NAREĐENJE

Radomir Lazić
Autor/ica 25.5.2014. u 11:25

NAREĐENJE

Bosna i Hercegovina nije onakva kakvom je predstavlja šest ili sedam osoba. Bolja je, humanija, pametnija, vrijednija i poštenija. Samo s njom niko ne pregovara i ne sluša je. Ona, prava Bosna i Hercegovina, ona koja se pokazuje svih ovih dana u tragediji koja nas je zadesila, ne traži više ništa ni od koga. Ne traži ni milostinju ni sadaku, koju traže sada oni koji su svojim lopovlukom, svojom bahatošću, svojom bezdušnošću, neispunjavanjem samo jednog od uslova koji je pred njih postavljen, stavili ovu zemlju u položaj da od tuđe milostinje spašava ponos i živote. Ono što je sama imala oni su pokrali.
Ova i ovakva Bosna i Hercegovina

NAREĐUJE

1. Naređujemo da se hitno formira Vlada nacionalnog spasa.

2. Naređujemo da se odmah uhapse svi oni koji su koristeći sredstava koja su bila namijenjena za ovakve prilike, usmjerili ih i potrošili a ne zna se u koje svrhe, i nisu vratili. Da im se sudi za djelo nacionalne veleizdaje.

3. Naređujemo da se predizborne aktivnosti stranaka ne smiju finansirati iz državnog (entitetskih) budžeta nego da se ta sredstva usmjere za pomoć najugroženijem stanovništvu. Stranke više nemaju šta obećati. One će slušati naređenja i ispunjavati ih.

4. Naređujemo da najveća plata svih funkcionera na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, do raspisivanja izbora i izbora nove zakonodavne i izvršne vlasti ne smije iznositi više od 2 prosječne plate uz korekciju, ukidanje i vraćanje svih do sada primljenih naknada na osnovu falsifikovanih podataka. Naređujemo da lica za koja je utvrđeno da su primala ove naknade, trajno, nemaju pravo kandidovanja na izborima i vršenja javnih funkcija.

5. Naređujemo da se privremeno obustave sve aktivnosti oko održavanja opštih izbora 2014 g. do okončanja svih istraga koje se trenutno vode, pripremaju, koje su završene a za koje još nisu podignute optužnice kao i preispitivanje ranije završenih istraga koje su zbog zastare ili priprema za zastaru imale za rezultat ukidanje odgovornost za milionske pronevjere i pljačke. Svako učešće osumnjičenih, optuženih ili zbog zastare oslobođenih političara i njihovih pomagača u predizbornoj kampanji te njihovo daljnje učešće u vlasti dalo bi izborima karakter predizbornog obračuna „porodica“ i postizbornom pomirenju i podjeli interesnih sfera.

6. Naređujemo da bilo koji kandidat za izvršnu i zakonodavnu vlast, kao uslov za učestvovanje na budućim izborima, stavi na raspolaganje javnosti spisak svoje (uključujući i najbližu porodicu) kompletne pokretne, nepokretne i druge imovine i čvrste dokaze o sticanju iste te ukoliko odbije ili ne uspije dokazati porijeklo imovine gubi pravo učestvovanja na izborima. Ostalo bi trebala biti aktivnosti poreskih i drugih organa.

Sva razorna snaga poplave koja je zadesila ovu zemlju i njene posljedice biće ravna snazi malog potoka u slučaju kad se pokrene sila koja sada spašava zemlju, koju je razorila priroda i vaša vladavina, ukoliko se ne izvrši ovo NAREĐENJE.

Radomir Lazić
Autor/ica 25.5.2014. u 11:25