Vlada Federacije BiH dala saglasnost za kontratužbu protiv RS

RSE
Autor/ica 5.9.2019. u 14:22

Vlada Federacije BiH dala saglasnost za kontratužbu protiv RS

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost Ministarstvu finansija kojeg zastupa Federalno pravobranilaštvo da pripremi kontratužbu protiv Ministarstva finansija Republike Srpske, zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza.

Naime, Vlada Republike Srpske je, u augustu ove godine, uputila Sudu Bosne i Hercegovine tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza, u vrijednosti od 34,5 miliona maraka (oko 18 miliona eura) i odnosi se na period od jula 2017. godine do decembra 2018. godine.

Kako bi dala podsticaj zapošljavanu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada ovog entiteta usvojila je i Program kreditnih plasmana iz sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Iz namjenskog depozita Zavoda biće finansirane kreditne linije, koje će moći dobiti privatnici za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti, te pojedinci za samozapošljavanje u oblastima poljoprivrede, zanatstva i uslugama, industrijskoj proizvodnji. Riječ je o dvanaest miliona konvertibilnih maraka, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

„Cilj programa je da se pod povoljnim uslovima omoguće nova zapošljavanja, samozapošljavanja i održiva zapošljavanja. Ova mjera znatno je bolja od ranijih programa. Krediti će se plasirati isključivo preko Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, koja će vršiti i procjene kreditnog rizika i snositi potpuni rizik o eventualnoj upotrebi pravilnosti i upotrebi sredstava koje odobrene za ove namjene. Naime, radi se o 12 miliona KM, koje su stavljene na raspolaganje, a želja je da u što većem obimu budu obuhvaćene što više kategorija“, kaže Drljača.

Korisnici kredita su sva fizička i pravna lica, registrovana u Federaciji BiH, ali i povratnici u entitetu Republika Srpska.

„Konkretno, radi se o poljoprivredi, metalnoj industriji, građevinarstvu, drvnoj industriji, proizvodnji kože, tekstila i zanatskih usluga“, objasnio je na konferenciji za novinare ministar Drljača.

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar naglasila je da je program kreditnih plasmana za zapošljavanje iz 2005. godine zastario i da su novim programom mnogo povoljniji uslovi.

„Mi trenutno imamo raspoloživih 12 miliona KM, ali taj iznos stalno raste zato što se budžet puni iz povrata kredita onih koji su te kredite digli u prethodnom periodu. Dakle, bitno je da novac ne bude neiskorišten. Bitno je otvorimo mogućnost i kreditiranja preko naših revolving linija i bitno je i da na taj način pomognemo poslodavcima, odnosno, pomognemo u zapošljavanju nezaposlenih. Uvrstili smo još jednu liniju, a to su stari zanati, oblast koja treba biti pod obređenim poticajima“, naglasila je Lončar.

Krediti za novo zapošljavanje iznose, po novouposlenom radniku, za industrijsku proizvodnju 25.000 KM (12.000 eura) , a za zanatstvo i usluge, poljoprivrednu proizvodnju i održavanje starih zanata 20.000 KM (10.000 eura). Pri tome je minimalni iznos kredita po jednom korisniku 40.000 KM (20.000 eura) , a maksimalni 500.000 KM (250.000 eura) .

S ciljem održavanja postojeće zaposlenosti, kredit iznosi 10.000 KM po uposleniku, bez obzira na privrednu granu.

Vlada Federacije BiH donijele je i odluke da pomogne budžet grada Mostar, prvom odlukom sa 250.000 KM za infrastrukturne projekte, a u narednim sjednicama biće odobreno 462. 000 za podršku budžetu.

RSE

RSE
Autor/ica 5.9.2019. u 14:22