Kriminal u bugojanskom lovačkom društvu u fokusu Tužilaštva: Godinama ovjeravali dokumente za nabavku oružja sa lažnim pečatom

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 8.4.2019. u 10:24

Kriminal u bugojanskom lovačkom društvu u fokusu Tužilaštva: Godinama ovjeravali dokumente za nabavku oružja sa lažnim pečatom

Lovačko društvo „Bugojno“ 2015. godine mijenja naziv u Lovačko društvo „Koprivnica“ Bugojno. Ovaj podatak ne bi bio sporan da su odgovorna lica ovog društva pokrenula proces promjene naziva kod nadležnih tijela. Međutim, u periodu od 2015. godine pa do kraja 2018. godine rukovodni organi izdavali su uvjerenja za nabavku lovačkog oružja, upis članarine te izdavali dokumente ovjerene pečatom društva koje u tom trenutku nije postojalo.

Član lovačkog društva „Bugojno“ od 1978. godine Seid Čolić je zbog krivotvorenja isprava, lažnog predstavljanja, kršenja Krivičnog zakona FBIH i Zakona o lovstvu FBIH te pokušaja utjecaja na istragu početkom 2018. godine, Tužilaštvu SBK podnio prijavu protiv Sekretara Mehmeda Hadžibegovića te predsjednika LD „Bugojno/Koprivnica“ Mustafe Bašića.

Bašić i Hadžibegović su godinama izvlačili pare iz društva

Prema riječima Čolića u februaru 2018. godine tražio je odobrenje za lov od sekretara društva Mehmeda Hadžibegovića. Nakon što je Hadžibegović to odbio iz nepoznatih razloga predsjednik Mustafa Bašić izvršio je pritisak na tijela udruženja te iz lovačkog društva izbacio Čolića i još 9 njegovih prijatelja mimo statuta i pravilnika.

„Rekao sam da to neću poštovati i da ću izaći u lov jer ne može neko svoju samovolju prosipati. Ja do sad nisam nikad kažnjavan, niti sam imao disciplinske odgovornosti. Član sam 40 godina i zbog čega bi neko samovolju provodio na meni. Nakon te odluke ja sam otišao kod sekretara i tražio statut da vidim zbog čega sam ja isključen i on mi nije dao statut na uvid. Ja sam nakon toga bio primoran tražiti kopiju statuta od Ministarstva pravosuđa SBK gdje sam dobio akt od 29.8.2018. da LD Koprivnica uopšte ne postoji.“

Dopis Ministarstva pravosuđa i uprave SBK

Čolić naglašava da je Bašić 2015. godine izvršio preimenovanje LD „Bugojno“ u LD „Koprivnica“ Bugojno, napravio pečate te tri godine radio nezakonito. Čolićeve navode potvrdila je i Federalna uprava za inspekcijske poslove koja je tek u četvrtom navratu izvršila inspekcijski nadzor.

„Semira Osmanagić federalni inspektor tek četvrti put nakon mojih insistiranja i insistiranja ministra Šemsudina Dedića vrši inspekcijski nadzor te pravi zapisnik o nelegalnostima u okviru Lovačkog društva. Zapisnik je potvrdio ono što ja govorim. Bašić i Hadžibegović su se lažno predstavljali, sa nevažećim pečatom su ovjerili više stotina dokumenata, izdavali su lažna i krivotvorena uvjerenja za nabavku lovačkog oružja, ljudima udarali pečate nelegalnog udruženja umjesto markica u članskim iskaznicama i vršili malverzacije sa novcem.„

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

Razloge zbog kojih je federalni inspektor tek četvrti put uradio zapisnik Čolić vidi u informaciji da su Mustafa Bašić, Muhamed Hodžić glavni federalni inspektor za šumarstvo ujedno i predsjednik Saveza lovačkih udruženja BIH i Semira Osmanagić federalni inspektor u dobrim prijateljskim odnosima.

