PATRIOTSKA MANIPULACIJA NARODOM

tačno.net
Autor/ica 26.10.2016. u 17:17

Izdvajamo

  • Sve lukavije amortiziranje razlika između siromašnih i buntovnih, jedne strane, bogatih, osionih i korumpiranih, s druge strane, sve više primiče „glasački patriotski model“ novom modelu masovne kohabitacije ideologije siromašnih i bogatih, obrazovanih i neobrazovanih, pametnih i glupih, čineći time jednu dramatično eksplozivnu smjesu mržnje, izolacije i terora.

Povezani članci

PATRIOTSKA MANIPULACIJA NARODOM

steemit

Piše: Prof. dr. Nedžad Bašić

“Pisati? Što? Fraze? Glupe, bombastične fraze? Govoriti? Kome? Cijelo čovječanstvo već deset hiljada godina ne radi drugo nego govori. Od Sokrata do Vatikana same govorancije i propovjedaonice …Štampati? Kome? Dokazivati?… Isto tako nema smisla. Šta je preostalo? Lagati? Gdje su mostovi preko kojih se može čovjek spasiti”. (Krleža) 

Populistička manipulacija

Tek što su minuli izbori a već se počela stišavati euforija nacionalne i političke homogenizacije i mržnje. Cilj je postignut. Nacionalne i političke elite ostvarile su još jednu veliku pobjedu na glasačkom polju i otvorila prostor za neprikosnoveno i suvereno vladanja sopstvnim narodom. Glasači su glasali taman onako kako su politički manipulatori i planirali. Patriotizam i populizam odigrali su još jednu važnu i tako ogavnu ulogu u samoporobljavanju naroda. Fenomen koji zavrijeđuje pažnju kompleksnog istraživanja koje se ovih dana provodi u Centru za ljudska prava i prevenciju konflikta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Nezaposlenost, bezperspektivnost, glad, nepismenost, kriminal, ovih dana marširali su ruku pod ruku  sa osjećanjima patriotizma koja dosežu tačku usijanja na kojoj se tope svi strahovi i sva pitanja: kako preživjeti?

Borba za dominacju nad samim sobom

Visok stepen nezaposlenosti i socijalne nesigurnosti čini danas svijet velikom arenom  nacionalističkih lijevih i ekstremno desničarskih političkih opcija koja je svaka na svoj način nadahnuta epskim patriotizmom, nacionalnom, vjerskom i kulturnom ekskluzivnošću. Hiljade i hiljade mladih postrojene u stotinama brigada, marširaju na svim merdijanima i uporednicima, slaveći mržnju i zločin prema svima onima koji nisu „naši“, prema svojim dojučerašnjim prijateljima, susjedima i rođacima, a sve to u ime patriotizma i ljubavi prema otadžbini kojoj ni granice ne znaju. Nije to sponatana mržnja, to je vješto komponirana i sinhronizirana skladba političkih aspiracija i pretenzija, to je nova himna dolazećih  manipulativnih imperija i ratova nove populističke i patriotske ideologije koja se stvara na tek vidljivim horizontima nove globalne imperije licemjerstva, laži.

Borba za dominaciju nad sopstvenim narodom pretvara se u novu veliku strategiju kreirane na imaginarnom strahu za opstanak „naše“ ekskluzivne kulture, tradicije i identiteta. Stvaranje vjerskih, nacionalnih i kulturnih frustracija, praćenih eksplozijom mržnje, izrasta u temeljnu odrednicu korespodencije između političkih elita i sopstvenog naroda. Sve što nije „naše“ vodi aboliciji „naše“ kulture, vjerovanja i tradicija. U svakom stranom radniku, u svakom imigrantu,  trži se veliku opasnost za opstanak ekskluzivnosti sopstvene kulture i društva, što vodi razaranju tradicionalnih kulturnih i socijalnih vrijednosti zajednice. U tom nadolazećem talasu populizma, gubi se klasna struktura društva, što vodi potpunom nestanku sindikalnog udruživanja radnika kao platforme zaštite radnički prava. Nema više glasanja na klasnoj platformi niti ideološka matrica određuje više  preferencu glasanja.

„Glasački patriotski uzorak“

Podjela je isključivo na populističku lijevu i populističku desnu patriotsku alternativu. Od Bernia Sandersa (Berni Sanders) do  Donalda Trampa (Trump) u USA, ili od Sirize (Sirysa) u Grčkoj i Podemosa (Podemos) u Španiji, do Nacionalnog fronta (National Front) u Francuskoj i Alternative za Njemačku (Alternative for Germany) u Njemačkoj, sve se svodi na patriotski model pridobijanja glasova birača.

