svoju učinkovitost. Ali, nakon toga prestaje svaka sličnost između namjera ove vlade i trojke i razotkrivaju se ogromne razlike u načinu vršenja vlasti. Radi se o razlikama u konceptu vlasti, tj. kome služi vlast, načinu na koji se uspostavlja i provodi vlast i na kojim vrijednosnim temeljima, kako se razumiju potrebe građana i ekonomije, koji su glavni ciljevi vlasti, kako se usmjeravaju institucije i resursi za ostvarenje ciljeva i kakav je način komuniciranja vlasti sa građanima i drugim korisnicima javnih usluga.

Vlast za građane

i odgovornu ekonomiju je ideologija i koncept vlasti koji provodi ova vlada. To je vlada koja je okrenuta potrebama građana i ekonomije i za njihove potrebe definirala je 300 ciljeva za svoj četverogodišnji mandat. To je programski orijentirana vlada za razliku od onoga što smo proteklih decenija gledali kod SDA interesno orijentiranih vlada (interesi udruženih elita i tajkuna i glasačke klijentele SDA i njenih saveznika). Ova vlada je zasnovana na načelima socijalne pravde, pravne države, nulte tolerancije korupcije, nepotizma i kriminala, jednakosti građana, širenja sloboda i ljudskih prava građana KS, bez ikakve diskriminacije po bilo kom osnovu, jednakosti u šansama u zaposlenju, poticanju rada, stvaralaštva i poduzetništva, pristupu javnim resursima i javnim uslugama, razvoju ljudskog i socijalnog kapitala kroz obrazovanje, nauku, inovacije, zdravstvo, umjetnost, sport i kulturu, doprinos borbi protiv klimatskih promjena i za održiv okoliš i bolji kvalitet zraka na KS. Ova vlada se opredijelila da stvara inkluzivne institucije koje rade u korist građana i ekonomije, transparentno provodeći vlast i ostvarujući neposrednu komunikaciju sa građanima, akademskom zajednicom, nevladinim organizacijama i biznisom.

Vlada pravi preokret

već u prvoj četvrtini mandata koji je započeo 26. prosinca 2018. godine. Za to vrijeme ona je ispunila ili je na putu ispunjenja mnogo više od četvrtine usvojenih ciljeva i datih obećanja. I još više, ona je stekla povjerenje ogromne većine građana na Kantonu, povjerenje da će i dalje raditi za njihovu dobrobit, a to je  kapital koji je neprocjenjiv. To je nešto što obavezuje i što stvara pozitivno ozračje i optimistička očekivanja građana i ekonomije. To je nešto što nijedna poslijeratna vlada na bilo kom nivou vlasti u BiH nije postigla. To je u pravom smislu vlada toliko željenog društvenog preokreta, vlada koje je promijenila koncept vlasti u kome su građani i ekonomija u fokusu svih aktivnosti i sve se dešava radi njih, a ne radi političko-tajkunske privilegirane elite i njihove klijentele. Sigurno je ova vlada svojim radom učinila da dosta mladih ljudi barem odloži, ako ne u potpunosti odbaci ideju napuštanja zemlje. I povjerenje ima vremenski ograničeno trajanje.

Ova vlada u naletu

kroz rad izgrađuje i unapređuje i koncept svog rada i organizaciju i sve ostale soft element svog djelovanja. Sada, sa prvim proračunom za 2020. godinu koji je njeno djelo i podrška ostvarenju programskih ciljeva ima puno osnova za očekivanja da bi vlada mogla biti mnogo učinkovitija u 2020. godini.