„Obzirom da sam ja penzionisani radnik policije upozoren sam od pojedinaca da su Bašić, Osmanagić i Muhamed Hodžić kolege sa fakulteta. Ja sam kontaktirao telefonom  Muhameda Hodžića i Semiru Osmanagić i upozorio ih na nezakonitosti u radu gdje sam rekao da neću stati. Meni je Muhamed rekao da to nije tako i da će sve biti urađeno u skladu sa zakonom. Međutim  znao sam da Bašić uklanja tragove krivičnog djela i tražio sam da inspektor zabrani pristup dokumentaciji sekretaru i predsjedniku Bašiću. Hodžić je rekao da će to uraditi da bi kad je Semira Osmanagić došla meni rekla da to neće uraditi.“

Seid Čolić/ foto: tacno.net

Prema riječima Čolića od finansijske policije koja je također izvršila nadzor rada LD „Bugojno“/LD „Koprivnica“ u decembru 2018. godine sakriveni su dokumenti o dnevnim odobrenjima za lov.

„Pare su se izvlačile i na dnevnim odobrenjima za lov. Radi se o tri marke. U  izvještaju imaju podaci za 2017. i 2018. godinu. Tako je za 2017. prikazano 1328 KM. Međutim tu se radi preko 20 izlazaka u lov u toku lovne sezone, plus lov na srndaća koji se lovi od 6. mjeseca do završetka odstrela. Bašić je u jednom članku naveo da lovačko društvo Bugojno broji 363 člana.  Pa kad pomnožite sa 3 marke to izađe oko 25 000 KM. Znači predsjedništvo sa predsjednikom skupštine Ismetom Hadžibegovićem sa predsjednikom Mustafom Bašićem, zamjenikom Nedžadom Haračićem i sekretarom Mehmedom Hadžibegovićem prisvojilo je oko 23 000 KM. Ovo su cifre bez takse gostiju i odstrelne takse. 2018. god. je prikazano 2940 KM. Od finansijske inspekcije su sakrivena sva odobrenja koja su izdana i to nisu dali na uvid jer nisu nađeni. Na upit finansijske policije da donesu odobrenja nema ni jednog. Zbog toga sam ja insistirao kod federalnog inspektora da se zabrani pristup dokumentaciji koji se nikad nije dogodio.“

MUP davao odobrenje za oružje na osnovu potvrde udruženja koje ne postoji

Čolić je Tužilaštvu SBK dostavio informacije koje se tiču izdavanje lažnih i krivotvorenih Uvjerenja za nabavku oružja licima sa područja opštine Bugojno kao i drugih opština.

„Policija je izdavala oružje na osnovu potvrde udruženja koje ne postoji. Vjerovatno nisu provjeravali diplome,  uostalom ima i policajaca koju su nabavili oružje na taj način. Bašić i Hadžibegović su tako izdali više desetina uvjerenja koja se odnose na član 55. Zakona o lovstvu, da lovačko oružje može nabaviti samo lice koje ima položen lovački ispit. Lica kojima su izdavana Uvjerenja da su položila taj lovački ispit nisu nikad polagali ispit. Tačan broj ja ne znam ali mislim da se radi o broju iznad 80. Predsjednik Mustafa Bašić i sekretar Mehmed Hadžibegović prodavali su lažna i krivotvorena Uvjerenja za nabavku oružja i licima sa drugih opština. Jedan od njih je Omeragić Muhamed, Kamenjača bb, Donji Vakuf koji je takvo Uvjerenje nabavio od Mehmeda Hadžibegovića za 530 KM bez bilo kakvih potvrda o prijemu novca, a na osnovu kojeg je isti registrovao oružje u PS Donji Vakuf.“

Krivična prijava dostavljena od strane Seida Čolića

Nezvanično saznajemo da su osobe sa uvjerenjima o položenom lovačkom ispitu od strane LD „Koprivnica“ Bugojno podnosila zahtjeve za izdavanje oružja u HNK, ali da MUP HNK nije davao odobrenje za oružje na osnovu ovih potvrda.

Čolić naglašava da je upravo u toku legalizacija spornih uvjerenja o položenim lovačkim ispitima. Prema njegovim riječima MUP je izuzeo oružje, a za godinu dana priveo je 15 ljudi.

