DOMINACIJA POLITIKE NA UNIVERZITETU

tačno.net
Autor/ica 20.4.2016. u 10:20

Izdvajamo

  • Da ste to uradii na jedan diskretan način ne bi bila narušena, tako potrebna i nužna akademska autonomija Univerziteta, ali bi bio zaustavljen proces serijske proizvodnje niskovrijednih „znanstvenika“ koji nisu sposobni odgovoriti ni na jedno pitanje koje se nameće pred moderni sistem obrazovanja i tehnološkog, ekonomskog i društvenog razvoja

Povezani članci

DOMINACIJA POLITIKE NA UNIVERZITETU

Foto: chasingdragons

Otvoreno pismo ministru obrazovanja USK

 

Razdvajanjem ovih funkcija, bile bi eliminirane brojne  poteškoće i problemi, bili bi amortizirani vanjski  politički utjecaji na Univerzitet, kao i utjecaji koji dolaze od  različitih jaransko-nepotističkih grupa unutar Univerziteta, gdje se odluke najčešće donose u porodičnim i  kumovsko-jaranskim krugovima, što ima izuzetno negativan utjecaj na rad Univerziteta. 

Poštovani Ministre,

Dobro je da ste napokon intervenirali  u rošomonijadu koja traje već dugi niz godina na Univerzitetu u Bihaću. Međutim, način vaše intervencije nisam siguran da je najbolji i najkorisniji za dalji razvoj Univerziteta i akademskih sloboda. Vašim poništavanjem odluka Upravnog odbora i Senata  Univerziteta, koja se odnosi na smjenu Rektora Univerziteta, unosi novi presedan koji može imati izuzetno teške posljedice po dalji razvoj naše akademske zajednice.  Pretpostaviti je da će ova vaša odluka utjecati da Upravni odbor i Senat Univerziteta ubuduće neće htjeti niti moći donositi nikakve odluke koje ne uživaju potporu Vlade USK odnosno potporu politike. Sa ovim Univerzitet dolazi pod potpunu kontrolu političkih stranaka. Sa ovim se otvaraju vrata velikom utjecaju politike na Univerzitet, što ovu ustanovu čini ranjivom i otvorenom za dalji utjecaj korupcije, kriminala, nepotizama…kao najvećim opterećenjima za akademsku zajednicu. Sa ovim postupkom delegitimiziraliste Senat i Upravni odbor Univerziteta i istovremeno ste doveli u nemogućnost Rektora da ostane na čelu Univerziteta sa čime je uveden pravni haos na ovoj ustanovi. Apsolutno pogrešan postupak sa izuzetno teškim posljedicama po dalji rad Univerziteta.

Ako ste već imali namjeru intervenirati u zoni autonomnosti Univerziteta, što je sasvim ispravno imajući u vidu tešku situaciju koja dugo traje, čini mi se da bi bilo mnogo bolje da ste svoje ovlasti iskoristili da sugerirate Senatu Univerziteta da definitivno kreira strategiju razvoja Univerziteta, u kojoj bi funkcije donošenja i izvršenja odluka bile odvojene jedna od druge. Razdvajanjem ovih funkcija, bile bi eliminirane brojne  poteškoće i problemi, bili bi amortizirani vanjski  politički utjecaji na Univerzitet, kao i utjecaji koji dolaze od  različitih jaransko-nepotističkih grupa unutar Univerziteta, gdje se odluke najčešće donose u porodičnim i  kumovsko-jaranskim krugovima, što ima izuzetno negativan utjecaj na rad Univerziteta.

