Balkan u raljama etničkog nacionalizma

Edin Osmančević
Autor/ica 13.10.2017. u 09:53

Izdvajamo

  • Mediji, policija, pravosuđe danas su instrumenti zaštite etničkog nacionalizma. Duboka su socijalna raslojavanja u kojima se stvaraju tzv ”elite” čiji se status količinom novca u vlastitim džepovima. Elite se polako pretvaraju u gospodare smrti i života najamnika, 1,8 miliona građana čija egzistencija je uslovljena veličinom budžetskog kolača namjenjenim za njihovu egzistencijalnu konzumaciju. Sistem je poklopljen ”provjerenim stranačkim kadrom” koji s vremena na vrijeme građanima baci kosku, da (se) je mogu oglođati.

Povezani članci

Balkan u raljama etničkog nacionalizma

Foto: BMI Research

Etnički nacionalizmi se hrane na principima straha i prijetnji kod običnih građana ali se lideri nacionalizama jako dobro razumiju. Oni surađuju beskompromisno hraneći, podržavajući i uslovljavajući jedan drugog

Sredinom  1980ih  etnički nacionalizam je doživio svoju kulminaciju na prostoru Balkana, a posebno države Bosne i Hercegovine. Sukobi političara SKJ i akademskih zajednica su vješto prenesna na građane čineci ih predmetom kontinuiranog procesa manipulacija. Da se razumijemo etnički nacionalizam je star kao i najstariji ljudski zanat i i po karakteru mu identičan. U njemu nikada nije bilo mjesta za minoritete. Ili si dio etnosa prisiljen da mu se prilagođavaš, ili asimilaraš, ili te u najgorem slučaju više tamo ”nema”.  Strategija homogeniziranih etničkih korpusa je uvijek palila na ovim postorima. Dok su druge postkomunističke države Istočnoevropskog bloka polovinom osamdeset uspjele da prevaziđu i iza sebe ostave ostatke komunizma, uglavnom  mirnim putem i umjerenom politikom bez krvavih sukoba, u zemljama bivše Jugoslavije je etnički nacionalizam postao dominantan i ispunio vakum nastao nakon pada komunizma, te svoj vrhunac našao u krvavom sukobu, etničkom čišćenju i genocidu.

Zašto poslije toliko godina građani država nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije odbacuju racionalnost, zdrav razum i logiku svjesno prihvatajući  igru podanika prijetnji i strahova? Zarobljeni svojom prošlošću  u okovima  doživotnog zatvorenika, oktraisanog dejtonskim ustavnim uređenjem, zabavljeni su sami sa sobom.  Kletva nad svim drugim kletvama, da bog da se sam sa sobom zabavio! Uspomene na ratna stradanja, strasne ratne zločine i genocid iz Drugog svijetskog rata kao poslednjeg rata u BiH  su bez sumnje izvori šok-strahova  na kojima današnja politikčka oligarhija na ovim prostorima zasniva svoju opstojnost. Takve politike nisu ništa novo i poznato je da su i dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka fašistički pokreti značajno iskoristili ovakve strategije. Treći Rajh  je svoju strategiju zasnivao na židovskoj konspiraciji protiv njemačkog naroda. U Italiji su fašisti plašili narod avetima komunizma koji visi u zraku. U današnjoj Evropi pokušavaju ultra desničari da pridobiju glasove predstavljajući islam kao prijetnju evropskoj kulturi.

I dok su samoosvješćeni Nijemci i Italijani poslije Drugog svijetskog rata uspijeli da prevaziđu zablude  iracionalnih ideologija koje su ih gurale svjesno u smrt zarad fašističkih ideja, prostor Balkana ostaje i dalje zona sumraka u kojoj njeni građani ostaju zarobljenici politikama etničkih nacionalizama.

Narod nikada nije prošao kroz istinsku šok –terapiju, koja će ga izvući iz zombi stanja! Nije ni mogao jer sa njima nikada nije ni bilo zdravih ”doktora” koji uprkos dijagnozi nisu ponudili tretman ozdravljenja! Današnji cjelokupni društveno-politički i ustavni sistem je zasnovan na principu očuvanja status-quo stanja u kome je glavno geslo da se ”ako bogda i inšala” ništa ne mijenja. Da, ući ćemo u Europsku uniju samo ko zna kada jer nam se ne žuri! A zašto bi nam se i žurilo kad moramo reformisati pravosuđe, a bogami živ neću u zatvor!

Mediji, policija, pravosuđe danas su instrumenti zaštite etničkog nacionalizma. Duboka su socijalna  raslojavanja u kojima se stvaraju tzv ”elite” čiji se status količinom novca u vlastitim džepovima. Elite se polako pretvaraju u gospodare smrti i života najamnika, 1,8 miliona građana čija egzistencija je  uslovljena veličinom budžetskog kolača namjenjenim za njihovu egzistencijalnu konzumaciju. Sistem je poklopljen ”provjerenim stranačkim kadrom” koji s vremena na vrijeme građanima baci kosku, da (se) je mogu oglođati.

Najsviježiji primjer ”podgrijavnja etnonacionalnih strasti” je instrukcija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo upućena svim školama u kojima se nalaže provođenje ankete kod roditelja djece kako bi se upotrebljavao samo jedan od zvaničnih jezika u BiH, dakle ili bosanski, ili hrvatski ili srpski jezik. Umjesto da škola bude mjesto spajanje djece od njih se prave politički slučajevi osuđeni da se već na početku života uče na međusobne podjele. Da li se neko iz nadležnog ministarstva upitao što se događa u glavicama malih đaka kad ih izbor jezičke pripadnosti istovremeno grupira u etnonacionalne torove učeći ih da sve probleme koje budu riješavali identifikuju i sortiraju shodno bosanskom, srpskom i hrvatskom predznaku? Još jedan blef  SDA stranke koji tjera vodu na Dodikov i Čovićev mlin!  Narod treba držati zagrijan da se ”ne zaboravi i da se previše ne opusti” jer tada, može bit, da počne razmišljati svojom glavom!.

Bosansko pravosuđe zabilo je glavu u pijesak po pitanju protivustavnog referenduma održanog u manjem BiH entitetu a u vezi dana RS-a. O izvještaju glavnog revizora manjeg BiH entiteta u kojima je konstatovan gubitak od 170 miliona KM malo ko  još govori,  a još  manje se koga  tiče! Opet će Dodik kad mu bude trebalo pozvati Sarajevo u pomoć  kako bi mu Koalicija Domovina  (Bakir i Fahro) dala podršku. Ono što je bilo juče, bajato je danas! Za to vrijeme neprimjećeno prolazi suđenje Kemali Čauševiću, bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje za višemilionsku pljačku! Sve u stilu tresla se gora rodio se miš!

Kad mladi čovjek napušta svoju domovinu, lideri etničkih nacionalizama će vam stručno objasniti da se broj nezaposlenih na biroima za nezaposlene smanjio.  Kada se bruto-nacionalni prihod poveća vješto će se zaobići transakcije i doznake iz inostranstva koje dijaspora šalje, jer istinskog organskog razvoja nema. I svima nam je bolji jer kako kaže premijer RS-a duže živimo!

Etnički nacionalizmi se hrane na principima straha i prijetnji kod običnih građana ali se lideri nacionalizama jako dobro razumiju. Oni surađuju beskompromisno hraneći, podržavajući i uslovljavajući jedan drugog.

Edin Osmančević
Autor/ica 13.10.2017. u 09:53