„Bašić i Hadžibegović su obećavali ljudima da će položiti lovački ispit i da će im se oružje vratiti.  Kako bi zataškali činjenicu da su prodavali lažna i krivotvorena uvjerenja o položenom lovačkom ispitu oni sad organizuju polaganja. Prošle godine su organizovani lovački ispiti za 35 kandidata gdje je formirana komisija da bi  prije mjesec dana ponovo na taj spisak dodali još kandidata. To su sve  lica koja su imala naoružanje na osnovu lažnih i krivotvorenih uvjerenja. Od tih 60 ili 70  kandidata koji su nedavno polagali ispit sigurno ima 40 do 50 koji već imaju naoružanje. Znači neki su lovili od godinu do deset godina, a Bašić im je davao odobrenje za lov mada je znao da nisu položili lovački ispit.“

Zahtjev za polaganje lovačkog ispita za pripravnike

Federalna uprava za inspekcijske poslove također je potvrdila navode Seida Čolića o korištenju nelegalnog pečata LD „Koprivnica“. Prema navodima iz zapisnika sekretar Mehmed Hadžibegović ovjeravao je pečatom lovačku knjižicu Kasalo Kristijana kao potvrdu da je platio članarinu za 2015. i 2018. godinu bez markice saveza.

Prema izjavi Kristijana Kasala on je članarinu plaćao na način da je sekretaru Mehmedu Hadžibegoviću lično davao po 100 KM da uplatu izvrši na njegovo ime s tim da primjerak uplatnice nije nikad dobio.

Također Mehmed Hadžibegović je servisirao vlastiti automobil u servisu Kristijana Kasala. Obzirom da nije kod sebe imao novce potrebne za plaćanje usluga servisa ponudio je Kasalu da dug prelome preko članarine u Lovačkom društvu.

„Vrijednost rada koji sam obavio je bila 220 KM. U tom trenutku Mehmed Hadžibegović nije imao novac kod sebe i predložio mi je da će taj iznos prebiti preko članarine za moje članstvo u društvu. Poučen dotadašnjim iskustvom nisam sumnjao u njegove namjere polaganja novca u blagajnu društva za uplatu moje članarine i složio sam se sa prijedlogom. Nakon toga u knjižici sam dobio samo pečat LD „Koprivnica“ i rukom upisano „Plaćeno“ bez markice Saveza lovačkih organizacija BIH.“

Izjava Kasalo Kristijana 

Sekretar društva Mehmed Hadžibegović do trenutka objave teksta nije odgovarao na naše telefonske pozive.

Čolić ističe da je Tužilaštvu SBK podnio prijavu i za nezakonit rad i nezakonito trošenje novca prilikom sanacije korita rijeke koja se nalazi kraj Lovačkog doma u centru Bugojna.

„Oni su još 2013. godine radili korito rijeke kada su meni tadašnji članovi nadzornog odbora rekli da je uređenje korita koštalo cca 50.000 KM. Međutim nije postojao uvid u nikakvu dokumentaciju i to sam prijavio Federalnom inspektoru koji je naložio Finansijskoj policiji da uđe u poslovanje LD i u izvještaju stoji da se izvrši vještačenje s tim da sam ja čitao zapisnik gdje ima jedna faktura na Tvornicu motornih pila, cifra je nešto više od 3000 KM gdje ta Tvornica motornih pila ne postoji. Također Mustafa Bašić je kum sa Abazom Dedićem, a Dedić je držao restoran lovačkog doma gdje je ostao dužan po osnovu kirije 7 do 8 hiljada maraka. Navodno taj dug je prelomljen tako što je Abaz Dedić radio sa  autodizalicom na sanaciji korita.“

Zapisnik Finansijske policije 

Tužilaštvo SBK je pokrenulo pojedinačne predmete protiv Mustafe Bašića te Mehmeda Hadžibegovića. Čolić ističe da je u predmet protiv Mehmeda Hadžibegovićakoji vodi tužiteljica Edina Mesić podignuta optužnica koja je potvrđena, međutim u slučaju Mustafa Bašić čiji predmet vodi tužilac Islamović Nedžad još uvijek se prikupljaju podaci.

