Bez naknada za prevoz ostali brojni rukovodeći državni službenici

tačno.net
Autor/ica 8.1.2014. u 11:30

Bez naknada za prevoz ostali brojni rukovodeći državni službenici

Ostvarena ušteda u Parlamentarnoj skupštini BiH otišla na naknade novim uposlenicima…

Piše: Almir Terzić, Buka

Akcija Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od sredine prošle godine na suzbijanju zloupotrebe mjesta prebivališta radi ostvarivanja naknada za troškove prevoza iako su sa ranijeg spiska uklonjene čak 24 osobe, za još pet utvrđeno da im mjesto stanovanja nije ono kako su ranije tvrdili te im utvrđena nova visina stvarnih prava, a jedna sama otišla nakon izbora na novu dužnost: Aljoša Čampara na mjesto dogradonačelnika Sarajeva (u PS BiH kao savjetnik primao naknadu za gradsku kartu u iznosu od 53 KM) nije donijela značajne finansijske uštede.

Umjesto 17.013,88 KM koliko je mjesečno trošila Parlamentarna skupština BiH za naknade za prevoz (podaci za mart 2013. godine) one su smanjene na 15.786,24 KM (podaci za decembar 2013. godine). Ukupna finansijska ušteda tako je simboličnih 1.227,64 KM na mjesečnom nivou.

Razlog toga je što je u međuvremenu došlo do novog upošljavanja u Parlamentarnoj skupštini BiH te je većina razlike sredstava koja se trebala ostvariti uvođenjem više reda otišla na njihove naknade za prevoz.

Tako Sadik Ahmetović kao novi savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH Sulejmana Tihića (SDA) ostvaruje pravo na naknadu za vikend karte na relaciji Sarajevo – Sarebrenica u iznosu od 196 KM.

Novi sekretar Predstavničkog doma PS BiH Dragoljub Reljić kojeg je na tu dužnost predložio SNSD umjesto smjenjenog Bojana Ninkovića (bio na toj poziciji do novembra 2013. u ime SDS-a) ostvaruje naknadu za vikend kartu na relaciji Sarajevo – Zvornik u iznosu od 184 KM.

Istovremeno novi sekretar Komisije za budžet i finansije Doma naroda PS BiH Robet Vidović koristi naknadu za vikend kartu na relaciji Sarajevo – Ljubuški u iznosu od 192 KM.

S obzirom da je naveden pod stavkom vikend karte jasno je da Ahmetović, smijenjeni ministar sigurnosti BiH nakon što je iskoristio i pravo na jednogodišnje primanje plaće poslije “isteka mandata” je sada prijavljen i za naknadu za odvojeni život u mjesečnom iznosu od 300 KM i naknadu za smještaj do 475 KM mjesečno. Iste naknade shodno statusu pripadaju i Reljiću i Vidoviću.

Na novom spisku kao uposlenica je i Maja Jolović čija mjesečna karta na relaciji Sokolac – Podromanija – Sarajevo košta 246,40 KM, a dodati su i Ivan Stanković i Predrag Trapara (radio i ranije ali nije koristio naknadu za prevoz) koji dobivaju po 53 KM za mjesečnu naknadu za gradski prevoz.

BUKA donosi spisak uposlenika Parlamentarne skupštine BiH koji su nakon zahtjeva za dostavljanjem nove dokumentacije ostali bez prava na naknade za prevoz (usporedba spiska od marta i decembra 2013. godine).

Bez naknade je tako ostala Sonja Vrcić, šefica Odjela za dokumentaciju i informacije koja je ranije mjesečno dobivala 352 KM na ime prevoza na relaciji Konjic – Sarajevo.

Na spisku više nema ni vozača Mladena Neškovića (radio u kabinetu smjenjenog predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH Ognjena Tadića iz SDS-a) koji je mjesečno na ime naknade na relaciji Pale – Sarajevo dobivao 178,64 KM.

Ipak, najviše je onih koji su nakon provjera izgubili pravo na korištenje naknade za gradski prevoz u mjesečnom iznosu od 53 KM, njih čak 22.

