Rasizam, fašizam, surovost

Gradimir Gojer
Autor/ica 29.12.2019. u 14:43

Rasizam, fašizam, surovost

Vijesti što dopiru iz Amerike o tri antisemitska zločina u prethodnih dvadeset četiri sata u New Yorku, ponovo iskazuju porast fašizacije u svijetu.

Fašisti se ponovo bez kucanja na vrata najsurovije obračunavaju sa obiteljima mirnih Židova i to u kući rabina na veliki praznik Hanuka.

Piše: Gradimir Gojer

To je vijest koja je sledila krv u žilama svih normalnih ljudi u svijetu. Međutim, nevjerojatno je koliko neosjetljivosti svi zajedno pokazujemo za nimalo slučajne zločine nad Židovima. A ti zločini su znak, jasan signal, jer fašizam je u principu sa svojim krvavim tragovima i rasnom ideologijom kretao upravo od zločina nad tim stradalničkim narodom. Pipci zloguke fašizacije svugdje su, nažalost, i oko nas, treba samo pažljivo osmotriti okruženje pa konstatirati  sulude marševe klerofašista koji se ne mire sa postojećim dominantnim željama stanovnika naše planete da žive u miru.

Rasizam deriviran u jasne pojavne oblike fašizma sve je nasrtljiviji, a nažalost i sve suroviji. Prvi su u prošlosti njegovim žrtvama bili Židovi da bi se rasna, vjerska i svaka druga vrsta mržnje pretvarala u masovne pogrome i neviđena stradanja i bol.

Zato pred tom surovošću ne smijemo pribjegavati logici: to je daleko od nas, valjda to neće pogoditi i nas. Danas Židovi a sutra tko zna tko drugi?

Taj užasni korov koji je teško iskorijeniti prijeti planeti. A mi smo valjda dio te planete.

Sutra će biti kasno, zato krenimo u žestoki obračun s rasizmom, s fašizmom, s svim oblicima nečovještva!

Prvi korak morao bi biti borba za zabranu govora mržnje u masovnim medijima, koji su u ime slobode govora ili u ime zločinačkih ciljeva moćnih grupa prepuni najmorbidnijih izliva ksenofobije i svake druge vrste mržnje.

Uvođenje zakona sa većim konsekvencama za poziv na zločine motivisane vjerskom, rasnom, etničkom ili kakvom drugom homofobnom mržnjom mogu takođe smanjiti broj krivičnih dela.

Obrazovanje mladih od dječjeg vrtića do univerziteta na kojima bi se morao uvesti predmet iz demokracije i ljudskih prava, kao i osvještavanje konzumenata masovnih medija da su svi ljudi jednaki, sigurno bi postiglo željeni cilj.

Ali, pitanje je koliko je vlasnicima masovnih medija u interesu takvo osvještavanje? Zapravo, za koga oni rade i šta im donosi profit?

Gradimir Gojer
Autor/ica 29.12.2019. u 14:43