Koliko ih uvažavamo – Radio “Studio N”

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 3.10.2013. u 07:52

Koliko ih uvažavamo – Radio “Studio N”

Inicijativom grupe entuzijastičnih radio novinara 10. augusta 1998. godine formira se Radio “Studio N”sa sjedištem u Livnu. U periodu od 1998. godine do danas prvenstveno zahvaljujući radu baziranom na principima objektivnosti, nezavisnosti, vjerodostojnosti  i društvenim angažmanom radio Studio N izrastao je u jedan od najznačajnijih medija na prostoru kantona 10.

“Ideja vodilja od samih početaka bila je da građanima pružimo provjerenu, objektivnu i pravodobnu informaciju te da na određeni način budemo servis građana”, kaže Željka Mihaljević urednica – novinarka i jedna od suosnivača radija Studio N.

Značaj radija Studio N za zajednicu ogleda se i u nizu projekata koji za cilj imaju pokretanje neophodnih društvenih promjena te informisanje javnosti o problemima marginaliziranih društvenih skupina kao i o kršenju elementarnih ljudskih prava.

Jedan od takvih projekata je projekt pod nazivom “Koliko ih uvažavamo” koji Studio N realizuje uz pomoć Internews i USAID-a. Riječ je o devetomjesečnom ciklusu emisija, 18 tematskih emisija, u kojima se obrađuju dvije iznimno važne oblasti – nasilje nad ženama i nasilje u obitelji te uopće nasilje u obitelji s posebnim osvrtom na djecu i prava djece s posebnim potrebama.

“Nasilje u obitelji je problem o kojem se najrađe ne bi govorilo u bh. društvu. Nažalost mi plaćamo danak patrijarhalnom društvu kakvo naše društvo jeste. Žrtve se ne osnažuju da prijavljuju nasilje u obitelji ali zahvaljujući intenzivnoj medijskoj kampanji situacija se mijenja”, smatra Željka Mihaljević.

Problematikom nasilja nad ženama i nasiljem u obitelji zaposlenici Studia N bave se već dugi niz godina. Željka Mihaljević naglašava da je od 2006. godine radio Studio N u koordinaciji sa velikim brojem ženskih nevladinih organizacija poput Li-Women iz Livna i udruženje građanki Grahovo, učestvovao u velikom broju akcija kojim bi se spriječilo nasilje nad ženama i djecom. Željka Mihaljević ističe kako su u svim akcijama imali podršku MUP-a Kantona 10 kao i drugih institucija.

Prema podacima Studije rasprostranjenosti  nasilja nad ženama, svaka četvrta žena u Bosni i Hercegovina žrtva je nasilja, a svaka deseta je to doživjela u posljednjih godinu dana. Prema statističkim podacima do kojih su uposlenici radija Studio N došli u suradnji sa MUP-om i sudstvom u 2011. godini prijavljeno je 57 slučajeva kaznenog djela nasilje u obitelji, u 2012. godini taj broj je porastao na 90 slučajeva, a  u 2013.  godini tačnije u prvih 6 mjeseci prijavljeno je 56 slučajeva nasilja u obitelji na teritoriji kantona 10.

“Intenzivnom kampanjom i radijskim emisijama koje donose priče žrtava obiteljskog nasilja i pričama sa stručnjacima, psiholozima, socijalnim radnicima, predstavnicima sudstva ili predstavnicima nevladinih organizacija o torturama koje te žene prolaze i pričama o posljedicama na djecu koje donosi obiteljsko nasilje mislim da smo u ovom periodu napravili puno. Doprinjeli smo ako ništa da žrtve više ne šute nego da prijavljuju svako nasilje. Tvrdim da je ovaj broj pojačanog prijavljivanja obiteljskog nasilja upravo posljedica naših radijskih emisija”, kaže Željka Mihaljević.

Željka Mihaljević posebno naglašava i činjenicu da su se počele izricati i zatvorske kazne za počinioce krivičnog djela nasilja u obitelji. Tako da je do sada izrečeno 8 zatvorskih kazni, u tri slučaja izrečene su mjere pritvora. Međutim, problem nastaje kada počinilac ovog krivičnog djela izađe iz pritvora. Iz tog razloga Željka Mihaljević je zajedno sa uposlenicima radija Studio N pokrenula inicijativu da općinske vlasti neiskorištene općinske stanove ustupe na privremeno raspolaganje žrtvama obiteljskog nasilja.

