Bosanski jezik protiv „šagoljice„ i „gatalice„

tačno.net
Autor/ica 18.8.2013. u 08:53

Bosanski jezik protiv „šagoljice„ i „gatalice„

Poštovani i dragi moji Bošnjaci, ovaj članak isključivo posvećujem vama, kao iskreno hrabrom i poštenom narodu, sa kojim sam živio i proveo najljepše moje mladalačke dane u našem Sarajevu.

Piše: Mr Milan Jovičić, dipl.ing.el.

Samo iskusni i visoko obrazovani čovjek, kojem miljeu i sam pripadam, kao odličan učenik sarajevske elitne gimnazije mogao sam spoznati i sve dobre i loše naše sudbonosne prilike i recidive pogrešnih shvatanja i naših odnosa i ponašanja.

Nisam jezikoslovac i neki poznavalac značaja i dobrih jezičkih primjenjenih sadržaja i naših svakodnevnih primjena. Učili smo srpsko-hrvatski jezik ili kako je u našim školskim dnevnicima stajalo SH jezik, sa ocjenama i nedovoljnim spoznajama suštine sveukupnog značenja istoga. Međutim, sva događanja u nedavnoj prošlosti, kao i ishodi naše sumanute ideološke zablude, osvjestili su nas i ukazali su nam na sve recidive ove nakaradne prošlosti u kojoj smo živjeli, sa zabludama, sa idolima i idealima, tako lažnim i neprincipijelnim, što će nam i istorija lijepo prezentirati.

Kao odlični gimnzijalac elitne sarajevske gimnazije, sjećam se, u šestom razredu sam u Univerzitetskoj biblioteci tadašnje vijećnice spremao moj referat iz toga istoga SH jezika, o Gorskom vijencu poznatoga Njegoša, ali sada priznajem da nisam bio niti svjestan kakav je bol i tugu svojim stavovima i mišljenjima nanio i vama, mojim dragim Muslimanima ili Bošnjacima, ili često svrstavanim pod imenom poturica i ostaloga što je svrstavano u takav domen razmišljanja.

Međutim, sva  dešavanja iz nedavne gnusne i ratne prošlosti, ukazuju nam na sve i prije ratne, kao i ratne i postratne događaje, da smo istinski živjeli u velikim zabludama i poremećenog uma.

Danas nam ne dozvoljavaju da se koristimo našim istinskim i izvornim Bosanskim jezikom, jer smo tako u startu koristili neki SH jezik i potiskivali nepravedno, naše dobre i uvažene Muslimane i Bošnjake, kao i naš jedan i jedini Bosanski jezik.

Došli su do izražaja jezici, poput „šagoljice„ i „ gatalice„ da bi nam se totalno zamaglio i eliminisao naš Bosanski jezik.

Ovih dana je konačno trebala biti sahranjena „šagoljica„ sa njenim kreatorom i tvorcem, pokojnim Smiljkom Šagoljem. Međutim, kako nam stara latinska nalaže „De mortius nihil bene“ / o mrtvima samo dobro / ne možemo mi sudionici i suvremenici tako gnusnih agresorskih događanja u  ovome gradu Mostaru, a da se ne sjećamo i ne zaboravljamo tako gnusne, ratnouškačke i velikohrvatske izvještaje  ovoga kvazi novinara, sa takvim lažima i dezinformacijama Gebelsovog karaktera, prema ideologiji i preporukama svoga Poglavnika. Žalosna je činjenica, da je isti tvorac „šagoljice„ obrazovao i generacije, koje neće godinama ni pod jednim krovom zajedničkih obrazovnoh institucija donijeti dobro mlađim generacijama, jer im je u krvi i osnovi njihovih razmišljanja velikonacionalizam i mržnja prema različitostima zajedničkog suživota. Neka mu je laka ova napaćena zemlja u nedoživljenom stolnom gradu Mostaru, jer ga je lijepa njegova domovina sa Poglavnikom pogrešno odgojila i vaspitala.

Međutim, kako živi pišu istoriju, sa nestankom „šagoljice„ mora da nas zabrine i „ gatalica„ kao velikosrpski nacionalistički jezik, koji se propagira na talasima radija Republike Srpske iz svakodnevnih izvještaja, njenoga tvorca Veselina Gatala. Ova gatalica, kao izvorište agresorske ideologije njihovog Vožda, kao i njihovih mentora dodikovštine i vjerskih klero nacionalističkih elemenata, sa podrškom i plaštom Crkvenih vjerskodostojnika u gradu Mostaru. Nije potrebno biti dovoljno mudar i pametan, već je dovoljno poslušati izvještaje ovoga velikosrpskoga nacionaliste na talasima radija Republike Srpske i shvatiti svu mržnju prema islamskom i našem komšijskom bošnjačkom okruženju u ovome našem zajedničkom gradu Mostaru. Činjenice koje ukazuju na ovu konstataciju, su sasvim dovoljne da se odmah uoči mržnja prema našim komšijama Bošnjacima i ovome narodu. Dovoljno je samo pročitati njegove nazive za iskreno poštene Srbe u ovome gradu, sa završnim riječima na kraju imena tzv. „oglu„ kao Ratkooglu, Željkooglu i dr. Ili sa gnusnim lažima da se na proslavi našega najvećega praznika Božića, pojavljuju samo hodže, bez popova i sl. Takvi popovi, nacionalisti, koji sa svojim Vladikom dijeli srpski korpus na dodikovce i rezervne Srbe, nama i ovome gradu Mostaru  nisu potrebni.

Njihova „Prosvjeta„ kao nasilni i ilegalni stvoreni guslarski projekat u ovome gradu, kao slijedbenik dodjele odlikovanja svome psihijatru na Palama, a sadašnjem stanovniku iz Haga, ne može istinski da egzistira u ovome iskonskom zajedničkom gradu Mostaru, a vrijednosti vodoinstalatera, kojeg famozni gatalac spominje, istinski je ljudski i srpski predstavnik i veća vrijednost od propaloga studenta i gatalice, guslara i kvazipisca sa gatalicom i sličnom „šagoljicom„.

Svi predstavnici ovoga velikosrpskoga nebeskoga naroda, iako su u uzvišici iznad Mostara, prema iskustvima svoga Vožda i njegove sudbine, od Gazimehstana i Kosova do ovoga grada, moraju konačno da se spuste na zemlju i da shvate svu pogubnost njihove ideologije, njihovoga odnosa i ponašanja u ovome gradu, jer ništa nije dugovječno i neprepoznatljivo ovim čuvenim mostarskim liskama.

Dakle, oslobodimo se konačno i „šagoljice„ i „gatalice„ i dozvolite da se  u našoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini isključivo služimo našim divnim izvornim i iskonskim Bosanskim jezikom.

tačno.net
Autor/ica 18.8.2013. u 08:53