Prvi forum za kulturu u Novom Sadu

tačno.net
Autor/ica 6.7.2017. u 16:53

Prvi forum za kulturu u Novom Sadu

U skladu sa donetom Strategijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016- 2026. godine (Službeni list Grada Novog Sada br. 53/16) i Akcionim planom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2017-2018. godine, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, sprovodeći jedno od prvih strateških rešenja –participativna kulturna politika, organizuje Prvi FORUM ZA KULTURU.

Forum će se održati 10. jula 2017. godine u 11,00 časova u Plavoj sali Skupštine Grada, Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad.

Dnevni red:

1. Poslovnik o radu Foruma

2. Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi i sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi – javno obrazlaganje rada komisija

tačno.net
Autor/ica 6.7.2017. u 16:53