Bože pomozi nam, jer nema ko drugi!

Autor/ica 12.7.2011. u 07:45

Bože pomozi nam, jer nema ko drugi!

Prije nekoliko mjeseci dobili smo dokument koji nam je na prvi pogled bio toliko strašan i nevjerovatan da smo odlučili da ga ne objavljujemo. Provjeravali smo i ispostavilo se da je ovo,što ćete upravo pročitati, nezvaničan pamflet koji je napisao član Senata univerziteta u Banjaluci a prema našim informacijama je još ostao u razmatranju kao dokument o borbi protiv korupcije na Univerzitetu. Ostali smo zatečeni pročitanim, ali činjenica da ovakav dokument postoji je zabrinjavajuće. U ovom trenutku nije ni bitno da li se radi o internoj šali unutar samog Univerziteta ili o zvaničnom dokumentu

 

 

Bili smo prvi  koji su tih dana pogledali taj ,,Akcioni plan za prevenciju korupcije na Univerzitetu u Banjoj Luci“. Valjda . Ostatku svijeta će tek biti predstavljen. Iza suludog plana stoji Senat Univerziteta u Banjaluci.

Promtno vam dostavljamo podatke iz ovog urnebesnog ludila koje se naziva ,,Akcionim planom“.

Tajne besrebrenog krsta

Na samom početku ,,Plana“ u tački I.2.6  stoji : ,,Preventivne mjere za sprovođenje akcionog plana su Pisana opomena, koju Senat izriče zaposlenom na Univerzitetu, oduzimanje besrebrenog krsta, koju Upravni odbor po preporuci Senata izriče organizacionoj jedinici, Javno objavljivanje Pisanog upozorenja ili Oduzimanje besrebrenog krsta i Pojedinačno objavljivanje upozorenja ili Oduzimanja besrebrenog krsta, koje provodi rektor.“

Štaa? Kakav besrebreni krst, bogovu ti majku. Pročitao sam još jednom, ali i dalje vidim da stoji besrebreni krst. Nego da ne bi ni sebe ni vas držao u neizvijesnosti, kreatori ,,Plana“ pojašnjavaju šta je na stvari:

,,  Besrebreni krst je znamenje koje simbolizuje suprotnost Judinom srebroljublju i putu kojem ono vodi kao i časti spasonosnog znamenja kome je dao čast Onaj od koga je svaka čast i na nebu i na zemlji. Upravni odbor ga dodjeljuje svim organizacionim jedinicama Univerziteta nakon usvajanja Akcionog plana.“

Prođoše mi kroz glavu vitezovi Templari, napola ošišani monasi, srednjevjekovne inkvizicije. Kakve to sve veze ima sa iskorijenjivanjem korupcije na Banjalučkom univerzitetu? Možda Juda zna? Uglavnom besrebreni krst se proteže kroz cijeli ,,Akcioni plan“.

Vizije, vizije imam!

Ovaj dio je toliko lud i naopak da ću vam ga u cjelosti citirati:

III. 3 Vizija Akcionog plana

,,Srpski seljaci oslobodili su Srbiju, stvorili državu i upravljali njome pola stoleća. Ako se zapitamo kako su nepismeni srpski kneževi mogli upravljati državom toliko vreme (od Karađorđa do Mihaila) na pragu moderne, pismene i kulturne Evrope,možemo samo jedan odgovor dati: požrtvovanjem i poštenjem. Da navedemo samo jedan klasičan primer: Setio se jednom knez Miloš svoga gazde Aksentija, kod koga je nekada služio, pa ga pozvao sebi u goste. Pošto su se pogostili i narazgovarali, uvede knez Aksentija u državnu haznu (blagajnu) i pokaza mu gomile državnog zlatnog i srebrnog novca . Pa reče Miloš Aksentiju (kao kušajući ga):

– Ti si meni mnogo valjao, gazda Aksentije. Evo sad i ja hoću tebe da nagradim. Uzmi od ovoga blaga koliko ti drago.

Gazda Aksentije poćuta, pa odreši svoju kesu i izvadi dva cvancika i baci na onu gomilu. Onda reče knezu: – Gospodaru, odatle se ne uzima, tu se dodaje.(1)

Svebogatstvo naše pravoslavne duhovne riznice može nas načiniti najčasnijim ili najposramljenijim narodom.Najčasniji ćemo biti ako se okrenemo njenom nepresuštvu svih dobara a najposramljeniji ako je se odreknemo. Zahvaljujući njoj, naši nepismeni preci su nam na ponos kroz vijekove pa i dalje od toga, a bez nje smo mi pismeni potomci na sramotu svojim precima. Odvojivši se od nje već smo želju da budemo pošteni zamijenili željom da budemo bogati te smo i spremnost na požrtvovanje zamijenili spremnošću na samougađanje.