Nije bezgrješna

ni ova vlada, ima tu nesnalaženja oko selekcije ciljeva, oko nekih prioriteta djelovanja, oko načina mobilizacije resursa, oko nekih mjera. Građanima koji se zalažu za jačanje poduzetništva u ITC sektoru se ne sviđa izostanak jačeg tempa realizacije idejnog projekta Tehnološkog parka informacijskih tehnologija u Sarajevu, jednom broju se ne sviđa izostanak projekata javno-privatnog partnerstva zbog čega nema perspektive da će ograničeni javni resursi (zaduživanje) biti zamijenjeni angažiranjem privatnog kapitala za zadovoljavanje javnih potreba, mnogi nisu zadovoljni izostankom vidljivih rješenja za poboljšanje kvaliteta zraka, upravljanje otpadom na bazi načela cirkularne ekonomije i mobilnosti ljudi kroz kvalitetniji javni saobraćaj, te propuštanje šansi da se isticanjem autentičnog identiteta priđe građenju snažnog i prepoznatljivog brenda Kantona Sarajevo.

Ideološki profil vlade

koliko lijevog, koliko građanskog, izostanak jednoznačnih odgovora na ova pitanja kao da je usud ili grijeh ove vlade. Istina je da vladu čine partije različitih profila liberalne, socijaldemokratske ili konzervativne orijentacije lijevog i spektra centra. Istina je da je zajednička vrijednost tih partija otpor korumpiranom SDA režimu i spremnost da grade demokratskije, bogatije i pravednije društvo. Vjerojatno je da bi se kroz koncept vlasti na KS i mnoge stranke pozicije jasnije profilirale na pozitivnoj praksi svog djelovanja. Inače, na ovim prostorima je beskrajno mnogo energije utrošeno na rasprave o ljevici i građanskom, a tako je malo pozitivnih empirijskih iskustava i znanja o tome kako voditi društvo i ekonomiju u korist građana.

I lijeva i građanska,

zar to nije vlada koja se brine za siromašne ljude, za djecu, mlade i marginalizirane grupe, afirmira socijalnu pravdu, vladavinu prava i ljudska prava, podiže na dosada nezamisliv nezamislivu razinu transparentnost svoga rada tako što objavljuje javno tendere i rezultate izbora po tenderima za javne nabavke i javno objavljuje listu zaposlenih u javnom sektoru na KS, sistemski i praktično kroz razotkrivanje konkretnih (ne)djela se suprotstavlja korupciji, nepotizmu i kriminalu, pokreće aktivnosti za jačanje socijalnog sektora i ukida liste čekanja za prijem djece u dječje vrtiće, gradi bolju infrastrukturu i uvjete života građana, te unapređuje poslovnu okolinu za investicije, ekonomski rast i zapošljavanje. Mnogo je više sadržaja ljevice u radu ove vlade nego što ga ima u bezbrojnim raspravama o tome kako bi ljevica trebalo da djeluje u realnom životu, uključujući i neviđeni revizionizam po kome bi ljevica trebala da ide uz skute nacionalnim partijama.

Zašto rušiti

onda vladu, ako ne zarad prilika da se pregrupiranjem glasova u Skupštini KS vrate pozicije SDA tako što će uz podršku DF i SBB predvoditi koaliciju čiji je cilj rekonstruiranje etno-interesnog političkog koncepta vlasti na KS za koji se mislilo da odlazi zasluženo u tamnu stranu naše povijesti. To je koncept vlasti zasnovan na moći političke nacionalne elite, korupciji i privilegijama za tajkune i klijentelu partija na vlasti. Znamo dobro dokazane sposobnosti SDA u provedbi takve vlasti i nešto manje određenije atribute partija koje će je pratiti u toj vlasti. Konkretnije, za DF i SBB se kao razlozi za priklanjanje SDA-u mogu navesti faktori (samo)istiskivanja iz šestorke (push factor) i faktori privlačenja SDA-u (pull factors).