“Međutim, moje osobno mišljenje je da zakonodavac treba izmijeniti zakon tako da imamo izmještanje nasilnika, a ne žrtava nasilja u obitelji. To je mnogo bolja opcija jer kako god okrenete odnosno kakvu god sankciju nasilniku izreknete bila ona novčana, a takve su najčešće, ona direktno ili indirektno utiče na obitelj odnosno na žrtve jer taj novac ide iz kućnog budžeta. Tako da se često događa da žrtve kada dođe do sudskog procesa odjendanput odustanu od prijave upravo zbog toga”, kaže Željka Mihaljević.

Zahvaljujući profesionalnom i privatnom angažmanu zaposlenika radija Studio N, nevladinih organizacija kao i zalaganju ministra rada zdravstva i socijalne skrbi dr. Darka Horvata formiran je i mobilni tim stručnih osoba na razini kantona koji će pružati pomoć  žrtvama nasilja u obitelji.

“Imate situaciju da u našoj županiji imate šest općina. Od tih šest općina samo Livno i Tomislavgrad imaju kompletne centre za socijalni rad. Znači da imaju socijalnog radnika, psihologa i prateće osoblje. Međutim, u općini Bosanko Grahovo uopće nemate centra za socijalni rad. U Glamoču imate centar za socijalni rad ali nemate socijalnog radnika. U Kupresu također imate centar za socijalni rad koji nema kadra, u Drvaru imate identičnu situaciju. I sad se postavlja pitanje ko će pomoći tim žrtvama koje žive u tim općinama. Zbog toga se javila potreba za formiranjem mobilnog tima u kojemu će biti socijalni radnici, pedagozi i defektolozi koji će pomagati djeci  jer zbog nasilja u obitelji djeca često znaju i ne govoriti. Takav slučaj smo zabilježili u Bosanskom Grahovu gdje je dijete nakon dvije godine rada sa njim uspjelo sklopiti prostu rečenicu, a doživjelo je da ga otac sa prvog sprata obiteljske kuće baci kroz prozor”.

Pored problematike nasilja u obitelji zaposlenici radio Studio N u okviru projekta “Koliko ih uvažavamo” bavi se problematikom prava djece sa posebnim potrebama. Andrea Pavić urednica i novinarka radija Studio N naglašava da djeca sa posebnim potrebama nisu imala nikakva prava prvenstveno jer roditelji djece ne žele da javno govore o svojoj djeci koja su drugačija.

“Nažalost, to je kod nas još uvijek tabu tema jer roditelji ne žele javno govoriti o svojem djetetu koje muca ili koje ne može samo sa šest-sedam godina otići na wc. Naš cilj je da promijenimo percepciju društva kroz ove radijske emisije i da društvo shvati da su ta djeca tu pored nas i da su vrijedna pažnje”, smatra Andrea Pavić. Ona također samatra da je najveći problem djece sa posebnim potrebama njihova izolacija.

“Prošle godine kada sam radila emisiju ušla sam u osnovnu školu u jedan razred u kojem je petero djece sa posebnim potrebama. Tu djecu doživljavaju kao “čudake”. Ta djeca ne mogu na veliki odmor ići sa ostalom djecom jer njih treba kontrolirati i posvetiti  im dodatnu pažnju.  Jednostavno toj djeci svih osam sati koliko su u školama treba poseban nadzor”.

Nedostatak sredstava kao i nedostatak kadra predstavljaju primarne probleme prilikom integracije djece sa posebnim potrebama u škole.

“Ukoliko želiš uključiti dijete u srednju školu i dalje bi trebao biti neko tko će pomagati toj djeci.  Kao npr.  osoba koja će sjediti kraj tog djeteta i pomagati mu jer te stvari ne može uraditi učenik koji je sa tim djetetom u razredu. On mora pratiti nastavu tako da integracija djece sa posebnim potrebama zahtjeva dosta kadra i sredstava ali upravo zahvaljujući radijskim emisijama situacija se sad popravlja”,  istakla je Andrea Pavić.

Radio Studio N također aktivno učestvuje u brojnim humanitarnim akcijama. Program radija možete slušati na frekvencijama 93,3 i 97,6 MHz ili putem internet www.radiostudion.com, a ukoliko želite prijaviti slučaj obiteljskog nasilja ili se želite informisati o pravima djece sa posebnim potrebama i ako  želite prijaviti bilo koje drugo kršenje ljudskih prava to možete učiniti pozivom na br. Tel: 034 200 949, 034 200 948 ili putem e-maila studio.n@tel.net.ba.

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 3.10.2013. u 07:52