Preduzimati „sekularne“ načine borbe za uspostavljanje duhovnih vrijednosti koje jedine mogu da iskorijene sve devijantne oblike ponašanja pa i korupciju je besmisleno jer „sekularne“ vrijednosti kao mjerilo svega vide materijalno bogatstvo a ne Boga. Ako želimo da izliječimo nevoljnika a ne da ga ubijemo i da ovaj Akcioni plan uistinu i dugoročno da rezultate, potrebno je sve što tkamo ponovo vezivati za nebo,odnosno u sve uključiti Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista kao mjerilo svega, u čijem prisustvu nema mjesta zlu i u čijem društvu se srebroljubivi ne zadržavaju dugo, putem promovisanja i propagiranja svetosavskih vrijednosti. Ovo bi bilo učinjeno organizovanjem svetosavskih akademija po uzoru na beogradski univerzitet, izgradljom kapele posvećene Svetom Savi koga su poštovali i voljeli svi narodi Balkana u kampusu Univerziteta po uzoru na Lomonosov ili na kampus u Sarajevu koji u centralnom dijelu ima džamiju.

1  Duhovni saveti, Sveti vladika Nikolaj Velimirović, Glas Crkve, strana 12.6

Univerza izgrađena na ljubavi Hristovoj jeste mnogo ljepše mjesto nego njena  projekcija bez Boga: Univerzitet u Banjoj Luci je na društvenoj ljestvici jedan od nezamjenljivih nosilaca i generatora vrijednosti u Republici Srpskoj. Međunarodni ugled uživa zahvaljujući doprinosu nauci koji kontinuirano daje baštineći, na svjetskom nivou, vrlo visoka dostignuća naučnika i prosvetitelja iz svog naroda. Poštenje, dobrota i marljivost su pored konkurentnog znanja i stručnosti glavni
razlozi zbog kojih poslodavci osjećaju nezmjerno povjerenje i održavaju potražnju za kadrovima koji su ovome naučeni kroz školovanje na Univerzitetu.

Radom utemeljenim na načelima prvog i najvećeg prosvetitelja srpskog naroda, profesori Univerziteta”

Dakle, poslije ovoga ili pomislite da je riječ o žešćoj zajebanciji ili su ziloti nakanili da zauzmu (još uvijek) sekularni Univerzitet. Kontaktirao sam, naravno, čalnove dotičnog Sentata koji su nam rekli da oni imaju svoju verziju ,, Akcionog plana”, samo im nije jasno koju to mi verziju imamo. Na moje pitanje, koliko verzija postoji, rečno mi je: ,,Pa samo jedna”!

Dobro rođaci.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske ne znaju najtačnije ko stoji iza ,,Akcionog plana”, mada bi kažu, trebali da stoje oni kao krovno Ministarstvo. Valjda će se dogovoriti do kraja ove sedmice. Što se tiče pak, Vladike Nikolaja, srebroljubaca, svetosavaca i ostalih letećih balvana, kao po običaju u Ministarstvu, nisu informisani. Oni nisu, ali, eto, mi jesmo.

Ovaj akcioni plan je dostavljen: Svim dekanima fakulteta i akdemija, Upravnom odboru, Studentskom parlamentu, svim sekretarima i rektoru Univerziteta Stanku Staniću.

Na svima njima je da se izjasne u najkraćem vremenu i podvrde autentičnost ovog ,,dokumenta”. Ili da urade slijedeće. Nalože istragu gdje bi se trebalo objelodaniti ko stoji iza ove budalaštine i za čije pare je sprovedena. Demantuju sve klerikalne i ksenofobične izjave u ,,Akcionom planu” i zauzmu zajednički stav u vezi sa ovim incidentom.

Jer, ako je istina da je ovakav ,,Plan” vjerodostojan, to je skandal.

Sa druge strane, ako se ne otkriju vinovnici ove sulde zavrzlame, moramo se zapitati najozbiljnije ko to i sa kojim pravom može da se poigrava sa studentima. Do sada su to činili svi, koliko vidim.

Čitav plan možete pročitati ovdje

tekst prenosimo sa portala buka

Autor/ica 12.7.2011. u 07:45