(Samo)istiskivanje

iz šestorke izgleda prirodno, ne samo zbog tri cilja nove koalicije, navedena na početku ovog teksta, nego i zbog toga što zaziru od principijelnosti i dosljednosti provođenja programski i vrijednosno fundirane vlasti na KS. Faktori privlačenja djeluju snažno jer se smiješi nova konfiguracija i sadržaj interesa u interesnoj koaliciji sa SDA-om. I nisu tu razlozi ni Konakovićevo raspolaganje novcem tekuće rezerve proračuna KS, ni helikopter, ni druga živopisna objašnjenja zvaničnika ove dvije partije kao faktori istiskivanja, niti patriotizam, ni borba za državu Bosnu i Hercegovinu ili nešto drugo iz arsenala blijedih argumenata kojima se pokušavaju skriti prave namjere trojke.

Smiješe nam se

stara „dobra“ SDA-ovska vremena u kojima će se građani Kantona Sarajevo naći u željeznom zagrljaju trojke predvođene SDA-om. To je već viđeni način vladavine – za dobro nacionalne političke elite, za privilegirane, za kapitalizaciju vlasti kroz dobitke iz korupcije, iz udjela tajkunskih kapitalista, iz namještenih tendera za javne nabavke, iz privilegiranog pristupa prirodnim i drugim javnim resursima, prije svega prostoru kao ograničenom i ugroženom javnom resursu. Vlada koju ruše je programska vlada sa 300 ciljeva društvenog i ekonomskog razvoja. Oni koji ruše nude nam formiranje interesne vlade sa samo tri, ali snažna interesa.

Nemojte se varati

u tome da će vlast trojke zanemariti pitanja socijalne pravde i potrebu borbe protiv korupcije, privilegija i kriminala. Znaju oni dobro koliko su to važna pitanja za javnost. Ali, bit će to provedeno na već viđeni način verbalnom ofanzivom, snažnom javnom promocijom, iza koje će slijediti već viđene prakse formiranja i vođenja institucija na ekstraktivni način u korist elita i privilegiranih i upotrebe javnog novca na način koji destruira društveno blagostanje i koji je daleko od interesa građana, a u velikom obimu završi u kanalima korupcije, kriminala i potpuno neučinkovite upotrebe.

DF- desnica i centar

bit će interesantno kako će DF kao nominalno socijaldemokratska partija sudjelovati u vlasti sa partijama desnice i centra. Neka vrijednosna načela te partije kao što je borba za multietnično društvo, za građansku Bosnu i Hercegovinu i načela socijalne pravde su samom odlukom za koaliciju sa SDA vertikalom vlasti prilično izblijedila i dovedena u pitanje, čak i uz činjenicu da se predlaže mandatar iz reda hrvatskog naroda, nestranačka osoba, član SBB. I trebat će dosta imaginacije da se shvati kako će se postići da se građanima gladnim socijalne pravde i socijalnog i ekonomskog blagostanja isporuči meni sa temama nacionalnog identiteta, institucija pod kontrolom političkih nacionalnih elita i upravljanja javnim novcem bez minimuma transparentnosti i komunikacije sa građanima.

Život teče dalje,

a partije preostale četvorke imat će priliku da baštine veliki politički kapital stvoren na kapitalnom projektu vlasti na Kantonu Sarajeva. Taj kapital se manifestira u povjerenju građana u stranke četvorke, u međusobnom povjerenju partija četvorke i u perspektivi da se taj kapital plodonosno upotrijebi u narednim političkim aktivnostima i na nivou kantona i na nivou Grada i općina kantona i šire.  Već u narednim lokalnim izborima moglo bi biti jasnije kako će on biti valoriziran od strane građana. U svakom slučaju, projekt građanske vlasti prevazilazi granice Kantona Sarajevo i njegova politička vitalnost nije njime iscrpljena. A što se tiče iseljavanja, sigurno je da će trojka, odnosno rušenje ove vlade, biti dodatni generator da hiljade mladih, najproduktivnijih ljudi krene ka obećanim zemljama Europe. Jer, povjerenje ima vremenski ograničen rok trajanja.

Prof. dr. Anto Domazet
Autor/ica 26.12.2019. u 10:04