PASTIRICA

Ivo Anić
Autor/ica 12.6.2016. u 10:17

PASTIRICA

Fanatizam (lat.), je strastvena, pretjerana, zanesenjačka, slijepa odanost nekoj religiji ili ideji, redovito praćena nasiljem i mržnjom prema onima koji su suprotna mišljenja.

Fanatizam je posebno karkterističan u društvima koja nisu sposobna postići krucijalan balans između većina i manjina, a kako se u pravilu manjinama uskrati određeni prostor, kako medijski, tako i politički, inteligentniji manipulatori iskoriste to za svoje osobne ciljeve bazirane na monoteističkim religijama koje mahom pozivaju na ljubav, opraštanje, milosrđe. Neki će se iznenaditi ali takva vrsta fanatizma, bila ona duboko ukorijenjena vjerski prestaje biti ideal i postaje bolest. Fanatizam i fanatici imaju jedan osnovni problem i taj je, da su uvijek u pravu i time priječe put ka istini, često je i sakriju svojim fanatizmom jer ga hrane emocijama, emocijama koje su uvjerenje, a ne istina.

Efekti fanatizma su posvemašnja redukcija logike, te iskorištavanje uvriježenih pojmova u svrhu potkrepljivanja vlastitih uvjerenja koja se nerijetko služe agresijom. Prazna metodologija i bolesna mistifikacija sebe, svojih uvjerenja dovodi do direktnih opovrgavanja činjenica, u pravilu znanstvenih fakata i fanatici tada rade upravo ono što se od njih i očekuje od onih koji su ih zarazili fanatizmom, da uzimaju stajalište „kako su samo oni u pravu“ i „kako to od njih traži njihova vjera kao žrtvu“ kao polazišnu točku svoje opsesije. I tada dolazi do agresije prema svima koji takav oblik svetosti njihova fanatizma javno izvrgnu ruglu, podsmijehu ili kritici.

Agresivnost je znak da su se u fanatiku nagomilali konflikti, a oni se rješavaju na tri načina: agresivnošću, depresijom i rezignacijom. Agresivnost se javi kada se fanatik liši sigurnosti svoje opsesije u koju sumnjaju drugi, i simptomatika bolesti je kada se fanatik lako vrijeđa, kada u osobi koja izloži kritici njegov fanatizam vidi heretika, oličenje samog zla.

I tu dolazimo do točke loma.

Fanatici će reagirati agresivno duboko uvjereni da tim činom spašavaju osobe oko heretika kojeg treba odstraniti od zdravog tkiva, fantici će reagirati burno i potpuno suprotno očekivanjima svoje okoline koja u njima vidi dobre i kvalitetne osobe, humaniste i društvene aktiviste. Agresivna reakcija osupnut će mnoge, no ona je duboko u samom habitusu fanatizma koji je poput vulkana naglo ispoljio i pokazao istinsko i pravo lice kroz bijes.

Kada takva mila, prijazna i blaga osoba promijeni izraz lica, naglo stisnutih usnica izgovori:“ Neka crknu“, tada se dogodilo upravo ono što smo elaborirali u pasusima gore, fanatizam koji duboko prožima takvu osobu eruptirao je potpuno nekontrolirano i samo neupućenima ukazao na sitan ekces. Upućenima on je duboko indikativan i jasan, on govori više od bilo kakva hinjena milosrđa ili humanog aktivizma, on nije simptom već posljedica, on je bolest koju treba, jebiga, liječiti.

Jedan od prvih poteza ministrice Bernardice Juretić bila je blokada službene stranice njezina savjetovališta „Bernardica s vama“. Interaktivnom psihologijom ministrica je liječila depresiju, seksualnu disfunkciju te općeniti osjećaj slabosti koji se inače definira kao nervni slom. Ministrica je da podsjetimo neupućene bila pastirica, čuvala je ovce sanjajući da će postati krojačica, da bi na koncu postala medicinska sestra i na kraju časna sestra koja će preko Crkve dogurati do Vlade.

„I ja kao i velika većina Hrvata, živim na kredit, a plaće su sve manje te se mora raditi nekoliko poslova kako bi se moglo pokriti troškove života, kazat će časna sestra koja je izašla iz reda i u mandatu Ive Sanadera dogurala do predstojnice Vladina Ureda za suzbijanje droga, a nakratko i kod Jure Radića u IGH.“

Rate kredita, koje iznose kao i u većine Hrvata vrtoglavih 13.000 kuna, potrebno je i otplaćivati i naša se pastirica, heroina, tako odmetnula u visoku politiku inkasirajući plaću taman da otplati ratu kredita, kao uostalom što to čini i velika većina Hrvata.

Fanatizam (lat.), je strastvena, pretjerana, zanesenjačka, slijepa odanost nekom čovjeku ili ideji, redovito praćena nasiljem i mržnjom prema onima koji su suprotna mišljenja. Fanatizam je posebno karkterističan u društvima koja nisu sposobna postići krucijalan balans između većina i manjina, a kako se u pravilu manjinama uskrati određeni prostor, kako medijski, tako i politički, inteligentniji manipulatori iskoriste to za svoje osobne ciljeve bazirane na monoteističkim religijama koje mahom pozivaju na ljubav, opraštanje, milosrđe.

Reakciju – „Neka crknu“, tako možemo gledati iz čisto fanatičnog aspekta koja je pravednim bijesom eruptirala na osobe u svom okruženju koje su se odmetnule od vjere i žive u herezi, lopovluku, razvratu i ogromna su prijetnja za zdravo tkivo oko sebe. Takva agresivna reakcija bila bi u stilu fanatika koji je ogorčen ismijavanjen svoje vjere, svojih moralnih načela naišao na kritiku, naišao na osobe potpuno drugačijeg svjetonazora i eruptirao je u času otkrivajući nam bolest koju, jebiga, treba liječiti.

No što ako je reakcija izazvana čisto ljudskim i egzistencijalnim porivom lišenim svakog fanatizma. Što ako oni trebaju crknuti jer će naša pastirica uskoro ostati bez izvora prihoda? I to je vrsta fanatizma. Onog možda i goreg od fanatizma kojeg pokreće religija.

Taj fanatizam je u svojoj suštini jebeno bolesniji. On naime ukida bilo kakav oblik sućuti prema onoj manjini koja nema za kredit i nije kreditno sposobna kao ogromna većina Hrvata. No njima ministrica Bernardica ionako nikada nije namjeravala pomoći. Njeno stado nikada nije crkavalo pored kontejnera niti se od očaja što ne može otplatiti ratu kredita bacalo u nabujale rijeke.

Njeno stado su fanatici koji će crknuti izgleda jedino ako ostanu bez vlasti.

Muška ili stranačka ljubomora upitali su je novinari?

I jedno i drugo, uzvratila je ministrica i samozadovoljno sjela u limuzinu otkrivajući nam svu dubinu bolesti tih ljudi koju, jebiga, treba liječiti.

Kirurškim metodama koje ukinu bilo koji oblik fanatizma, ovaj ili onaj svejedno.

Novim izborima.

index.hr

Ivo Anić
Autor/ica 12.6.2016. u 10:17