Bilo bi efektnije da ste diskretno upozorili Senat Univerziteta na zastarjelost nastavnog program  koji se sa nepromjenjenom sadržinom primjenjuje više od 10 godina, što ima katastrofalne posljedice na generacije i generacije mladih ljudi koji ostaju van mogućnosti da dobiju adekvatno obrazovanje. Imali ste diskreciono pravo da upozorite Senat Univerziteta na odsustvo naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, na odsustvo povezanosti Univerziteta sa prominentnim stranim Univerzitetima, na pojavu plagiranja što se danas na Univerzitetu tretira kao prihvatljiva pojava.  Bilo bi dobro da ste se malo više zainteresirali o tome koji se kriteriji koriste za promicanje u viša zvanja nastavnika Univerziteta, da ste upozorili Senat Univerziteta na sve vidljiviju praksu marginaliziranja i odstranjivanja nastavnika iz nastavnog procesa koji su svoju afirmaciju postigli na međunarodnom planu. Imali ste i diskreciono pravo pitati Senat zašto nema programa Evropskih studija u poslijediplomskom nastavnom programu što je financirano od strane Federalnog ministarstva obrazovanja. Imali ste diskreciono pravo pitati Senat zašto je ukinut referentni međunarodni časopis sa međunarodnom redakcijom, zašto je blokiran rad istraživačkog Centra  za prevenciiju konflikta na Univerzitetu u Bihaću. Imali ste diskreciono pravo pitati Senat Univerziteta kako je moguće da se  titule doktora i magistra nauka steknu za svega nekoliko mjeseci, da se veliki broj doktorata brani  izvan očiju akademske javnosti. Mogli ste zatražiti informaciju od Senata kako je moguće da profesori koji su učestovali u plagiranju univerzitetskih udžbenika i znanstvenih radova budu promaknuti na poziciju dekana i prorektora na Univerzitetu u Bihaću.

Da ste to uradii na jedan diskretan način ne bi bila narušena, tako potrebna i nužna akademska autonomija Univerziteta, ali bi bio zaustavljen proces serijske proizvodnje niskovrijednih „znanstvenika“ koji nisu sposobni odgovoriti ni na jedno pitanje koje se nameće pred  moderni sistem obrazovanja i tehnološkog, ekonomskog i društvenog razvoja. Bio bi zaustavljen proces akademske dekadencije i akademskog kriminala, što je danas sasvim vidljivo na našem Univerzitetu.

Bilo bi dobro da ste priupitali Upravni odbor Univerziteta kako je i pod kojim uvjetima nabavljena tehnička oprema u okviru tzv. austrijskog kredita, zašto se ne implementira  ta oprema u procesu edukacije studenata na Univerzitetu i koliko to utiče na kvalitetu nastave i istraživanja na Univerzitetu. Bilo bi dobro da ste priupitali  Upravni odbor kolika je šteta nastala za Univerzitet zbog neizvršenja kolektivnih ugovora nastavnika Univerziteta i ko je odgovoran za pričinjenu štetu. Bilo bi dobro da ste se zainteresirali zašto su studenti Univerziteta u Bihaću prinuđeni da kupuju Index od Univerziteta po cijeni od 25 KM kad u knjižnici to mogu nabaviti za 10 KM. Možda bi bilo dobro da ste više informirani o tome na koji se način formira osobni dohodak rektora, prorektora, dekana, prodekana i šefova odsjeka, što enermno nadilazi svaku financijsku sposobnost Univerziteta. Bilo bi dobro da znate kakvog se znanstvenog profila angažiraju vanjski saradnici (profesori) na Univerzitetu u Bihaću, te da više znate o neracionalnosti angažiranja velikog broja vanjskih suradnika za iznimno mali broj studenata na određenim odsjecima pojedinih fakulteta, što bespotrebno opterećuje budžet Univerziteta.

Isto tako bilo bi dobro da ste diskretno pitali kako je moguće da je na čelu Sindikata  univerzitetskih nastavnika već više od 10 godina ista osoba koja više brine o zaštiti privatnih  interesa raznih  rektora i dekana  nego o interesu univerzitetskih nastavnika koji su zbog toga prinuđeni ostvarivanje svojih prava tražiti pred sudovima a ne u institucijama Univerziteta, što nanosi ogromnu materijalnu štetu i akademsku degradaciju Univerzitetu.

Da ste kojim slučajem ova i druga brojna pitanja postavili Rektoru, Senatu i Upravnom odboru Univerziteta, kada ste došli na funkciju Ministra obrazovanja, danas ne bi imali potrebu da zadirete u autonomnost Univerziteta na ovako drastičan način, sa čime ste otvorili širok prostor za djelovanje korupcije, nepotizma i kriminala… što bi moglo voditi definitivnom raspada Univerziteta, a što bi zasigurno bila velika i nedoknadiva šteta za budućnost ove regije.

 

Prof. Dr. Nedzad Bašić
Pravni fakultet
Univerzitet u Bihaću

tačno.net
Autor/ica 20.4.2016. u 10:20