Inzko: Hitno formirati Vijeća ministara BiH

Autor/ica 15.6.2011. u 05:02

Inzko: Hitno formirati Vijeća ministara BiH

Samo po sebi je jasno da organi BiH treba da implementiraju reforme iz Evropskog partnerstva i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jer će ove reforme poboljšati životne uslove čak i prije nego se ostvari puno članstvo u EU, rekao je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko, saopćeno je iz OHR-a.

– Zdrav razum nalaže da se organi vlasti trebaju usredsrediti na postizanje konsenzusa koji može omogućiti da se ove pozitivne stvari dogode, rekao je on, pozvavši građanske grupe da govore “jasno i snažno”, a građane i organe da “vode dijalog”.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU obratio se danas u Sarajevu na sjednici inicijative Građani za Evropu, koja okuplja eksperte iz organizacija civilnog društva i organe vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine u cilju razmatranja zakonodavnih prijedloga i drugih ključnih prioriteta koji će ubrzati proces integracije BiH u EU.

Današnji sastanak je bio posvećen sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Iako pola stanovništva BiH radi u ruralnim područjima, na poljoprivredno-prehrambeni sektor otpada samo deset posto BDP-a, a Bosna i Hercegovina je neto uvoznik hrane, rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU. To znači da postoji “ogroman potencijal” da se poboljša produktivnost i stvore nova i bolje plaćena radna mjesta.

On je rekao da se to može postići “uspostavljanjem moderne i efikasne institucionalne podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, pružanjem podrške investiranju unutar zemlje i efikasnim strategijama za marketing i izvoz i pripremanjem ovog sektora da apsorbuje tehničku i finansijsku pomoć EU, koja će rasti eksponencijalno kada BiH bude osigurala status kandidata za članstvo u EU”.

Inzko je rekao da je sada prevashodni prioritet da se oformi Vijeće ministara.

– Kada budu formirani organi vlasti bit će moguće rješavati ekonomsku krizu, koja traje isuviše dugo i koja je nanijela neizrecivu štetu bh. domaćinstvima, naglasio je.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU je rekao da je inicijativa Građani za Evropu omogućila da civilno društvo organima vlasti prezentira konkretne i ostvarive prijedloge.

– Ovaj građanski glas je glas koji novi organi vlasti moraju poštovati. On poziva na praktične reforme koje mogu izvesti Bosnu i Hercegovinu iz ekonomske krize i vratiti je na put ka Evropi, poručio je Inzko.

Autor/ica 15.6.2011. u 05:02