Usvojen Zakon o JMBG-u

tačno.net
Autor/ica 17.7.2013. u 08:14

Usvojen Zakon o JMBG-u

Savjet ministara BiH jednoglasno je usvojio danas izmjene i dopune Zakona o jedinstvenom matičnom broju, čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova, saznaje Srna.

Prema predloženom zakonu, Federacija BiH imaće pet registracionih područja, Republika Srpska tri, a Brčko distrikt će biti jedno područje.
Zakon o jedinstvenom matičnom broju Savjet ministara je već dva puta slao u paralmentranu proceduru, gdje nije prolazio.
Zbog neusvajanja matičnog broja u Sarajevu su prošlog mjeseca u više navrata organizovani protesti.
Savjet ministara BiH u međuvremenu je bio usvojio privremenu odluku, kako bi novorođene bebe imale matični broj dok se ne usvoji zakon.

Zakon o prebivalištu ne zna za srušene kuće

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” upozorava javnost da je za današnju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine predviđeno usvajanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine kojim se nastoji ugroziti povratak, prekinuti veza između prognanih i njihovih prijeratnih domova, te samim tim i utjecati na ostvarivanje prava glasa na narednim Općim izborima za izbjegla i raseljena lica.

U samim izmjenama nije adekvatno regulirano pitanje statusa raseljenih lica koja se žele prijaviti na prijeratnu adresu prebivališta, a kuće im nisu obnovljene, čime ugrožavaju njihov pravo na povratak – odnosno učešće u zajednici, a zbog sporog procesa obnove prijeratnih domova.

Također, izmjene Zakona ne uzimaju u obzir definiciju povratnika odnosno tumače ga suprotno definiciji povratnika, budući da isti ima status povratnika – šest mjeseci poslije povratka, a u Zakonu se navodi da se smatra povratnikom dok ne dobije ličnu kartu od organa vlasti u svom prebivališta prije sukoba.

S tim u vezi, izmjene zanemaruju postojeći član 20., koji se odnosi na prijavu povratnika, a u kojem stoji da “za olakšano ponovno prijavljivanje ne može se tražiti nijedan drugi dokument osim dokumenata kojima se dokazuje identitet ili prebivalište prije sukoba.”

Upozoravamo da su predložene izmjene Zakona već imale “testiranje”, kroz postupanje policije u Foči i Srebrenici, gdje su prognanim poništavane prijave prebivališta, protivno postojećoj normi, a u skladu sa onim što predlaže ministar Nović. Pristanak na zakonsko rješenje koje će u ruke lokalnim policijskih struktura dati obavezu revizije prebivališta, znači zaštitu lica sa ilegalnim upisima u državljanstvo BiH od Bijeljine do Srebrenice, a otvara prostor daljoj etničkoj diskriminaciji povratnika i prognanih širom entiteta Republika Srpska.

Predložene izmjene ne znaju za srušene kuće, te predstavljaju uvod u zakonsku potvrdu etničkog čišćenja, što će imati direktne posljedice po ostvarivanje prava glasa na narednim Općim izborima. Pozivamo sve stranke koje štite povratnike, da glasaju protiv ovog Zakona, a posebno one koje sjede u Vijeću ministra pred kojim će se danas naći Novićev prijedlog.

tačno.net
Autor/ica 17.7.2013. u 08:14