Smjestimo CGO u Muzej korupcije!

tačno.net
Autor/ica 2.3.2018. u 11:57

Smjestimo CGO u Muzej korupcije!

Zemunski mali umetnički centar – ZMUC iz Beograda i autorski tim “Muzeja korupcije” (MK), skreće pažnju javnosti na slučaj zloupotrebe originalnog  koncepta tog projekta od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u Podgorici, kojem posvećuje novi eksponat “Selfie – nove akvizicije”.

Kao što se selfijem eksponira osoba kroz autoportretnu fotografiju, tako novi eksponat MK-a postaje sam CGO, organizacija koja je svojim delovanjem, aktuelizovala njegovu izradu.

Novi eksponat obrađuje lošu praksu CGO koja dugoročno šteti svim akterima nevladinog sektora, a naročito malim organizacijama u kulturi. Transparentnost u radu civilnog sektora i primena dobrih praksi posebno je važna u projektima koji u naslovu nose reč korupcija. Prisvajanje ideja i započetih projekata malih udruženja od strane velikih, jeste važno pitanje koje zavređuje javnu debatu.

ZMUC realizuje “Muzej korupcije” u različitim formama od februara 2016. godine, kada ga je osnovao sa Društvom protiv korupcije (DRPKO) iz Zrenjanina.

Po raspisanom konkursu CGO, ZMUC preko partnerskih organizacija realizuje Muzej korupcije i u Budvi, 2017 godine. U međuvremenu, CGO pokazuje interesovanje da “program proširi na celu teritoriju Crne Gore”, potom iz  postojećeg MK preuzima njegov najefektniji deo i plasira ga kao projekat “Smjestimo korupciju u muzej!”.

Po dobijenom IPA grantu, autorima platforme Muzeja Korupcije (članovima Zmuca) u CGO-u „objašnjavaju“  kako je naš projekat poslužio “samo kao inspiracija” za tekst njihove aplikacije.

Poučeni lošim iskustvom i neprofesionalnim ponašanjem uticajne nevladine organizacije, apelujemo na mala udruženja u Crnoj Gori da na pravno relevantan način i na vreme zaštite svoje ideje od moguće zloupotrebe, posebno ona udruženja koja osvoje grant na nedavno okončanom konkursu CGO.

Apelujemo i na evropske fondere u Podgorici da novac evropskih poreskih obveznika, posebno kada podržavaju “jačanje kapaciteta nevladinog sektora”, distribuiraju na adrese pravih neprofitnih zastupnika interesa građana, a ne na adrese “nevladine antikoruptivne administracije”.

Kako bismo ukazali na problem prisvajanja ideja ili već razvijenih projekata nezavisnih organizacija ili pojedinaca i zaštitili autorstvo nad Muzejem korupcije, o zloupotrebi smo obavestili Evropsku komisiju i Delegaciju EU u Crnoj Gori.

Podsećamo da je MK osnovan kao interdisciplinarna platforma formiranja virtualne kolekcije mehanizama korupcije, kako u pravnom, tako i u etičkom smislu, koristeći se savremenim muzeološkim metodama.

Virtuelni “Muzej korupcije” širi polje percepcije korupcije sa zloupotrebe službenog položaja na moralnu nesposobnost pojedinca da čini stvari za dobrobit zajednice.

Parafrazirajući tezu Kazimira Maljeviča i sovjetske avangarde o muzejima kao groblju umetnosti, te manipulišući samim konceptom muzeja i korupcije, vizija MK je da korupciju iz stvarnog života preseli u muzej.

tačno.net
Autor/ica 2.3.2018. u 11:57