PRIMITIVIZAM KAO HUMUS

Gradimir Gojer
Autor/ica 31.8.2018. u 10:49

Izdvajamo

  • Rastući i bujajući primitivizam nitko ne sprečava. Političarima on uglavnom pogoduje kako bi lakše upravljali procesima totalne nacionalističke intoksikacije. A sve počinje od primitivizma i prirodan svršetak, uvijek sa tragičkim ishodima, ima u totalnom fašizmu. Zato, sve progresivne snage bh. društva moraju borbu za kulturno prosvjećivanje i osvješćivanje staviti kao svoj prioritetan zadatak! U protivnom fašizam će i dalje metastazirati!

Povezani članci

PRIMITIVIZAM KAO HUMUS

U školama, od onih pučkih, preko srednjih učili smo da je fašizam pobijeđen. Najnovija kretanja u svijetu i kod nas govore suprotno. Fašizam je vojnički poražen ali nije, nažalost, i pobijeđen.

Svaki dan smo u prigodi prisustvovati pojavama fašizma. Međutim, brojne historiografske i politološke studije istražuju fenomen fašizma i procese fašizacije, ali malo tko govori o primitivizmu. A primitivizam, koji ovdašnje naše bh. vlasti i podstiču, zanemarujući namjerno kulturu, zapravo je istinski humus za sve naše nacionalizme koji neminovno metastaziraju u fašizam.

Primjeri fašizacije u bh. društvu najzornije zrcale u obrazovnom sustavu koji logikom dvije škole pod jednim krovom na najprimitivniji način vrši segregacione radnje koje su u biti čisti fašizam! Nemoguće je danas, u dvadeset prvom stoljeću mirno promatrati kako generacije mladih ljudi odrastaju živeći nacionalističke matrice potpomognute i logisticirane šundom i kičem, turbofolk nekulturom i svakojakim gadarijama koje ovdašnji divlji kapitalizam ustrajno uzgaja i nanovo hrani sve novim i novim količinama primitivnog rezoniranja po principu življenja u se, na se i poda se. Stidim se takvog društva koje porađa degenerirane, nacionalizmom i  šovinizmom kontaminirane nove generacije Bosanaca i Hercegovaca. Stidim se obrazovnog sustava koji je odgojnu komponentu prepustio vjerskim zajednicama i njihovim službenicima, a oni to, objektivno, ne rade. Dapače, upravo su oni nerijetko upregnuti u kola najcrnjih nacionalizama.

Rastući i bujajući primitivizam nitko ne sprečava. Političarima on uglavnom pogoduje kako bi lakše upravljali procesima totalne nacionalističke intoksikacije. A sve počinje od primitivizma i prirodan svršetak, uvijek sa tragičkim ishodima, ima u totalnom fašizmu.

Zato, sve progresivne snage bh. društva moraju borbu za kulturno prosvjećivanje i osvješćivanje staviti kao svoj prioritetan zadatak! U protivnom fašizam će i dalje metastazirati!

Gradimir Gojer
Autor/ica 31.8.2018. u 10:49