Politička korupcija

Autor/ica 10.9.2011. u 11:20

Politička korupcija

Vlast u Srbiji ne dozvoljava da bude kontrolisana. Državna revizorska institucija (DRI), koja bi trebalo da je najmoćniji kontrolor trošenja budžetskog novca i političkih stranaka, ne raspolaže dovoljnim brojem kadrova, a nema ni uslove za rad. Iz tih razloga, revizije finansijskih izveštaja i poslovanja političkih stranaka za ovu godinu neće biti. (Blic, 10.09.2011. – Švedska ima 2700 revizora, a Srbija samo 34)Z

Ovo je tužna činjenica koja proističe iz logike srpske političke realnosti. Najbolje je to opisao gospodin Čedomir Čupić, koji je  član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kada je podvukao da «vlast u Srbiji ne dozvoljava da bude kontrolisana». Sigurno da nijedna vlast ne voli spoljnu kontrolu, ali im to nalaže zakon i nezavisne institucije koje postoje kako bi se vlast kontrolisala i samim tim i izbegla korupcija. Naravno da i u drugim zemljama, pa i onim sa dugom demokratskom tradicijom, korupcije ima, ali teško da je igde u Evropi tako jako izražena kao u Srbiji, osobito među političarima. Nažalost u Srbiji je borba protiv korupcije tek u povoju i trebaće još dosta vremena i pritisaka javnosti, kao i EU, da bi konačno došlo do nekih vidnih promena. Do tada će Srbija da se muči sa izrazito korumpiranim političarima koji ne prežu od toga i da napadnu Agenciju za borbu protiv korupcije i javno izvređaju njene članove. Ostaje nam nada da će Srbija radeći na evropskim integracijama morati da rešava problem korupcije, a osobito one među političarima, i da ćemo konačno se osloboditi od svemoćnog ‘zagrljaja’ korumpiranih političkih moćnika.

Autor/ica 10.9.2011. u 11:20