„Na urgenciju ombdusmena tužilac Islamović je odgovorio da se dio lica nalazi u inostranstvu i da će koristiti vjerske praznike te da će u toku godine donijeti konačnu odluku. Po prijavi za zloupotrebu i lažiranje skupštinskih odluka za pečate nijedno lice se ne nalazi u inostranstvu. Mustafa Bašić obavlja svoj posao u Upravi šumarije, Ismet Hadžibegović je predsjednik penzionera i tu je svaki dan, Nedžad Haračić obavlja funkciju Upravnika „Koprivnice“. Po prijavi ovog akta ja sam otišao do inspektora policije Šehića koji je uključen od samog početka i pitao ga da li je on na zahtjev tužioca dostavljao ikakvu informaciju o licima da su nedostupni i da se nalaze van BIH, odgovorio mi je da nije.“

Dopis Tužilaštva SBK

Čolić smatra da se u predmetu protiv Mustafe Bašića vrši pritisak na Tužilaštvo kako bi se istraga odbacila. Prema njegovom mišljenju to je moguće zbog podrške koju Bašić dobija iz SDA.

„Mustafa Bašić je kantonalni upravnik šumarije-jedinica Bugojno. Obzirom da svi znamo da je najveći izvor novca šuma ja mislim da su to te relacije. Bašić je obavljao funkciju sekretara stranke SDA u Bugojnu. Također njegov kum Abaz Dedić je veliki aktivista SDA i izuzetno je dobar prijatelja sa Dževadom Mlaćom. Dedić Abaz je angažovan u toku svih izbora da agituje za SDA, također u dobrim je odnosima sa načelnikom i poprilično komotan sa MelikomMahmutbegović sve najvjerovatnije preko SDA linije.“

Bio sam član SDA ali više nisam

U telefonskom razgovoru Bašić navode o političkim vezama odbacuje. Ističe da nije član niti jedne stranke te da je istraga protiv njega obustavljena.

„Bio sam u ratu, iza rata bio sam rukovodilac stručne službe SDA. Obnašao sam tu funkciju do 1997. godine kada me federalni ministar postavlja na mjesto upravnika Lovnog gazdinstva „Koprivnica“ Bugojno. Od tog momenta sam apolitična osoba i ne bavim se politikom. Sada sam državni službenik i nisam član niti jedne stranke.Meni je došla obavijest od glavnog kantonalnog tužioca gdje se ja obavještavam kao odgovorno lice da je istraga protiv mene obustavljena zbog davanja lažnog iskaza.“

Mustafa Bašić/ foto: Bug.ba

Bašić naglašava da je naziv društva promijenjen kako bi se rejting lovačkog društva povećao. „Koprivnica“ kao lovište ima tradiciju od 1896. godine.

„Čim spomenete „Koprivnicu“ bilo kojem lovcu i uzgojno područje mrkog medvjeda svi ustaju da odaju počast. Međutim kod nas pojedinci žele da to obore što je suprotno normativnom aktu i etici i moralu. Došlo je do statutarne promjene imena društva. A to što neko ne zna razlikovati, to nije moje da objašnjavam. Ja imam dokument od SBK gdje kaže da je odgovorno lice Mustafa Bašić. Prvi zahtjev koji se traži je ako ima manjkavosti da se isprave u nekome roku.“

Prema mišljenju Čolića ovi navodi predsjednika Bašića su netačni sa ciljem obmanjivanja javnosti i zataškavanja činjenice da je društvo godinama nezakonito poslovalo. Kao dokaz ovoj tvrdnji Čolić ističe da je Statut LD Koprivnica Bugojno donesen  1.9.2018. godine. Naglašava da se Skupština LD Koprivnica Bugojno nije nikad ni održala.

„ Kako bi se zataškalo da su prekršili niz zakona oni nakon što sam ja podnio krivične oni donose Statut ovog društva na sjednici koja je navodno održana 2018 godine. Ta Skupština nije nikad održana, a na osnovu tih lažnih odluka obmanuli su Ministarstvo pravosuđa SBK i izvršili nezakonitu registraciju društva. Dovoljno je samo pogledati datum od 1.9.2018 godine.“

Statut LD Koprivnica Bugojno od 1.09.2018

Što se tiče izdavanja uvjerenja o položenom lovačkom ispitu, Bašić naglašava da je razgovarao sa policijom o tom pitanju. Prema njegovim riječima Federalno ministarstvo pet godina nije formiralo komisiju za polaganje ispita.