Bez obzira na kojem se krilu nalazile i lijeva i desna politička alternativa svoju političku populističku orjentaciju baziraju na platformi patrotizma koji se ne odmiče daleko od ideje flagrantnog otpora prema imigrantima, apsolutnom preferiranja nacionalnih kulturnih vrijednosti, zaštite vjerskog identita zajednice.

U svom agresivnom nastupu na principima patriotizma političke partije i desnog i lijevog bloka iskazuju visok stepen dinamizacije na globalnoj političkoj sceni na skoro istoj političkoj modulaciji. „Glasački patriotski uzorak“ sve više potiskuje tradicionalni „klasni glasački uzorak“ u kojem je bila vidljiva ideološka linija razdvajanja na lijevu alternativu (strožija regulacija biznisa, veća javna potrošnja, jačanje države blagostanja, nacionalizacija industrije, veća izdvajanja za obrazovanje..)  i na desnu alternativu (ograničenje javne potrošnje, niži stepen garancije za zaposlene, manje miješanje države u privredu, smanjenje poreza za bogate, viši stepen zaštite interesa kapitala i više laissez-faire politike). U procesu globalnih strukturalnih promjena između jedne i druge alternative nema velike razlike izuzev deklarativnih. „Glasački patriotski uzorak“ sve više eliminira klasnu podjelu društva pomjerajući se sve izraženije ka novom nacionalnom, vjerskom, rasnom,  i kulturnom ekskluzivitetu koji izrasta na „patriotskom glasačkom uzorku“.

Velika podvala patriotizma?

U kontekstu ovih vrijednosti“glasački patriotski uzorak“ dobija posebnu afirmaciju kroz imigrantsko pitanje koje se time dovodi u direktnu liniju odnosa sa patriotizmom koji izrasta u određujuću vrijednost zajednice. Na ovom pitanju se niveliraju sve razlike između elita ljevice i elita desnice.

U 2015. god. preko 250 miliona imigranata u svijetu od tog 76 miliona u Evropi lako stvaraju klimu straha što će populisti volšebno iskoristiti u pravcu stvaranja novog anksioznog tipa zajednice. Strah od dolaska imigranata koji sa sobom nose različite kulturne i duhovne vrijednosti povezane sa različitim modelima društvene agrsisvnost, koja ne mora uvijek da znači negaciju i potiskivanje lokalnih duhovnih i kulturnih vrijednosti, lako potiskuje osjećanje nejednakosti i padanja u siromaštvo kod lokalnog domicilnog stanovništva.

Povezanost imigrantskog talasa prvenstveno sa migracijom iz islamskih zemlja stvara novi fenomen: opći antiislamski sentiment što migraciju iz islamskog svijeta čini jednim  najraširenijim modelom stvaranja odbojnosti i straha kod domaće populacije prema imigrantima na čemu se kondenzira politička anksioznost lokalnog stanovništva, koja postaje jednim od glavnih uzoraka rasta populizma u zapadnim zemljama. Na toj platformi sve više zamire strah domicilog stanovništva od ekonomskog propadanja i zabrinutosti za sopstvenim ekonomskim prosperitetom a sve se više otvara prostor „patriotskog“ globalnog sukoba između različitih kultura i religija, što može imati katastrofalne posljedice za dalji razvoj čovječanstva. Ovaj fenomen nije zaobišao ni BiH u kojoj se na svakom koraku osjeća strah, mržnja i odbojnost prema „svima“ koji ne pripadaju „nama“.

Pojava populizma kao dominirajuće mobilizirajuće političke snage u formi „glasačkog patriotskog modela“, sa političkom, kulturnom i vjerskom elitom, stvara novo „demokratsko“ gravitaciono jezgro koje će svom silinom privući nove silnice potencijalnog globalnog sukoba. Stvara se nova agresivna i idilična populistička ideologija koja treba nove harizmatične političke lidere koji će se nametnuti sa svojm „ideologijom patriotizma“ kojom će marginalizirati potrebe preživljavanja siromašnih, obespravljenih  i buntovnih. Sve lukavije amortiziranje razlika između siromašnih i buntovnih, jedne strane, bogatih, osionih i korumpiranih, s druge strane, sve više primiče „glasački patriotski model“ novom modelu masovne kohabitacije ideologije siromašnih i bogatih, obrazovanih i neobrazovanih, pametnih i glupih, čineći time jednu dramatično eksplozivnu smjesu mržnje, izolacije i terora.

tačno.net
Autor/ica 26.10.2016. u 17:17