Šta stranke rade s novcem građana: Kampanje, dnevnice, pijanke, putovanja na more…

tačno.net
Autor/ica 13.1.2021. u 11:17

Šta stranke rade s novcem građana: Kampanje, dnevnice, pijanke, putovanja na more…

U BiH se često postavlja pitanje zloupotrebe sredstava javnih institucija, ali se rijetko problematizira prebacivanje novca iz stranačkih budžeta u privatne džepove.

Ako se uzme u obzir činjenica da oko tri četvrtine sredstava kojima raspolažu stranke dolazi iz budžeta, a da se neke stranke gotovo u potpunosti finansiraju na ovaj način, onda je jasno da bi javnost trebala imati puno bolji uvid u to kako se ovaj novac troši.

Iz izvještaja Centralne izborne komisije BiH (CIK), koji se nalazi na dnevnom redu posljednje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta BiH, jasno se vidi da većina stranaka krši propise o finansiranju i utrošku sredstava, čime zloupotrebaljavaju novac koji građani uplaćuju državi kroz poreze.

CIK je, kako smo već objavili, dokumentovao da su stranke iz svih budžeta zajedno u 14 godina primile oko 282 miliona KM, a samo u 2018., posljednjoj godini obuhvaćenoj dokumentom, oko 18,7 miliona maraka.

Zanimljivo je pogledati kako je taj novac potrošen. Najveći dio otišao je za izborne kampanje. Osim toga, trošeno je bez ustezanja na putovanja, gorivo, dnevnice, hotele, koncerte itd. Kod jednog broja stranaka na računima u restoranima i hotelima nisu navedene specifikacije pića, što očigledno ukazuje na zabave uz konzumiranje alkohola.

Spomenut ćemo samo neke detalje iz izvještaja CIK-a koji se tiču najvećih stranaka.

Za troškove reprezentacije skoro pola miliona KM

Stranka demokratske akcije je dostavila Program utroška sredstava za 2018. godinu u kojem je predvidjela ukupne troškove u iznosu od 5.359.000 KM. Uvidom u finansijski izvještaj stranke utvrđeno je da je stranka u 2018. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 5.418.484 KM.

“Revizijom finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije utvrđeno je da je politička stranka sredstva u iznosu od 344.594 KM utrošila mimo svog finansijskog plana rashoda, odnosno programa utroška sredstava za 2018. godinu”, navodi se u izvještaju.

Za troškove reklame i propagande stranka je planirala 60.000 KM, a potrošila je 121.067 KM. U planu je troškove reprezentacije predvidjela u iznosu od 380.000 KM, dok ih je ostvarila u iznosu od 485.961 KM.

Troškove kampanje za Opće izbore 2018. godine stranka je planirala u iznosu od 1.600.000 KM, a ostvarila ih je u iznosu od 1.713.805 KM.

Na osnovu podataka iz prijave Transparency international BiH, web-stranice i poslovnih knjiga Stranke demokratske akcije, utvrđeno je da stranka nije prijavila nenovčane donacije po osnovi besplatnog učešća na predizbornom skupu, čime je prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Utvrđeno je da je na predizbornom skupu 3. oktobra 2018. godine nastupio pjevač Armin Muzaferija. S obzirom na to da stranka nema dokumentaciju o navedenom nastupu i da u poslovnim knjigama nema evidencije o poslovnim promjenama za navedeni događaj, ostvarila je prihod po osnovi nenovčane donacije koju nije prijavila.

Piće za 1.500 KM

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu utvrđeno je da je Demokratska fronta prekršila nekoliko odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH.

Primjera radi, utvrđeno je da račun u iznosu od 1.500 KM ne sadrži podatke o vrsti i količini pića. Navedeno je samo da je riječ o ugostitelјskim uslugama “piće za 250 osoba na dan 7. septembra 2018. godine”.

Pitanje je koliko je opravdano ovakvo čašćavanje na račun poreskih obveznika koji u najvećoj mjeri finasiraju rad DF-a.

Služba za reviziju je utvrdila da su troškovi izborne kampanje Demokratske fronte 2018. iznosili 1.306.998 KM.

Utvrđeno je i da je Socijaldemokratska partija BiH prekršila odredbe dva spomenuta zakona.

Troškove goriva za motorna vozila stranka je ostvarila u iznosu od 95.832 KM i troškove lož-ulja u iznosu od 18.736 KM, za koje nije moguće utvrditi u kojem iznosu su planirani.

Politička stranka je ostvarila troškove reprezentacije u iznosu od 127.582 KM za koje, na osnovu njenog plana rashoda za 2018. godinu, također nije moguće utvrditi u kojem iznosu su planirani.

Putovanja na more

Savez za bolju budućnost BiH nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazao nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja sala i dvorana za potrebe predizborne kampanje, te nenovčane donacije nastale po osnovu plaćenih obaveza iz ranijeg perioda i računa stranke za konzumaciju pića.

Savez za bolju budućnost BiH nije u godišnjem finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama pravilno iskazao obaveze prema dobavljačima.

Centrala stranke je u toku 2018. godine isplatila dnevnice u inozemstvu u iznosu od 19.378 KM i putne troškove u iznosu od 6.782 KM.

Uvidom u putne naloge koji su izdati za tri fizičke osobe, utvrđeno je da su više puta u toku 2018. godine putovali u Crnu Goru (Tivat) te da su im po tom osnovu isplaćene dnevnice u iznosima od 200 KM do 1.000 KM. Također, uvidom u putne naloge utvrđeno je da fizičke osobe za vrijeme boravka nisu koristile usluge smještaja, kao i da na nalozima nije navedena svrha putovanja.

Na osnovu navedenog nije moglo biti utvrđeno u koju svrhu su korištena finansijska sredstva stranke, odnosno da li su sredstva stranke utrošena isklјučivo za ostvarivanje cilјeva političke stranke, navodi se u izvještaju.

Ne navode specifikacije pića

Utvrđeno je i da je Srpska demokratska stranka prekršila odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Partija demokratskog progresa i SNSD prekršili su nekoliko članova Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Kada je riječ o SNSD-u, revizijom su utvrđeni nedostaci kod računa dobavlјača, koji su knjigovodstvene isprave o nastalim poslovnim događajima. Kod nekoliko računa u restoranima u iznosima od više hiljada KM nisu navedene specifikacije pića.

Brojni nedostaci pronađani su i kod HDZ-a BiH. Revizijom finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije utvrđeno je da je politička stranka sredstva u iznosu od 405.781 KM utrošila mimo svog finansijskog plana rashoda, odnosno programa utroška sredstava za 2018. godinu.

klix.ba

tačno.net
Autor/ica 13.1.2021. u 11:17