„Jednostavno, ako želite da postanete član kod mene u društvu plaćate upisninu, članarinu i čekate da se steknu uslovi za polaganje lovačkog ispita. Već pet godina od strane Federalnog ministarstva nije bilo poslato rješenje za formiranje komisije koja je mjerodavna po pravilniku za lovački ispit.Sad kad je formirana, pripravnik može biti i čovjek koji deset godina lovi. Znači tek sad može polagati ispit. U slučaju da je to neko zloupotrijebio ima za to organ koji to nadgleda.“

Navode o malverzacijama sa dnevnim odobrenjima za lov odbacuje. Naglašava da finansijska policija nije našla ništa i ističe da Seid Čolić ne poštuje izvršne organe društva kao i normativne akte.

„Dotični gospodin nije za 2017. platio članarinu, a za 2018. je samovoljno platio 35 KM.  Finansijska policija je napravila zapisnik i nakon nadzora u zapisniku financijske policije nije nađeno da je Čolić predsjednik  sekcije. On kao predsjednik sekcije ili član neke grupe morao je da dobije nalog  da određenog dana može ići u lov. Pošto gospodin ne priznaje izvršne organe društva niti normativne akte nek’ on priča o tome nekome drugom. Inspekcija je izvršila reviziju i nije našla ništa.“

Čolić naglašava da je istina da je za 2018. godinu platio članarinu od 35 KM iz razloga što po statutu LD Bugojno lovac koji je napunio 60. godina starosti i 15. godina lovačkog staža plaća umanjenu članarinu.

„Po članu 66. stoji da lovac koji je napunio 60. godina starosti i 15. godina lovačkog staža plača umanjenu članarinu od 35 KM. U mom slučaju ja imam 61. godinu starosti i 40. godina lovačkog staža.“

Činjenicu da je u lovačkim knjižicama umjesto markice Saveza lovačkih organizacija udaren pečat i potpisan sekretar Mehmed Hadžibegović, Bašić pravda podatkom da je zadužene markice morao vratiti u savez.

„Zakoni i propisi to nalažu. Ja zadužim od Saveza markica i višak moram vratiti. Iza 30.4. ako neko nije izmirio uplatu svoje članarine s tim gubi pravo. Zbog migratornih kretanja naših članova, kod tih ljudi su vraćene markice jer ljudi nisu mogli da dođu da im se te markice udare. U tom slučaju sekretar je najvjerovatnije udarao samo pečate i stavljao svoje inicijale.“

Lovačka knjižica bez markica Saveza

Sanacija korita rijeke kraj Lovačkog doma prema riječima Bašića je pokrenuta zbog plavljenja.

„Prije par godina rijeka je odnijela inventar ispred lovačkog doma. Dedić Abaz je neko vrijeme pod zakup držao Lovački objekt i nisu plaćali kriju. Stvorili su dug prema lovačkom društvu, da bi izmirio obaveze jer posjeduje svoje firme za sječu i izvoz drvnih sentimenata i obavlja poslove za šumarstvo SBK dug je prebijen. Dug nije prebio Mustafa Bašić nego je izvršni odbor donio odluku da na taj način izvršimo zatvaranje njegovog duga. Na taj način je taj dug zatvoren.“

Informacije da će objekt lovačkog doma kao i zemljište u centru Bugojna biti prodano na nišu vrijednost od tržišne, Bašić odbacuje.

„Ja sam se obratio prema resornom ministarstvu i prema općini. Mislili smo, obzirom da je objekat napravljen davnih 60-tih godina da je došlo vrijeme da se uljepša i sredi. Ako se ikad uspije napraviti lovište  nas u budućnosti čeka da u pomoćnim objektima napravimo hladnjaču i klaonicu kao i smještajne kapacitete. Prema našim aktima svaki član lovačkog društva „Koprivnica“ Bugojno ima dividendu dok je član. Prestankom članstva ili umiranjem tu dividendu gubi. Ono je objekt Lovačkog društva i takav će ostati.“

Idejno rješenje Lovačkog doma u centru Bugojna

Dešavanja oko LD Bugojno ili Koprivnica najvjerovatnije će dobiti svoj sudski epilog. Kako god se završe procesi protiv sekretara društva Mehmeda Hadžibegovića i predsjednika Mustafe Bašića ostat će otvorena pitanja. Kako je moguće ovjeriti stotine dokumenata ili dobiti dokument potreban za nabavku oružja od strane lovačkog društva koje ne postoji.

Predrag Blagovčanin
Autor/ica 8.4.2019. u 10:24