Interesantno je da se radi uglavnom o rukovodećim državnim službenicima. Među njima su: Zijad Hasić, sekretar Ustavnopravne komisije Doma naroda PS BiH, Merdžana Iglica, sekretar Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PS BiH, Ahmed Jalovčić, sekratar Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PS BiH, Lejla Tafro – Sefić, rukovodilac Informaciono-dokumentacionog sektora, Lejla Nuhodžić, šef Odjela za prevođenje i lektorisanje, Zlatko Vukmirović, rukovodilac Sektora za odnose sa javnošću, Rasim Šećerović, šef Odjela pisarnice, te Edina Adilović, voditelj Sektora za informacijske tehnologije, kao i Sena Bajraktarević, rukovodilac Istraživačkog sektora.

I brojni državni službenici više nisu na spisku za korištenje prava na naknadu za gradski prevoz: Branislava Vignjević, stručna savjetnica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, izbjeglice, azil i etiku PS BiH, Željko Grubešić, stručni savjetnik Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost PS BiH, Anita Pinto – Stanišić, stručna savjetnica za programiranje i projektovanje, Medina Delalić, stručna savjetnica za informisanje, Dženana Leper, stručna saradnica za bilateralne odnose, Senaida Bešlagić, stručna saradnica za protokol, Žaklina Andrijević Karić, bibliotekar – informator kao i Amila Žujo, prevodilac.

Među onim koji više nisu na spisku kao korisnici prava na naknadu za gradski prevoz u mjesečnom iznosu od 53 KM je i nekoliko namještenika: Julija Milinović, blagajnica, Duško Maslaša, administrativno tehnički radnik i Amir Šutrović vozač, ali i Zinaida Sarač.

Posebno interesantan slučaj je onih pet zaposlenika Parlamentarne skupštine BiH za koje je utvrđeno da im je također ranija dokumentacija bila neodgovarajuća.

Tako je za šeficu Odjela protokola Jadranku Radović (Korać) i Nedima Velića, referenta za obračun plata i naknada na novom spisku utvrđeno da imaju pravo na mjesečnu naknadu za gradski prevoz u visini od 53 KM. Ranije su oboje na ime naknade za prevoz  na relaciji Fojnica – Sarajevo dobivali mjesečni iznos od 308,80 KM.

Slično je i u slučaju Faruka Zukića, referenta za nabavke. I njemu je odobreno pravo na mjesečnu naknadu za korištenje gradskog prevoza u iznosu od 53 KM, a ranije je na ime prevoza na posao dobivao mjesečni iznos od 334,30 KM jer je tvrdio da koristi relaciju Zenica – Sarajevo.

Administrativno tehnička saradnica Milena Likokur ranije je dobivala na ime naknade za prevoz na relaciji Pale – Sarajevo mjesečni iznos od 178,64 KM, a na osnovu nove dokumentacije odobreno joj je korištenje vikend karte na relaciji Bileća – Sarajevo u iznosu od 176 KM.

Za administrativno tehničkog saradnika Branislava Ćodu koji je ranije koristio naknadu za prevoz na relaciji Mokro – Sarajevo u mjesečnom iznosu od 141 KM, na osnovu nove dokumentacije utvrđena je relacija Pale – Sarajevo i on sada dobiva mjesečni iznos od 178,64 KM.

Tako je spisak uposlenih u Parlamentarnoj skupštini BiH koji koriste pravo na naknadu za troškove prevoza sa ranijih 155 smanjen na 135.

Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Ferid Buljubašić ranije je tvrdio kako će posredstvom policijskih organa (navodno cijeli slučaj istražuje Agencija za istrage i zaštitu – SIPA) utvrditi činjenično stanje i zaustaviti zloupotrebu prebivališta uposlenika tog zakonodavnog tijela.

Ostaje pitanje međutim, šta će biti sa onim koji su na osnovu naknada za troškove prevoza u proteklom periodu mjesecima i godinama potkradali instituciju u kojoj rade – Parlamentarnu skupštinu BiH?

tačno.net
Autor/ica 8.1.2014. u 11:30