Kada pravda pobeđuje, nema gubitnika: SPECIJALNI SUD ZA OVK

Dr. Sc. Husnija Bitić
Autor/ica 4.7.2017. u 11:10

Kada pravda pobeđuje, nema gubitnika: SPECIJALNI SUD ZA OVK

Foto: novosti.rs

Imajući u vidu da postoje mnoge optužbe za pojedine pripadnike OVK-a da se nisu pridržavali pravila Ženevskih konvencija iz 1949.g., da su počinili zločine, vlasti Srbije tvrde čak da ima i trgovine sa ljudskim organima, mada je iz najviše medicinske instance u Srbiji, VMA (Vojno-medicinska akademija), lekar patalog izjavio, da nije moguće, pod tim uslovima i na prostoru gde se rat vodio, da se vade organi, bezbedno transportuju i da budu uspešno presađivani.

Da bi se utvrdila prava istina ovih optužbi Savet Evrope je imenovao bivšeg javnog tužioca iz Švajcarske, da istražuje na terenu Kosova i Severne Albanije, šta se ustvari dešavalo tamo u toku ratnih događaja 1998-1999.g. Švajcarac, Dick Marty je podneo izvještaj Savetu Evrope 14. decembra 2010. kojeg je Savet Evrope usvojio u januaru 2011.g. Međutim, sada nastaje prava bura na Kosovu i Albaniji. Drvlje i kamenje na ovog čoveka, koji je samo izvršio zadatak koji se od njega tražio. Naravno, njegov izveštaj prema onome što smo iz štampe saznali, govori da postoje indicije da ima krivičnih dela od strane pojedinaca ili grupa i na strani OVK. Dick Marty je samo stavio na papir, to što je prikupio na terenu. Ali izveštaj još uvek ne znači da će neko biti optužen odnosno i osuđen. Do sudske odluke uvek postoji dugačak put, te na kraju krajeva, što tu ima loše, ako se neko izvede pred sud pravde? Pa zar nam ne trube svaki dan političari da su na čelu jedne pravne i demokratske države, gde vlada zakon i socijalna pravda? Ako smo za pravnu državu zašto se onda isti ti političari protive izveštaju kojeg je podneo gospodin Dick Marty?

Tadašnji vršilac dužnosti predsednika Repubike Kosova, gospodin Jakup Krasnići, izveštaj je nazvao rasističkim, dok je premijer (sada predesnik, Hashim Thaqi), zapretio da će podneti tužbu protiv Dicka Marty-a, gde će tražiti satisfakciju. Ništa blaži nije bio ni tadašnji Predesednik Vlade Albanije, Sali Berisha. Savet Evrope imenovao je američkog pravnika Dejvid Švendiman-a za glavnog tužioca Specijalnog suda za zločine OVK na Kosovu. Polako se strasti smiruju, niko ne podnosi tužbu protiv Dick Marty-a, tužioci počinju da rade svoj posao. Ali do podizanja eventualnih optužbi i početka suđenje osumnjičenima ima još mnogo da se uradi, mnogo prepreka da se otkloni.

Imajući u vidu da, dve međunarodne misije: UMNIK i EULEX nisu “položile ispit”, kao i to da je, na Kosovu teško obezbediti svedoke, to je u svoje vreme i Carla del Ponte istakla i da u svim sredinama ima tendencija da krivci ostaju neotkriveni, trebalo bi da se osniva Specijalni sud za OVK, ali sa sedištem van Kosova i sa stranim sudijama. Treba sada samo pronaći modalitet kako obezbediti sve to a da bude u skladu sa Ustavom Kosova?

Pokreće se inicijativa za promenu Ustava, usvajanjem amandmana kojima će se omogućiti donošenje Specijalnog zakona, za formiranje Specijalnog suda. Tako da Specijalni sud bude kosovski sud ali sa sedištem van Kosova i sa stranim sudijama. U početku mnogi su bili protiv, govorilo se da, to povređuje integritet republike, taj sud je direktno protiv albanske nacije, protiv OVK, da Evropa ima za cilj sataniziranja OVK, da se zadovolje zahtevi Srbije, Evropa daje podršku Srbiji, izveštaj Dick Marty-a sastavili su srpski tužoci u Beogradu i svakojakih drugih nebuloza. Da nije bilo političkih pretnji iz Bruxelessa i nekih obećanja, da je to, jedini put ka ukidanju viza za građane Kosova i sl. sigurno amandman na izmenu ustava ne bi prošao. No, ipak posle dugih rasprava uspelo je da se nekako obezbedi potrebna dvotrećinska većina glasova u Skuštini Kosova, te najzad sve prepreke su otklonjene. Na istoj sednici donosi se i odluka da, troškove odbrane optuženih pred Specijalnim sudom snosi Republika Kosovo.

