Udruženje Umbrella: Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ugrožava slobodu govora i osnovna ljudska prava

tačno.net
Autor/ica 6.6.2023. u 14:31

Izdvajamo

  • Novinarska i medijska zajednica okupljena oko Udruženja Umbrella je jedinstvena u svome zahtjevu da ovaj Zakon treba vratiti na doradu i uključiti zainteresovanu i stručnu javnost, kako bi se spriječio svaki oblik državne i privatne cenzure, ali i ograničavanje slobode izražavanja i ugrožavanje osnovnih ljudskih prava.

Povezani članci

Udruženje Umbrella: Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ugrožava slobodu govora i osnovna ljudska prava

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica – Foto: Armin Durgut/Pixsell

Udruženja Umbrella, koje okuplja 13 istraživačkih neprofitnih medija iz cijele Bosne i Hercegovine, uputilo je danas zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva da što prije vrati Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Kantonu Sarajevo na doradu, te da uključi u konsultacije stručnu javnost i zainteresovane strane, kako bi kreirali što kvalitetnije zakonsko rješenje, koje neće ugrožavati slobodu govora.  

Zakon, predložen u izvornom obliku, može dovesti do ograničavanja slobode izražavanja i kršenja ljudskih prava, a imajući u vidu činjenicu da predviđene visoke kazne za „širenje lažnih vijesti“ mogu ići i do 15.000 za pravna lica i 2.100 KM za odgovorna lica ovaj čin predstavlja ništa drugo do institucionalni pokušaj zastrašivanja medija, jer se izlažu riziku od pokretanja brojnih prekršajnih postupaka, što u konačnici može dovesti do cenzure i autocenzure.

Proširivanje definicije javnog mjesta na internet i društvene mreže, kao i uvođenje kazni za širenje „lažnih vijesti“ i „omalovažavanje državnih organa“, te otvaranje mogućnosti za proizvoljno tumačenje ovih pojmova jasno vodi ka ograničavanju slobode izražavanja, javne riječi, te sužavanje prostora za djelovanje građana, medija, civilnog sektora i kritičko analiziranje rada javnog sektora. Zabrana javnog istupanja u periodu od šest mjeseci, koju previđa ovaj Zakon, direktno ugrožava osnovna ljudska prava koja su Ustavom BiH zagrantovana, kao i raznim konvencijama i deklaracijama, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Posebno zabrinjavaju odredbe Zakona koji previđaju kazne za one koji širenjem lažnih vijesti „ometaju sprovođenje odluka i mjera nadležnih organa i institucija koje vrše javna ovlaštenja“, kao i odredbe koje se odnose na „omalovažavanja državnih organa“, što bi u konačnici moglo da podrazumijeva i bilo koji oblik kritike i negativnog izvještavanja o radu javnog sektora.

Evidentno je da je i ovaj Zakon, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske i Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija Republike Srpske, još jedan od pokušaja vlasti Bosne i Hercegovine da ograniče slobodu izražavanja i udruživanja, a posebno da ućutkaju slobodne glasove koji konstantno ukazuju na korupciju i druge neregularnosti koje nagrizaju bh. društvo.

Novinarska i medijska zajednica okupljena oko Udruženja Umbrella je jedinstvena u svome zahtjevu da ovaj Zakon treba vratiti na doradu i uključiti zainteresovanu i stručnu javnost, kako bi se spriječio svaki oblik državne i privatne cenzure, ali i ograničavanje slobode izražavanja i ugrožavanje osnovnih ljudskih prava.

tačno.net
Autor/ica 6.6.2023. u 14:31