UMJESTO POMOĆNIKA PROČELNIKA GLUMILI SU “ZAMJENIKE ŠERIFA”

tačno.net
Autor/ica 13.7.2017. u 09:08

UMJESTO POMOĆNIKA PROČELNIKA GLUMILI SU “ZAMJENIKE ŠERIFA”

NEZAVISNI SINDIKAT CARINIKA HRVATSKE: Zato imamo ovakve situacije, jer diletanti, osobe koje su stekle nepostojeća prava u carinskoj službi raznim mehanizmima podobnosti i korupcije, u zadnjih 20 godina, uzurpirajući položajna mjesta, stekla nepostojeće pravo odlučivanja o nečijim pravima, a za što STVARNO i PRAVNO nisu kompetentni.

“Sindikat je proučavajući prijedloge ispravaka koeficijenata za Carinsku službu RH, koju je predložio ravnatelj Carinske uprave, otkrio tešku anomaliju u Pravilniku o unutarnjem redu MF – Carinske uprave, odnosno pogrešan sustav, gdje su na razini područnih carinskih ureda (PCU), umjesto ispravne definicije položajnog radnog mjesta”pomoćnika pročelnika”, neispravno definirali položajno mjesto “zamjenike pročelnika” i to redovito više njih. U sustavu državne uprave postoje i zamjenici pročelnika, ali to je samo jedan službenik, jedan od pomoćnika pročelnika PCU, koji obavlja funkciju pročelnika, kad je spriječen zbog nekog razloga sam pročelnik PCU, kojeg ovlasti tada posebnim rješenjem pročelnik PCU.

Upravo samo saznali da je takav pravilnik o unutarnje redu radila osoba iz državnog odvjetništva i preslikala sustav iz državnog odvjetništva, gdje postoje zamjenici državnog odvjetnika, jer isti u svakom pojedinačnom slučaju, obavljanja posla, nastupaju u ovlastima državnih odvjetnika.

Takvim postupkom, gdje je postojalo više “zamjenika pročelnika”, po uzoru na western filmove, državni proračun je oštećen po svakom “zamjeniku pročelnika”, a trenutno ne znamo koliko ih ima na cijelom području Hrvatske, po područnim carinskim uredima (za PCU Rijeka znamo da ih ima tri, za Split šest), po svakom pojedinačnom službeniku za oko 1000 kuna mjesečno, pa to pomnožimo s pet godina puta 12 mjeseci, ispada da su nezakoniti zamjenici pročelnika primili u zadnjih pet godina više svaki po 60.000 kuna! Ako procjenimo da u sva četiri područna carinska ureda postoje oko 20 osoba koji su bili neispravno raspoređeni na mjesta “zamjenika pročelnika PCU” tada dolazimo do neosporne konstatacije da je pogreškom sustava, neispravnom definicijom položajnih mjesta i sustava državne uprave, oštećen državni proračun za oko 1.200.000,00 kuna!

Preko ovih stvari se PREŠUTNO PRELAZI, ali kad je u pitanju umanjenje prava i dohodaka pojedinim službenicima, posebno onima na nižim radnim mjestima, to je tada redovita i opravdana pojava, jer ovi “ZAMJENICI ŠERIFA” postupajući iznad svojih stvarnih ovlasti, po temeljnoj definiciji sustava državne uprave, redovito utječu na položaj i materijalna prava drugih carinskih službenika.

Ovo spominjemo zato, jer su neki pojedinci, sebi dali za pravo da “zloraberći ovlasti” što im je greškom omogućio sustav, nekim službenicima u tom razdoblju pomogli da dođu do nepostojećih prava i bitno su utjecali na rad cijele službe.

Kako stvari stoje “ZAMJENICI ŠERIFA”, zbog “greške sustava” ili osobe koja je iz državnog odvjetništva pisala sistematizaciju s Pravilnikom o unutarnjem redu, a nije poznava sustav državne uprave, nego neki drugi sustav, redovito nam se ponavljaju greške tijekom prošlih 20 godina, koje bitno utjeću na rad carine i službenike, a greške se ne ispravljaju. Neki i mnogi službenici zbog takvih ili sličnih “pogrešaka”, namjernih ili slučajnih, izgubili su svoja prava, što je utjecalo ne samo na materijalni status nego i na njihov položaj u službi.

Zato imamo ovakve situacije, jer diletanti, osobe koje su stekle nepostojeća prava u carinskoj službi raznim mehanizmima podobnosti i korupcije, u zadnjih 20 godina, uzurpirajući položajna mjesta, stekla nepostojeće pravo odlučivanja o nečijim pravima,  a za što STVARNO i PRAVNO nisu kompetentni.

Da nema Sindikata, o ovim teškim anomalijama i propustima, nitko ne bi ni znao da postoje, a bitno je prepoznati probleme da bi se oni ispravili i ispravno definirali, stoji u priopćenju NEZAVISNOG SINDIKATA CARINIKA HRVATSKE.

tačno.net
Autor/ica 13.7.2017. u 09:08