Razumljivo je to, što se borcima daju priznanja, činovi, olakšice prilikom korišćenja zdravstvene zaštite pa i neka novčana primanja, ali da društvo snosi troškove za advokate optuženih smatramo da je nerazumno. Niko neće biti optužen zato što je uzeo pušku i otišao da ratuje, to je i obaveza svakog građanina. Niko nikada nije brojao ubijene naoružane protivnike, jer ako ti ne ubijaš, ubiće on tebe. Znači ako se držiš pravila rata nećeš nikada biti optužen. Ako je neko prekoračio ta pravila, ne vidim razloga zašto da se obavezuju svi poreski obveznici u plaćanju njihove odbrane? Niko još ne zna koliko će iznosti ti troškovi. Poučen ranijim iskustvima, kada su neki Kosovari odgovarali pred sudom u Hagu, oni su angažovali strane “poznate” advokate koji su naplaćivali debele honorare. Ako se ide tim putem, bojim se da ovi troškovi mogu biti i veći od budžeta Kosova.

Posle ovih izmena ostalo je samo da se pristupi izboru sudija za specijalni sud, koji je trebao početkom 2017.g., prve optužbe da obelodani.

Misija Eulex je početkom februara imenovala 19 sudija na listu međunarodnih sudija Specijalnog suda za ratne zločine OVK, među kojima su sudije koje će obavljati funkciju potpredsednika, kao i četiri sudije Specijalizovanog veća Ustavnog suda.

Glavni tužilac ovog ad hoc suda je kao što smo već rekli, američki pravnik Dejvid Švendimen, a tek nakon podizanja optužnica biće poznato ko će biti procesuiran pred sudom jer se istrage drže u najvećoj tajnosti.

Sud će, kako je ranije zvanično saopšteno “voditi sudske postupke o navodima koji proističu iz Izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta evrope od 7. januara 2011., a u kojem se iznose navodi o teškim prekograničnim i međunardonim krivičnim delima“.

Prvo optužbe nisu objavljene početkom 2017., kako je bilo predviđeno, jer se ispostavilo da Pravilnik koji reguliše vođenje sudskog postupka pred Specijalizovanim većima na svim nivoima, od veća Osnovnog suda, preko veća Apelacionog suda do veća Vrhovnog suda, reguliše dužnosti sudije za prethodni postupak, nije bio u saglasnosti sa Ustavom Kosova, trebalo je, da se to otkloni. Iz štampe smo ovih dana saznali, da je i ova prepreka najzad otklonjena, tako da ovih dana treba javnost da se upoznaje ko je osumnjičen odnosno optužen.

Kao što se vidi, dug je i težak put do pravde, a da li će pravda biti zadovoljena, ostaje da se nadamo, jer nada poslednja umire.

Da li je trebao ovako težak i dug put? Lično smatram da nije, nego nije postajalo dobre volje sredine za otkrivanje i gonjenje lica za koja se sumnja da su izvršili zločin. Zbog ove nespremnosti za saradnju sa organima gonjenja, da svako odgovara za ono što je učinio, ljaga pada na celu naciju. Kada se završe sudski postupci, bez obzira kako će se završavati, skinut će se teret koji generalno tereti Albance u celini. Sumnja da se među njima kriju ratni zločinci postaće prošlost. Kada se izvedu pred sud osumnjičeni, nacija kao celina osvetliti će obraz jer je očistila svoju sredinu.

Naravno da će, i za osumnjičene, kojima sada kao Damoklov mač stoji iznad glave optužba za ratni zločin, biti lakše. Ako su krivi, odslužit će odmerenu kaznu, ako se ne dokaže optužba, iz sudnice će izaći politički jači u političkom smislu. Kada pravda pobeđuje, nema gubitnika.

Dr. Sc. Husnija Bitić
Autor/ica 4.7.2017. u 11:10